Gå til indhold

Uffe Bernchou

Ph.d.-studerende ved Institut for Fysik og Kemi ved Syddansk Universitet

Uffe Bernchou

Undersøgelse af biologiske membraners struktur.

 

Fagområde

Den biologiske fysik og fysiske kemi af biologisk relevante modelmembraner.

Videnskabsministeriets EliteForsk-rejsestipendiater

Cellerne i alle levende organismer omsluttes af en membran, som herved danner en barriere mellem cellens indre og ydre. Membranen er som en skal, der kun er få nanometer tyk, men den omslutter en hel celle, som er titusinde gange større. For at opretholde sin biologiske funktion befinder membranen sig i en flydende tilstand, hvor de komponenter, den er dannet af, nemlig proteiner og fedtstoffer, kan flyde rundt mellem hinanden. Man har dog den opfattelse, at membranen organiserer sig lateralt i specielle områder eller domæner med en mere ordnet og fast natur, og disse domæner er vitale for membranens funktion. Eksistensen af disse domæner er dog stadig kontroversiel, fordi de kun er få nanometer store og kun eksisterer i et meget kort tidsrum.

En af udfordringerne ved at studere cellulære membraner er deres komplekse natur. For at undersøge de fysiske mekanismer, der ligger til grund for dannelsen af domænerne, er en simplificering nødvendig. Derfor studeres membraner bestående af blandinger af få komponenter, typisk to til tre forskellige slags fedtstoffer, som modeller for biologiske membraner. Det gør man fordi sådanne modeller udviser stor overensstemmelse med membraner i levende celler. Modelmembranerne benyttes til at undersøge domænernes dannelsesproces, og hvilken indflydelse domænerne har på bevægelsen af membranens komponenter.

Hvad er de forskningsmæssige perspektiver i dit område?

Vores krop er fyldt med membraner og mange vigtige biologiske processer i kroppens celler som f.eks. transport, vækst, immunologisk respons, signalering og enzymaktivitet finder sted ved membraner. Derfor er det vigtigt at forstå, hvordan membranen fungerer, således at vi har en mulighed for eksempelvis at udvikle nye lægemidler, som er rettet mod disse processer. Desuden bidrager forskning i modelmembraner til udviklingen af nanoteknologiske komponenter, som udviser biokompatibilitet. Eksempelvis er der i Danmark for nyligt udviklet nanobeholdere bestående af membranmateriale, som kan bruges til at transportere lægemidler rundt i kroppen med.

Hvad skal dit rejsestipendium bruges til?

Rejsestipendiet gør det muligt for mig at tage min familie med på et udenlandsophold i en længere periode. 

Hvorfor har du valgt at rejse til netop det forskningsmiljø?

Professor Kenneth A. Jacobsons gruppe ved Department of Cell and Developmental Biology, University of North Carolina at Chapel Hill, USA er en af verdens absolut førende inden for eksperimentelle studier af membraners mikrostruktur og har gode relationer til MEMPHYS. Derudover vil Chapel Hill i North Carolina udgøre et miljø, der er trygt for min familie, som skal med på rejsen.

Hvor længe skal du være væk?

4 måneder

Hvad forventer du at få ud af opholdet?

Faglig inspiration, vigtige forskningsresultater, gode kontakter, forbedrede sprogkundskaber samt en mindeværdig tid med min familie.

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

Min interesse for biologiske membraner opstod ved mødet med Professor Ole G. Mouritsen, som leder MEMPHYS på Institut for Fysik og Kemi på Syddansk universitet. Han har frembragt et fantastisk forskningsmiljø, som mange af verdens førende forskere inden for forskning i biologiske membraner besøger eller vælger som arbejdsplads. Ved MEMPHYS er det muligt at arbejde med de nyeste og mest avancerede mikroskoper i studierne af membraner. Da mikroskopi altid har vundet min begejstring, faldt valget på netop dette forskningsfelt naturligt.

Ph.d.-projektets titel

Undersøgelse af membranassocierede netværk med Atomic Force Microscopy.

Kontaktinfo

Uffe Bernchou. Fastnet: 66119239. Mobil: 60759121.

E-mail: uffe@memphys.sdu.dk

Forskningsinstitution og adresse

MEMPHYS - Center for Biomembrane Physics

Institut for Fysik og Kemi

Syddansk Universitet

Campusvej 55, DK-5230 Odense M.

Til hvilken institution/land går rejsen?

The University of North Carolina at Chapel Hill i North Carolina, USA.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 29. juli 2020