Gå til indhold

Poul Nissen

Professor, Aarhus Universitet

Poul Nissen

Fagområde

Biokemi

Institution

Aarhus Universitet, Molekylærbiologisk Institut

Kort beskrivelse af dit forskningsområde

Mine forskningsaktiviteter er rettet mod molekylærbiologiske og biokemiske beskrivelser af fysiologi og cellebiologi med udgangspunkt i strukturbestemmelser af proteiner ved røntgenkrystallografi. Fokus er på membranproteiner involveret i transport over cellemembraner, herunder især ionpumper og neurotransmitter-transportere.

Ionpumper, såsom natrium-kaliumpumpen, opbygger store koncentrationsforskelle mellem cellers indre og ydre miljø. Disse koncentrationsforskelle danner basis for den elektriske strøm, som ledes ved neurotransmission og er grundlaget for cellens transport- og signalleringsmekanismer. Ionpumper er tillige mål for en række lægemidler til behandling af eksempelvis hjertelidelser og mavesår.

Neurotransmitter-transportere er et eksempel på et transportsystem, som drives af ionpumpernes arbejde, og står for at lede neurotransmittere tilbage efter signallering mellem neuroner i hjernen. Ved at studere disse transportproteiners strukturer opnår vi indsigt i deres grundlæggende mekanismer som biologiske nanomaskiner, i årsagen til visse typer arvelige sygdommme og i virkningen af lægemidler, der virker på disse transportsystemer.

De forskningsmæssige udfordringer og perspektiver inden for forskningsområdet

At opnå en større helhedsforståelse af cellebiologi og fysiologi i både molekylær-detalje og på organismeniveau – ikke blot i et fastfrosset præparat, men i et levende system. Dette opnås ved udvikling og kombination af metoder, der rækker fra molekyle til menneske – i øjebliksbillede og i tid. Denne udforskning af ’det indre univers’ vil føre til bedre erkendelse af liv og biologiske processer, bedre medicin, bedre bioteknologi og ny teknologi med basis i forestillingen af biologiske molekyler som nanomaskiner.

Hvordan opstod interessen for netop dette forskningsfelt?

Første gang, jeg studerede røntgenkrystallografiske data, var ved et fag, hvor Jens Nyborg, som siden skulle blive min vejleder, var underviser. Jeg blev straks dybt fascineret af tanken om at kunne opnå denne direkte indsigt i biokemiens og molekylærebiologiens verden på atomart niveau.

Hvordan vil du anvende EliteForsk-prisen?

Hædersgaven kunne jeg tænke mig at bruge til at forbedre mit hus, så mine to børn får nogle ordentlige værelser. Rådighedsbeløbet vil jeg bruge til i) at indkøbe apparatur til nye forskningsaktiviteter efter intern drøftelse, ii) som sikkerhed til post.doc.-rekruttering, iii) til konferencedeltagelser og rejser for medlemmer af mit laboratorium og iv) til indkøb af inventar til vores mødelokale.

Hvad var din reaktion på, at du er modtager af EliteForsk-prisen?

Ubeskrivelig glæde og stolthed – samtidig en stor taknemmelighed over for det frie, danske (forsker)-samfund.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er gift med læge Marie Louise Jespersen og har to børn: Sigrid på otte og Kristian på syv år. Jeg er opvokset på et landbrug i Augustenborg, Als. Mine fritidsinteresser er jagt og fiskeri, og jeg er politisk og samfundsmæssigt engageret.

_______________

Argumentation for tildeling af prisen

Poul Nissens forskning sigter på at forstå, hvordan cellerne håndterer den genetiske information i dna og omsætter den til levende biologi. Målet er at opnå en præcis viden om, hvordan proteiner dannes i højere organismer, og hvordan disse proteiner indvirker i menneskets fysiologi. Den grundviden har stor betydning for fremtidens bekæmpelse af sygdomme, som i stigende grad vil foregå på det molekylære niveau. Hans aktuelle arbejde fokuserer især på ionpumper og en ny klasse neuroreceptorer. Poul Nissen har fået tildelt det netop indviede grundforskningscenter PUMPKIN, der vil give ham enestående mulighed for at udbygge hans succesfulde arbejde omkring ionpumper.

Poul Nissen har en meget omfattende videnskabelig produktion, som er publiceret i internationalt anerkendte og ledende tidsskrifter. Hans artikler har samlet modtaget mere end 4.000 citationer. Samtidig er han yderst engageret i forskeruddannelse og er leder af forskeruddannelsen ved Molekylærbiologisk Institut.

Kontaktinformation

Professor Poul Nissen. Telefon: 8942 5025; e-post: pn@mb.au.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 09. januar 2015