Gå til indhold

Leif Østergaard

Professor, Aarhus Universitet

Leif Østergaard

Fagområde

Hjerneforskning

Institution

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab (CFIN), Neuroradiologisk Afdeling, Aarhus Universitet /Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Kort beskrivelse af dit forskningsområde

Jeg forsker primært i, hvordan man kan redde eller genoprette hjernefunktion hos patienter, som rammes af apopleksi (blodprop eller blødning i hjernen). Mit arbejde begyndte i 1994, hvor jeg sammen med forskere på Harvard Medical School udviklede en skanningsmetode, som kan afsløre, hvorvidt hjernevæv er i fare for at gå til grunde p.g.a. lav blodgennemstrømning. Metoden er nu et vigtigt led i diagnostik og behandling af apopleksi verden over. Og et vigtigt forskningsredskab i vore bestræbelser på at finde terapiformer, som kan stoppe den invaliderende vævsdød, som foregår i timerne og dagene efter sygdommens opståen. Vores forskning har vist, at hjernevæv kan overleve langt længere, end man har troet hidtil. Det åbner muligheder for langt bedre behandlingstilbud til denne patientgruppe fremover.

Forskningsresultaterne udspringer alle af grundforskning, som skal afdække de mekanismer, som gør det muligt for hjernevævet at overleve blodmangel – og faktorer, som stimulerer den raske hjerne til at lære nye færdigheder og ’overtage’ funktioner fra sygdomsramte hjernedele. Forskningen foregår i et spændende teamwork med bl.a. sprog- og musikforskere, statistikere, fysikere og læger.

De forskningsmæssige udfordringer og perspektiver inden for forskningsområdet

Neurologiske og psykiatriske lidelser udgør et stort og stadigt voksende problem for vort samfund – både samfundsøkonomisk og i tabt livskvalitet for de ramte og deres pårørende.

Hjerneforskningen har gennem de seneste årtier bibragt os en enorm viden om både den syge og den raske hjerne. Men vi mangler stadig afgørende fremskridt i forhold til at kunne redde hjernefunktion og livskvalitet hos patienter, som lider af alvorlige neurologiske og psykiatriske sygdomme som f.eks. apopleksi, demens, Parkinson, kroniske smerter, depression, angstlidelser og skizofreni. Vi håber at øget fokus på denne store gruppe sygdomme kombineret med et tæt, tværdisciplinært forskningssamarbejde mellem forskere, læger og industrien vil bringe afgørende gennembrud i forståelsen og behandlingen af disse lidelser.

Hvordan opstod interessen for netop dette forskningsfelt?

Jeg har altid været fascineret af hjernen, og hvordan dette forunderlige organ sætter os i stand til at sanse, lære, tænke og kommunikere. Samtidig er jeg lidt en Ole-Opfinder-type, som er optaget af moderne højteknologi. Jeg fandt min niche, da professor Carsten Gyldensted, Neuroradiologisk Afdeling ved Aarhus Universitet, tilbød mig en stilling, hvor jeg kunne rejse til USA og kombinere min naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige uddannelse i hjerneforskning et sted med de mest avancerede skannere i verden.

Hvordan vil du anvende EliteForsk-prisen?

Hædersgaven vil jeg bruge til at købe et varigt minde (hvad det bliver, ved jeg ikke endnu) om den store ære, som er overgået mig. Familien skal også forkæles lidt: Med fem børn kræver ferier og fornøjelser en del midler!

Rådighedsbeløbet vil jeg satse på et projekt, hvor jeg tror, vores grundforskning kan bidrage til at afdække årsagerne til demens og depression.

Hvad var din reaktion på, at du er modtager af EliteForsk-prisen?

Jeg er utroligt stolt – og samtidig taknemmelig over for de kolleger, som har foreslået og valgt mig til denne prestigefyldte pris. Jeg er utroligt glad for, at andre påskønner min indsats. Samtidig er jeg taknemmelig over for de mentorer, forskere og unge forskerstuderende, jeg har været så privilegeret at arbejde sammen med – og de fonde og institutioner, som har troet på mig: De har alle har været en vigtig forudsætning for mit videnskabelige arbejde og den medgang, Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab har haft siden oprettelsen.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er opvokset på en gård i Årestrup midt på den jyske Alhede. Mine forældre blev sendt ud for at tjene på landet efter få års skolegang. Selvom det lå i kortene, at jeg skulle være landmand og overtage det landbrug, de har bygget op sammen, bakkede de mig op, da jeg valgte gymnasiet og siden at studere på Aarhus Universitet.

Jeg er gift med læge Christine Sølling og stolt far/bonusfar til Christoffer (12), Marine (12), Kathrine (ti), Clara (ni) og lille Bertha på to et halvt år. Fritiden går selvsagt mest med den store familie, og hvis der er tid, en løbetur, en god film eller en god bog. I januar tager vi alle på skitur.

_________________

 

Argumentation for tildeling af prisen

Leif Østergaard er uden tvivl den mest fremtrædende og internationalt synlige danske forsker inden for den teoretiske og kliniske anvendelse af billeddannelse af hjernen med kernemagnetisk resonans (MRI). Leif Østergaards specielle forskningsområde er hjernens gennemblødningsforhold. Ved at anvende grundlæggende fysik, matematisk modellering og avanceret billedbehandling, f.eks. vha. MR-skanninger, arbejder han på at udvikle teknikker, som viser, hvordan hjernevævets gennemblødningsforhold og stofskifte gør hjernen i stand til at reparere sig selv efter hjerneskader. Leif Østergaards forskning har resulteret i teknikker, som nu anvendes verden over – specielt i forbindelse med behandling af patienter med blodpropper i hjernen. Leif Østergaard er drivkraften bag arbejdet med en tættere integration mellem videnskabelig forskning og patientbehandling. Kombinationen af grundforskningen og de avancerede skanningsmetoder, som Leif Østergaard og CFIN har udviklet, anvendes f.eks. ved behandling med blodpropopløsende medicin af akutte patienter med blodpropper i hjernen ved Neurologisk Afdeling, Århus Sygehus.

Leif Østergaard er forfatter og medforfatter til over 80 videnskabelige artikler om hjerne-billeddannelse og samarbejder med udenlandske laboratorier inden for dette felt. Leif Østergaard, som har en kandidatgrad i medicin samt i fysik og matematik, er vejleder for en lang række kandidat- og ph.d.-studerende, hvoraf mange også forsker i de medicinske billeddannelser. Han leder centret for Funktionelt Integreret Hjernevidenskab, der er støttet af Danmarks Grundforskningsfond.

Kontaktinformation

Professor Leif Østergaard. Telefon: 8949 4091; e-post: leif@pet.auh.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 09. januar 2015