Gå til indhold

Grith Skovgaard Ølykke

Copenhagen Business School

Grith Skovgaard Ølykke

Fagområde

EU-ret, herunder udbudsret, konkurrenceret, og statsstøtteregler

Populær beskrivelse af ph.d.-projekt

Mit udgangspunkt for forskningsprojektet er de offentlige udbud af passagertransport med jernbane i Midt- og Vestjylland i 2000-2001 og over Øresund i 2005-2007. Jeg undersøger disse to cases ud fra et udbudsretligt perspektiv med henblik på at fastlægge eventuelle barrierer for deltagelse, som (potentielle) bydende fra andre EU-medlemsstater har mødt. Da de to udbud kun i begrænset omfang var omfattet af udbudsreglerne, kommer de juridiske analyser til at fokusere på grænserne mellem den generelle EU-ret og EU’s udbudsregler. Den politiske kontekst for de to cases er liberaliseringsprocesserne på europæisk og nationalt niveau vedrørende passagertransport med jernbane. Jeg vil vurdere fordele og ulemper ved de politisk valgte liberaliseringsmetoder i Danmark ved at sammenligne med liberaliseringsmetoder i andre EU-medlemsstater, men et fuldt komparativt studie vil ikke blive gennemført. De to cases gør det nærliggende at studere samspillet mellem udbudsret og andre retsområder, f.eks. konkurrencereglerne og statsstøttereglerne. Derfor vil jeg gennemføre analyser af dette samspil på udvalgte områder med henblik på at kunne generalisere konklusionerne. 

Hvad er de forskningsmæssige perspektiver i dit område?

Liberalisering er et aktuelt emne, og det er af stor samfundsmæssig betydning, at liberaliseringsprocesser foregår hensigtsmæssigt og inden for de juridiske rammer. På denne måde undgår man også, at liberaliseringsprocessen kører fast i tids- og ressourcekrævende retssager.

Derudover er udbudsretten et forskningsområde, hvor der i Danmark og internationalt er sket en stor udvikling de seneste 10 år, og den teoretiske og praktiske interesse for området er stadig stigende.

Hvad skal dit rejsestipendium bruges til?

Et ophold ved Public Procurement Research Group på University of Nottingham’s Law School, England.

Hvorfor har du valgt at rejse til netop det forskningsmiljø?

I EU er Public Procurement Research Group ved University of Nottingham klart førende inden for forskning på udbudsretligt område. Lederen af forskergruppen, Sue Arrowsmith, er meget anerkendt for sin forskning inden for det udbudsretlige felt.

Hvor længe skal du være væk?

Ca. fire-fem måneder.

Hvad forventer du at få ud af opholdet?

Jeg forventer, at opholdet giver mig en dybere indsigt i forskningsfeltet og mulighed for relevante faglige diskussioner. For det første vedr. den komparative del af ph.d.-projektet. Storbritannien har været meget konsekvent i deres liberalisering af passagertransport med jernbane, og det vil være interessant at få en dialog med de øvrige forskere ved Public Procurement Research Group vedr. den liberaliseringsproces, som Storbritannien har været igennem. For det andet for at få generel inspiration vedr. de juridiske problemstillinger, der skal behandles i mit projekt. Som en del af opholdet ønsker og forventer jeg derudover at deltage i et eller flere kurser, at udarbejde en artikel, at skabe et fagligt netværk, at få erfaring med, hvordan andre juridiske forskningsinstitutioner fungerer og arbejder samt at få opkvalificeret min faglige terminologi (ph.d.-projektet udfærdiges på engelsk).

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

Et af de sidste fag jeg tog som stud.merc.(jur.), var det nyoprettede fag ’Liberalisering og Regulering’. Det gav mig inspiration til det speciale, som jeg skrev sammen med en medstuderende. Da jeg blev opmærksom på ph.d.-stipendiatet under ’Blurring Boundaries – EU Law and the Danish Welfare State’, var det oplagt, at mit projekt skulle handle om liberalisering af en velfærdsydelse. Offentlig transport er et godt eksempel på en velfærdsydelse, og det giver samtidig mulighed for at arbejde med udbudsret. Hele samspillet mellem konkurrenceret, udbudsret, reglerne for privilegerede virksomheder (TEF art. 86) og statsstøttereglerne har min interesse, og det har selvfølgelig påvirket projektet.

Ph.d.-projektets titel

Liberalisation of the welfare service ’passenger transport by railway’ in Denmark

Kontaktoplysninger

Telefon: 3815 2618, 3095 1644 (mobil); e-post: goe.jur@cbs.dk

Forskningsinstitution

Juridisk Institut, Copenhagen Business School

Til hvilken institution/land går rejsen?

University of Nottingham, Storbritannien

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er gift og har en søn på 3½ år. Min familie skal ikke med på rejsen – primært af hensyn til vores søn, men min familie vil formentlig i kortere eller længere perioder besøge mig.

Jeg dyrker en del motion i min fritid og holder af kreative udfoldelser. Desuden værdsætter jeg en god krimi i fjernsynet og forsøger at læse skønlitteratur, når chancen byder sig.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 09. januar 2015