Gå til indhold

Ernest Nlandu Kamavuako

Aalborg Universitet

Ernest Nlandu Kamavuako

Fagområde

Sundhedsteknologi med speciale i medicinske signaler og systemer

Populær beskrivelse af ph.d.-projekt

Formålet med projektet er at udvikle et nyt, avanceret kontrolsystem til håndproteser for amputerede, som baserer sig på information fra implanterbare elektroder i de perifere nerver. Systemet skal primært kunne kontrolleres ’naturligt’, således at når brugeren tænker på at bevæge den manglende hånd, så vil systemet via den direkte kontakt med de perifere nerver i kroppen kunne opfange, fortolke og omsætte brugerens ’kontrol’-signaler til bevægelse af håndprotesen. Sekundært skal systemet tilbyde kunstig, sensorisk feedback af information til brugeren om f.eks. berøring eller position, således at brugeren kan ’føle’ håndprotesen.

Hvad er de forskningsmæssige perspektiver i dit område?

1) at ekstrahere kontrolinformation fra de implanterede elektroder via avanceret signalbehandling i realtid,

2) udvikle humane testprotokoller og teste systemet på patienter med amputationer.

Hvad skal dit rejsestipendium bruges til?

At dække omkostningerne forbundet med opholdet ved Indiana University Perdue University Indianapolis (IUPUI), USA, herunder transport, kost og logi, samt indkøb af udstyr (bl.a. elektroder). Jeg regner også med at deltage i en international konference i efteråret 2008.

Hvorfor har du valgt at rejse til netop det forskningsmiljø?

Det er primært, fordi min ene vejleder Ken Yoshida er ansat på IUPUI. Ken Yoshida har en meget bred, faglige ekspertise, som inkluderer implanterbare perifere elektroder, elektrisk stimulering og optageteknikker, integration af instrumenterings-design og udvikling, softwareudvikling og signalprocessering til behandling af perifere nervesignaler. En anden væsentlig grund er, at der er topmoderne faciliteter til rådighed på IUPUI herunder faciliteter til at fremstille og teste elektroder in-vitro og en dyre-eksperiementiel enhed for in-vivo tests.

Hvor længe skal du være væk?

Jeg skal være væk i syv måneder.

Hvad forventer du at få ud af opholdet?

Jeg forventer at opnå en eksponering for helt ny faglig viden og ekspertise (især fremstilling og test af implanterbare elektroder) og blive introduceret til flere typer af forskningsmiljøer, og det vil være med til at øge min selvstændighed og styrke min fremtidige akademiske karriere. Det er også en oplagt mulighed for etablering af internationale kontakter, der er en central del i enhver akademisk karriere.

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

Jeg har altid drømt om at arbejde med mennesker, og det er også derfor, at jeg altid har haft sommerjob som ufaglært hjemmehjælper. Jeg har valgt sundhedsteknologi, fordi jeg gerne ville kombinere arbejdet med menneske med teknologi. Da jeg efter min kandidatgrad fik mulighed for at gå ind i rehabiliteringsforskning, tænkte jeg, at dette var mit livs chance, som jeg ikke måtte gå glip af. Derfor søgte jeg denne ph.d.-stilling, og jeg vidste, at den ville blive fyldt med udfordringer.

Ph.d.-projektets titel

Intrafascicular recordings in advanced closed-loop control of prosthetic limbs

Kontaktoplysninger

Telefon: 2063 3577, e-post: enk@hst.aau.dk

Forskningsinstitution

Center for sense-motorisk interaktion (SMI), Institut for sundhedsvidenskab og teknologi, Aalborg Universitet

Til hvilken institution/land går rejsen?

Indiana University Perdue University Indianapolis (IUPUI), USA

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er en ung mand født i Den demokratiske Republik Congo. Jeg er gift og er far til to. Jeg er entusiastisk og er ikke bange for nye udfordringer. Jeg er kristen og aktivt medlem af Bethania-kirken i Aalborg og er meget fascineret af biler.

Jeg glæder mig til denne forskningsrejse, især fordi min familie skal dele oplevelsen med mig.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 02. februar 2015