Gå til indhold

Rasmus Hansen

Klinisk Assistent, cand. med. (læge)

Rasmus Hansen

Kan hjertesvigt-patienters fysiske formåen og livskvalitet opretholdes med et primært hjemmebaseret vedligeholdelses træningsprogram efter endt genoptræning?

 

Fagområde

Hjertemedicin/genoptræning

Videnskabsministeriets EliteForsk-rejsestipendiater

Omkring 2-3 % af befolkningen i Danmark har kronisk hjertesvigt. Halvdelen af disse patienter dør inden for 5 år. Udover den medicinske behandling ved man fra internationale studier, at kortvarig fysisk træning øger funktionsevnen og forbedrer livskvaliteten hos disse svært syge patienter. Imidlertid er der som ved al fysisk træning problemer med at fastholde de positive effekter, så snart træningen ophører.

I vores forsøg vil vi undersøge, om det er muligt at vedligeholde de positive effekter træning har, herunder også mindsket risiko for hospitalsindlæggelse og død, hvis man efter afslutning af træningsforløbet laver en mindre intensiv opfølgning, hvor man samtidig lærer patienterne at træne med enkle midler derhjemme.

Aktuelt tilbydes fysisk træning ikke rutinemæssigt til hjertesvigtpatienter i Danmark. Forsøget er designet således, at det direkte kan implementeres klinisk, til umiddelbar glæde for patienterne, hvis resultatet er positivt.

Hvad er de forskningsmæssige perspektiver i dit område?

På nuværende tidspunkt er det forholdsvis veletableret, at fysisk genoptræning af hjertesvigtpatienter bedrer patienternes fysiske formåen og dermed også deres livskvalitet. Men der er fortsat mange aspekter, der ikke er tilstrækkeligt undersøgt. Man mangler bl.a. at undersøge, hvordan man skal holde effekterne ved lige. Man mangler tilstrækkeligt store studier til at kunne se, om det har effekt på overlevelsen og på hyppigheden af indlæggelser i gruppen. Man mangler studier af ældre, kvinder og patienter, der samtidig fejler andre ting. Man mangler at afdække mange af de mekanismer på celleplan i muskulatur, blodkar og hjerte der dels forklarer patienternes dårligdomme, dels forklarer virkningen af træning. At finde svar på disse punkter er essentielt, hvis man skal bedre behandlingen af disse svært syge patienter.

Hvad skal dit rejsestipendium bruges til?

Til et ophold som gæsteforsker ved Herzzentrum, Leipzig, Tyskland. I samarbejde med denne gruppe er det meningen, at jeg skal være med til at afdække nogle af de mekanismer træning har på celleplan.

Hvorfor har du valgt at rejse til netop det forskningsmiljø?

”Herzzentrum, Leipzig” og deres kardiovaskulære forskningsgruppe ledet af Professor Dr. Gerhard Schuler er kendt og respekteret i kardiologiske kredse for deres fremragende arbejde indenfor særligt trænings betydning i forbindelse med hjertesvigt og iskæmisk hjertesygdom. Gruppen står således bl.a. bag nogen af de første og bedste kliniske studier af træning af hjertesvigtpatienter. Udover disse kliniske studier har gruppen også publiceret talrige strålende artikler af mere basalvidenskabelig karakter. For mig at se er det den mest interessante gruppe på verdensplan indenfor netop de ting, jeg interesserer mig for.

Hvor længe skal du være væk?

Seks måneder

Hvad forventer du at få ud af opholdet?

Jeg forventer, at opholdet hos og fortsat kontakt til den ovennævnte gruppe vil være ekstremt frugtbart i forhold til at opnå forskning på højeste plan både i forbindelse med mit nuværende ph.d.-studie, men også på lidt længere sigt.

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

Jeg har altid været meget interesser i sport og træning og har altid gerne ville arbejde med træning som terapiform i forbindelse med behandling og forebyggelse. Da jeg var i turnus på Amager Hospital, var man ved at starte et træningsprojekt med hjertesvigt, og jeg var så heldig, at jeg blev tilbudt at lave det.

Ph.d.-projektets titel

MAINTAIN – Vedligeholdelsestræning til patienter med kronisk venstresidigt hjertesvigt sammenholdt med vanlig behandling. Et randomiseret klinisk forsøg

Kontaktoplysninger

Telefon, fastnet: 32 55 07 49, mobil: 51 92 25 08, e-mail: rasmus.hansen@amh.regionh.dk

Forskningsinstitution og adresse

Medicinsk Fysiologisk Institut, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, 2200 København N og Kardiologisk Klinik, Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S

Til hvilken institution/land går rejsen?

Herzzentrum, Leipzig, Tyskland

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 29. juli 2020