Gå til indhold

Poul Duedahl

Ph.d.-stipendiat, mag.art. i historie

Poul Duedahl

Fra overmenneske til UNESCO-menneske

 

Fagområde

Ph.d.-stipendiat, mag.art. i historie

Videnskabsministeriets EliteForsk-rejsestipendiater

Frem til Anden Verdenskrig var antropologien - læren om mennesket - primært studiet af menneskets biologi. Først da antropologien blev anvendt til at retfærdiggøre en massakre lige midt i Europa, opstod der fra politisk side en vilje til at lave om på menneskesynet ved at gøre op med den biologiske ulighedstanke. Til brug for dette stykke sociale ingeniørkunst grundlagde FN i november 1945 særorganisationen UNESCO, hvis opgave det var at foretage en slags mentalhygiejne i uddannelsessystemet og markedsføre menneskerettighedernes fundamentale principper om lighed og respekt mellem menneskene. Bl.a. stod UNESCO bag stiftelsen af en række internationale videnskabelige organisationer og tidsskrifter, reformulerede menneskehedens historie, tog initiativ til omfattende lærebogsændringer og iværksatte en kampagne mod racisme, som kom til udtryk i en række ekspertudtalelser og kritiske værker om racebegrebet. Afhandlingen beskæftiger sig med overgangen fra et biologisk til et kulturelt forankret menneskesyn 1945-1965 og lægger vægt på UNESCOs rekrutteringspolitik, aktiviteter og virkningshistorie.

Hvad er de forskningsmæssige perspektiver i dit område?

Overordnet set giver projektet et indblik i, hvordan videnskabelige paradigmeskift, som afstikker, hvad der opfattes som sandt og falsk, organiseres og gennemføres.

Hvad skal dit rejsestipendium bruges til?

En videreudbygning af projektet som sætter fokus på FN-systemets promovering af begrebet ”menneskehed” efter Anden Verdenskrig. En promovering som skete i forsøget på at skabe mellemfolkelig forståelse og sammenhængskraft og i sidste ende varig fred. Jeg fokuserer på tilblivelsen af et af de mest ambitiøse forsøg nogensinde på at skrive et stykke ikke-eurocentrisk verdenshistorie. Det drejer sig om UNESCOs værk History of Mankind, som udkom 1963-1976 med deltagelse af eksperter fra hele verden.

Til hvilken institution/land går rejsen?

Længerevarende ophold ved Harvard University (USA) samt kortere researchophold ved bl.a. UN Archives (USA), UNESCO Archives (Frankrig) og Cambridge University Library (England).

Hvorfor har du valgt at rejse til netop det forskningsmiljø?

Harvard University er hjemsted for nogle af verdens dygtigste videnskabshistorikere og kendere af de internationale organisationers historie. De øvrige institutioner rummer en række arkiver, som er uundværlige i forhold til forskningsprojektet.

Hvor længe skal du være væk?

Så længe pengebeholdningen rækker. Men mindst et halvt år på Harvard University foruden mindst 14 dage ved hver af de øvrige institutioner.

Hvad forventer du at få ud af opholdet?

Et indblik i de seneste udviklinger inden for videnskabshistorisk forskning; mulighed for at se og konsultere nogle af verdens førende forskere; et netværk som jeg kan trække på også efter hjemkomsten; kvalificeret vejledning; en række nyttige oplysninger fra relevante arkiver; tid og mulighed for at skrive en serie engelsksprogede artikler; samt den personlige modningsproces, der er en fast bestanddel af ethvert udlandsophold.

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

Har været stærkt historisk interesseret og aktiv udøver siden 13-års alderen. Under min uddannelse fik jeg interesse for videnskabshistorie. En række udlandsophold, mit ægteskab med en kineser og min deltagelse ved Verdenskongressen for Historikere i 2000 gav mig interesse for kulturmøder og globalhistorien som genre.

Ph.d.-projektets titel

Fra overmenneske til UNESCO-menneske. En begrebshistorisk analyse af overgangen fra et biologisk til et kulturelt forankret menneskesyn i det 20. århundrede

Kontaktoplysninger

Telefon, fastnet: 96 35 91 41, mobil: 30 89 16 57, e-mail: pduedahl@ihis.aau.dk

Forskningsinstitution og adresse

Institut for Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold, Aalborg Universitet, Fibigerstræde 5, 9220 Aalborg Ø.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er gift og far til to børn (Alexander på 3 år og Anna på 1/2 år) og familien tager med til USA.

Jeg er en dedikeret forsker, for jeg elsker mit fag, og mener, at netop historien er den bedste forudsætning for at forstå nutiden. Med andre ord: mit arbejde er min hobby! Jeg interesserer mig grundlæggende for forskellige tiders menneskesyn. Det har jeg redegjort for i bl.a. antologierne De måske udstødte. Historiens marginale eksistenser (Aalborg Universitetsforlag 2005) og Jeg har aldrig kendt mage til land (Aschehoug 2002). Drivkraften for mig er at komme til at forstå helheder frem for at studere løsrevne enkeltfænomener. Desuden har jeg i mange år været optaget af at formidle min viden, da jeg ser formidlingen af umiddelbart svært tilgængeligt stof som en af forskerens ypperligste opgaver. Det har jeg gjort gennem bøger og tidsskrifter, og har desuden været tilknyttet Weekendavisen som formidler af videnskabshistorie.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 29. juli 2020