Gå til indhold

Barbara Fersch

Aalborg Universitet

Barbara Fersch

Fagområde

Sociologi

Populær beskrivelse af ph.d.-projekt

Jeg undersøger arbejds- og livmønstre hos projektansatte freelancere, der arbejder med design inden for de nye (multi-) medier i Danmark og Tyskland. Freelancerne repræsenterer et ekstremt tilfælde af fleksible og individualiserede arbejdsformer. Spørgsmålet er, hvordan de håndterer deres privat- og arbejdsliv. I projektet sammenligner jeg freelancerne i Danmark og Tyskland, hvis velfærdssystemer adskiller sig med hensyn til social sikkerhed, børnepasning, pensionssystem etc. Dermed kan jeg med projektet også vurdere indflydelsen af disse reguleringer i forhold til freelancernes livsmønstre og arbejdsorganisering.

Hvad er de forskningsmæssige perspektiver i dit område?

Arbejdets fleksibilisering er et stort tema blandt sociologer verden over. Men indtil nu er der kun foretaget få undersøgelser, som analyserer den indbyrdes afhængighed mellem velfærdssystemer, arbejdsorganisation og personlige livsmønstre.

En komparativ tilgang giver netop den mulighed. En undersøgelse af freelanceres arbejds- og livsmønstre som en ekstrem case kan ikke kun bringe indsigt i freelancernes fleksible arbejdsorganisation, men også frembringe en mere grundig forståelse af betydningen af arbejdetslivets fleksibilisering.

Hvad skal dit rejsestipendium bruges til?

Et ophold hos Graduate School of Social Sciences (GSSS) i Bremen, Tyskland, og et ophold hos London School of Economics (LSE) i London, England, samt til rejser til konferencer i eksempelvis USA.

Hvorfor har du valgt at rejse til netop det forskningsmiljø?

GSSS tilbyder ph.d.-studerende kompetent vejledning og forskningskurser i metode til højtkvalificerede ph.d.-studerende. GSSS blev oprettet i 2002 og finansieres af den tyske Volkswagen Foundation. GSSS fokuserer bl.a. på forskningsområderne ’Den moderne Velfærdstat’ og ’Livsforløb og social forandring’, som begge er særdeles relevante for mit ph.d.-projekt. Desuden er det interessant for mig, at der er flere forskere hos GSSS, der undersøger forandringer af familie- og arbejdslivet.

I London vil jeg blive tilknyttet Department of Gender Studies og Department of Sociology, der begge ligger på LSE. Her vil jeg møde relevante forskere, der beskæftiger sig med emnerne nye former for arbejdsorganisationer, ændrede livsmønstre og arbejdsforhold i de nye mediekulturer.

Hvor længe skal du være væk?

Omkring fire-fem måneder i alt.

Hvad forventer du at få ud af opholdet?

Da der i de udenlandske forskningsmiljøer, som jeg vil besøge, findes eksperter i mit specifikke forskningsfelt, forventer jeg at kunne diskutere mine resultater og idéer med forskerne og andre ph.d.-studerende og at få inspiration til min endelige analyse.

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

Under min studietid i Tyskland blev jeg meget interesseret i spørgsmålene omkring arbejdslivet, og jeg skrev derfor mit speciale inden for dette emne. I min bekendtskabskreds i Tyskland er der flere, der i dag arbejder som freelancere. De fortalte mig om deres arbejdserfaringer, og deres udtalelser fik mig overbevist om, at en undersøgelse af deres privat- og arbejdsliv ville være en spændende og vigtig opgave.

Ph.d.-projektets titel

Work and Life Patterns of Freelancers in the New Media Culture – a Comparative Analysis in the Context of Welfare State and Gender Relations in Denmark and Germany

Kontaktoplysninger

Telefon: 9635 7383, 3022 9227 (mobil), e-post: fersch@socsci.aau.dk

Forskningsinstitution

Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet

Til hvilken institution/land går rejsen?

Graduate School of Social Sciences (GSSS), Bremen Universitet, Tyskland

London School of Economics and Political Sciences, England

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er tysker, og jeg flyttede til Aalborg for at begynde på et ph.d.-stipendium. For at forbedre mine sprogkundskaber bruger jeg stadig en stor del af min fritid på danskkurser. Og jeg er også blevet en stor fan af den nordjyske natur – når jeg har tid, tager jeg gerne en tur til Vesterhavet eller den jyske østkyst.

Min kæreste Urs bor desværre stadigvæk i Tyskland. Derfor rejser jeg tit til Tyskland, men han er også tit i Aalborg, og han kan godt forestille sig at at bo her. Det betyder dog også, at vi allerede har vænnet os til ikke at se hinanden så tit, og derfor vil mine udlandsophold ikke blive en så stor en udfordring for os som for andre par.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 09. januar 2015