Gå til indhold

Anders Astrup Larsen

Danmarks Tekniske Universitet

Anders Astrup Larsen

Fagområde

Anvendt matematik

Populær beskrivelse af ph.d.-projekt

Projektet omhandler optimering af en svejsemetode kaldet ’friction stir welding’ (FSW). I sammenligning med konventionelle metoder har FSW den fordel, at materialet ikke smeltes. Svejsningen foregår i stedet ved, at et roterende værktøj bevæges langs svejsesømmen, hvorved materialet opvarmes, blødgøres og slutteligt ’æltes’ sammen for derved at danne en svejsning. Metoden er særligt velegnet til aluminiumssvejsning og er derfor interessant for eksempelvis marine-, bil- og flyindustrien. Formålet med projektet er at optimere bestemte egenskaber i forbindelse med FSW-svejsningen, f.eks. temperaturfeltet eller spændinger i materialet, ved at finde optimale værdier for eksempelvis svejsehastighed. De tekniske udfordringer i optimering af FSW ligger bl.a. i, at numeriske modeller af processen ofte er meget tidskrævende, hvorved traditionelle optimeringsmetoder ikke er praktisk anvendelige. Derfor går en del af projektet ud på at finde metoder for, hvordan beregningstiderne kan mindskes.

Hvad er de forskningsmæssige perspektiver i dit område?

Et af perspektiverne er, at man ved brug af forskellige optimeringsværktøjer kan højne kvaliteten af svejsningerne, for eksempel ved reduktion af spændinger i materialet eller mindske risikoen for fejl i svejsningen. Sidstnævnte er eksempelvis interessant i forbindelse med svejsning af flydele, hvor sikkerhed spiller en afgørende rolle. Mange af de teknikker, der benyttes i forbindelse med dette projekt vil desuden kunne anvendes inden for andre ingeniørområder (nævn dem).

Hvad skal dit rejsestipendium bruges til?

Studierejse til University of Illinois at Urbana-Champaign, USA.

Hvorfor har du valgt at rejse til netop det forskningsmiljø?

University of Illinois er et af USA's førende universiteter inden for ingeniørvidenskab herunder optimering af støbe- og svejseprocesser, hvilket gør det nærliggende for mig at rejse dertil. Desuden har der længe eksisteret et samarbejde mellem DTU og University of Illinois inden for optimeringsområdet (kan det uddybes?).

Hvor længe skal du være væk?

Jeg skal være væk i seks måneder.

Hvad forventer du at få ud af opholdet?

Jeg forventer, at jeg ved at arbejde i et nyt forskningsmiljø vil få mulighed for at lære nye teknikker og metoder, som kan bruges i projektet. Desuden vil det at arbejde med nye mennesker kunne inspirere mig og give mig nye ideer.

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

Min interesse for optimering opstod gennem et kursus på DTU, som kort berørte optimering af forskellige konstruktioner. Efterfølgende skrev jeg eksamensprojekt om topologioptimering (hvad er det?) og fik derefter mulighed for at starte på mit ph.d.-projekt.

Ph.d.-projektets titel

Tool optimization for welding processes

Kontaktoplysninger

Telefon: 4525 3057, 2077 4798 (mobil); e-post: a.a.larsen@mat.dtu.dk

Forskningsinstitution

Institut for Matematik, Danmarks Tekniske Universitet

Til hvilken institution/land går rejsen?

University of Illinois at Urbana-Champaign, USA

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 09. januar 2015