Gå til indhold

Anders Christer Raffalt

Danmarks Tekniske Universitet

Anders Christer Raffalt

Fagområde

Analytisk kemi

Populær beskrivelse af ph.d.-projekt

Knogleskørhed er den mest almindelige knoglesygdom hos mennesker, og alene i Danmark skønnes op mod 400.000 personer at lide af sygdommen. Projektet bliver udført i samarbejde med firmaet Osteologix A/S, der er i færd med at teste et nyt farmaceutisk produkt til behandling af knogleskørhed. Stoffet, der i sin tid blev syntetiseret i vores analytikergruppe, afprøves i øjeblikket i fase II forsøg. I samarbejde med Hvidovre Hospital vil jeg belyse mekanismen bag virkemåden af det aktive stof strontium. Bl.a. undersøger jeg, hvordan knoglestyrken og mineraltætheden i knoglevæv bliver påvirket af stoffet. I løbet af projektet vil jeg desuden arbejde med at udvikle analysekemiske metoder, der med stor pålidelighed og nøjagtighed skal kunne bruges til at måle små mængder af de aktive stoffer i prøver fra miljø, mennesker og dyr. Det er selvfølgelig altafgørende at sikre, at resultaterne fra mine analyser er korrekte, og det er derfor målet at udvikle nye metoder til kvalitetssikring af måleprocedurerne, så det bliver lettere at foretage gode medicinske og biologiske undersøgelser.

Hvad er de forskningsmæssige perspektiver i dit område?

Jeg søger at opnå en større forståelse af knoglegendannelse og brudstyrke ud fra målinger af knoglernes grundstofindhold og derigennem bidrage til forbedring af behandlingen af knogleskørhed. Mit mål er endvidere at etablere metoder til kvalitetssikring af nye analytisk-kemiske teknologier, så de kan anvendes til forskningsformål.

Hvad skal dit rejsestipendium bruges til?

Til at dække udgifter til min rejse til England samt til indskrivning og ophold ved University of Plymouth. Desuden skal stipendiet bruges til konferencerejser.

Hvorfor har du valgt at rejse til netop det forskningsmiljø?

I Plymouth står professor Paul Worsfold i spidsen for en af Europas førende grupper i analytisk kemi. De arbejder med nogle af de samme forskningsopgaver, som vi gør i Analytikergruppen på Kemisk Institut, men har adgang til nogle andre faciliteter, bl.a. renrum. Gruppen er ledende i forskning med udvikling og forbedring af biogeokemiske målemetoder.

Hvor længe skal du være væk?

Ca. seks måneder

Hvad forventer du at få ud af opholdet?

Først og fremmest skal jeg suge til mig af deres ekspertise i at måle små mængder af grundstoffer i miljøprøver og biologiske prøver. Jeg forventer at få erfaring med nogle andre måleteknikker end dem, vi hidtil har anvendt i vores gruppe, og dermed styrke vores muligheder for at udvikle nye analysemetoder, der kan bruges i undersøgelserne af knogleskørhed. Desuden ser jeg frem til at prøve at arbejde i en forskningsgruppe, der er betydeligt større end min egen gruppe på DTU.

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

Min interesse for analytisk kemi blev vakt allerede med en projektopgave i 3.g., og blev derefter styrket gennem kurser på DTU. I løbet af mit eksamensprojekt, der også drejede sig om analyse af knoglevæv, fandt jeg sammen med min vejleder, Jens E.T. Andersen, ud af, at der her var mulighed for et spændende og udfordrende ph.d.-projekt.

Ph.d.-projektets titel

Investigation of the influence of Group II elements on human health – new analytical methods for the development of strontium pharmaceuticals

Kontaktoplysninger

Telefon: 4525 2342, 2992 9313 (mobil), e-post: acr@kemi.dtu.dk

Forskningsinstitution

DTU Kemi, Danmarks Tekniske Universitet

Til hvilken institution/land går rejsen?

University of Plymouth, England

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 09. januar 2015