Gå til indhold

Thomas Jensen

Ph.d.-studerende, civilingeniør (retning kemi- og kemiteknik)

Thomas Jensen

Metalkatalyserede reaktioner

 

Fagområde

Organisk kemisk syntese- og metodeudvikling.

Videnskabsministeriets EliteForsk-rejsestipendiater

Formålet med projektet er at udvikle effektive metalkatalyserede kemiske reaktioner. Effektive forstået på den måde, at der produceres mindst muligt affald, såsom giftige biprodukter. Desuden er det et klart mål, at reaktionerne skal kunne omdanne udgangsstoffer (fra vedvarende råstofkilder) til produkter, der i dag syntetiseres ud fra kemikalier fra den petrokemiske industri.

Hvad er de forskningsmæssige perspektiver i dit område?

Udvikling af nye kemiske reaktioner, nye anvendelser af overgangsmetaller til katalyse af hidtil ukendte organisk kemiske transformationer.

Hvad skal dit rejsestipendium bruges til?

Til at finansiere rejse til og ophold ved Caltech.

Hvorfor har du valgt at rejse til netop det forskningsmiljø?

Professor Stoltz en anerkendt forsker indenfor syntese af komplicerede naturstoffer og har bl.a. udviklet effektive synteser af en række naturstoffer, der udviser gode egenskaber som anticancerlægemidler. Derudover konkurrerer Caltech på lige fod med de bedste internationale forskningsmiljøer indenfor naturvidenskabelig forskning og har pt. 5 nobelpristagere i forskningsstaben, heraf tre inden for kemi.

Hvor længe skal du være væk?

Ni måneder.

Hvad forventer du af få ud af opholdet?

Det klare formål med opholdet er at stifte bekendtskab med et organisk-kemisk forskningsfelt, der i væsentlig grad adskiller sig fra den del af ph.d.-projektet, der udføres i Danmark. Opholdet vil styrke mine kompetencer indenfor syntese af komplicerede organiske molekyler, der potentielt kan anvendes som lægemidler, samt skabe kontakt til et af verdens førende forskningscentre inden for bl.a. organisk-kemisk syntese og metalorganisk kemi.

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

Syntese af naturstoffer og organisk kemisk syntese generelt er en kreativ og skabende proces, der er en enorm udfordring og utroligt tilfredsstillende, når målet nås.

Ph.d.-projektets titel

Organometalliske aminerings- og alkyleringsreaktioner.

Kontaktoplysninger

Telefon: 60 71 72 95, e-mail: thje@kemi.dtu.dk

Forskningsinstitution og adresse

Kemisk Institut, (DTU), 2800 Lyngby

Til hvilken institution/land går rejsen?

California Institute of Technology (Caltech), USA. Jeg vil blive en del af professor Brian Stoltz’ forskningsgruppe.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er 25 år, har studeret ved DTU retning for kemi og kemiteknik siden 2000. Gennem hele studietiden har jeg spillet floorball (en slags hockey) på eliteniveau og i starten af 2006 bragte det mig til VM i Sverige med det danske landshold. Jeg tager alene til USA, og udover den enorme faglige udfordring bliver det således en prøvelse at undvære kæresten og familien i Danmark.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 29. juli 2020