Gå til indhold

Jane Skov

Aarhus Universitet

Jane Skov

Fagområde

Elektrofysiologiske undersøgelser af nervecellekommunikation

Populær beskrivelse af ph.d.-projekt

Nerveceller er i stand til at kommunikere gennem strukturer kaldet kemiske synapser. I synapsen formidler et kemisk stof – neurotransmitteren – elektriske impulser fra én celle til en anden. I hjernen er de vigtigste neurotransmittere glutamat og GABA, som virker henholdvis fremmende og hæmmende. Effektiviteten af den synaptiske transmission er genstand for en lang række modulatoriske påvirkninger, bl.a. kan GABA gennem aktivering af GABAB receptoren hæmme transmittterfrigørelsen fra glutamaterge og GABAerge synapser i mange områder af hjernen. Den mekanisme, som GABAB receptoren formidler denne effekt igennem, er endnu ikke fuldt afklaret. Formålet med mit ph.d.-projekt er derfor at undersøge, hvordan GABAB receptoren hæmmer den synaptiske transmission i hjerneskiver fremstillet fra rotter. Desuden håber jeg at finde ud af, hvordan denne effekt ændrer sig under opvæksten.

Hvad er de forskningsmæssige perspektiver i dit område?

Rent grundvidenskabeligt vil min forskning, gennem at afdække nye aspekter af GABAB receptorens funktion, give en øget forståelse af, hvordan nerveceller kommunikerer. Én af de potentielle anvendelsesmuligheder af denne nye viden er at udvikle bedre og mere specifikke lægemidler til behandling af f.eks. epilepsi, spasticitet, kroniske smerter og narkotika-afhængighed.

Hvad skal dit rejsestipendium bruges til?

Mit rejsestipendium skal anvendes til et forskningsophold hos prof. John Hablitz, Department of Neurobiology, University of Alabama at Birmingham i USA.

Hvorfor har du valgt at rejse til netop det forskningsmiljø?

Laboratoriet har meget stor erfaring med at anvende de teknikker, jeg har brug for at lære, og har i årevis arbejdet med det GABAerge system. Ifølge min vejleder, der i flere omgange har besøgt laboratoriet som gæsteforsker, er det desuden et yderst stimulerende sted at arbejde.

Hvor længe skal du være væk?

Ca. seks til otte måneder.

Hvad forventer du at få ud af opholdet?

Jeg forventer, at jeg vil øge mine tekniske kompetencer samt få afdækket nogle centrale spørgsmål i mit ph.d.-projekt. Bl.a. vil jeg få mulighed for at udføre ’patch clamp’ optagelser fra enkelte celler i hjerneskivepræparater, hvilket vil give mere præcise oplysninger om de synaptiske strømme, jeg ønsker at undersøge. Forhåbentlig vil de resultater, jeg allerede har fundet frem til, derved blive styrket væsentligt. Desuden håber jeg at få en masse faglig inspiration og opnå kontakt til internationale forskere med samme interesseområder som mig.

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

Jeg har altid interesseret mig for så mange ting, at det var enormt svært at vælge retning. At jeg fik mod på at satse på min drøm om at prøve på at udforske hjernen (et yderst fascinerende organ!) skyldes, at jeg både i min gymnasietid i Silkeborg, mine år som medicinstuderende i Århus og under humanbiologistudiet i København har fået masser af opmuntring og inspiration fra nogle fantastisk engagerede undervisere. Det var et heldigt tilfælde, der medførte, at jeg kom til at beskæftige mig med netop neurofysiologi. Som ganske grøn studerende besluttede jeg mig for at besøge en række laboratorier for at finde ud af, om jeg så småt kunne komme i gang med at forske. Det første sted, jeg kom forbi, var Neurofysiologisk Forskningslaboratorium på Institut for Fysiologi og Biofysik, og her blev jeg taget rigtig godt imod. Jeg blev hurtigt opslugt af eksperimenterne og følte mig så godt tilpas, at jeg har været her lige siden!

Ph.d.-projektets titel

Udviklingsmæssige perspektiver af GABAB-receptorens præsynaptiske funktion på glutamaterge og GABAerge terminaler i hippocampus.

Kontaktoplysninger

Telefon: 8942 2795, 4079 7485 (mobil); e-post-adresse: js@fi.au.dk

Forskningsinstitution

Institut for Fysiologi og Biofysik, Aarhus Universitet

Til hvilken institution/land går rejsen?

University of Alabama at Birmingham, USA

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er single og elsker det eksperimentelle arbejde på mit projekt, så jeg er nok i farezonen for en dag fuldstændig at glemme at gå hjem fra laboratoriet. For at undgå en så krank skæbne sørger jeg for altid at være i gang med en stribe fritidsprojekter: Jeg løbetræner så meget som overhovedet muligt og arbejder på at blive klar til mit første maraton, dyrker lidt svømning, spinning og fitness, forsøger at forøge mine kulinariske kompetencer ved at gå til italiensk madlavning, er formand for ph.d. foreningen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og medarrangør af den lokale ph.d.-dag. Jeg går aldrig af vejen for en tur i Musikhuset, teatret eller min favoritbiograf, Øst for Paradis, og hver anden uge skriver jeg en klumme i Urban Århus om hverdagslivet som ung forsker og indbygger i Smilets By. Jeg slapper bedst af med en god bog (helst klassikere eller nyere engelsk-sproget litteratur, hvor Paul Auster er min absolutte favorit) og en spand te.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 09. januar 2015