Gå til indhold

Troels Myrup Kristensen

Aarhus Universitet

Troels Myrup Kristensen

Fagområde

Klassisk arkæologi

Populær beskrivelse af ph.d.-projekt

Mit projekt fokuserer på de kristnes forhold til billeder i Senantikken, dvs. 4. til 6. århundrede e. Kr. Jeg undersøger særligt den arkæologiske og skriftlige evidens for kristne billedødelæggelser og -vandaliseringer i det østlige Middelhavsområde. Målet er at forstå de sociale kontekster, hvori kristne billedødelæggelser forekom, og definere deres rolle i de magtforskydninger, som fandt sted i Senantikken, bl.a. som følge af kristendommens nye position som statsreligion. Den traditionelle forståelse af Senantikkens billedødelæggelser har primært været baseret på de skriftlige kilder fra perioden. De giver ofte udtryk for, at de tidlige kristne var fundamentalistiske i deres forhold til billeder, og deres ’helte’ er primært fanatiske munke eller biskopper, som smadrer idoler. Det arkæologiske materiale giver derimod et andet og mere ambivalent billede. Ved at kombinere både arkæologiske og skriftlige kilder belyser jeg i mit ph.d-projekt tidlig kristne gruppers forskelligartede og ambivalente billedopfattelser samt deres syn på den hedenske fortid.

Hvad er de forskningsmæssige perspektiver i dit område?

Senantikken udgør en brydningsperiode, der ligger mellem flere forskellige fagtraditioner, der ikke altid har haft en frugtbar dialog. Der ligger derfor et stort potentiale i at behandle de forskellige kildetyper samlet og på kritisk vis.

Jeg ser desuden en stor udfordring i at belyse den funktion, som billeder og statuer spillede i det romerske samfund og i religiøse ritualer. Det kan være svært, fordi vi i Europa i høj grad føler os ’hjemme’ i den romerske oldtid. Vi har på mange måder været blinde over for de forskelle, der er mellem vores samfund og antikkens. Det gælder f.eks. romernes måder at forholde sig til billeder på, som vi finder sær og fremmedartet. Flere romerske mønter viser således kultstatuer, der er lænket for at undgå, at de skulle løbe væk!

Hvad skal dit rejsestipendium bruges til?

Jeg planlægger at bruge stipendiet til at finansiere et længere forskningsophold ved University of Cambridge, England. Derudover vil jeg besøge en række væsentlige museer og lokaliteter i Syrien og Ægypten, idet førstehåndskendskab til disse er utroligt vigtigt for mit projekt.

Hvorfor har du valgt at rejse til netop det forskningsmiljø?

Cambridge har ud over fantastiske biblioteker nogle af verdens førende forskere inden for både Classics (dvs. antikstudier) og arkæologi. Jeg ønsker at indgå i sådanne innovative og udfordrende forskningsmiljøer.

Hvor længe skal du være væk?

Minimum seks måneder.

Hvad forventer du at få ud af opholdet?

Jeg regner med at få en masse friske input, som jeg kan inkorporere i mit forskningsprojekt. Cambridge er meget stærk i de forskellige fagtraditioner, som jeg arbejder i, og det påtænker jeg at få mest muligt ud af! Rent konkret vil opholdet også give mig optimale forhold under skriveprocessen, da jeg vil kunne trække på eksperter inden for flere forskellige discipliner.

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

Min interesse for billedødelæggelser opstod nok i det øjeblik, da billederne af Talebanernes sprængninger af Buddhastatuerne i Bamiyan-provinsen i Afghanistan rullede over tv-skærmene. At billeder og fremstillinger kunne fremtvinge så voldsomme og voldelige reaktioner i vores samtid fik mig til at overveje en række spørgsmål med relation til billedopfattelser. Det fascinerede mig desuden, at sådanne problemstillinger har en lang historie og også kan studeres gennem arkæologisk materiale.

Ph.d.-projektets titel

Archaeologies of Response: Early Christian Mutilation, Destruction and Transformation of ‘Pagan’ Sculpture in Late Antiquity (4-6th Centuries AD)

Kontaktoplysninger

Telefon: 8942 6552, 2818 1141 (mobil); e-post: klatmk@hum.au.dk

Forskningsinstitution

Afdeling for Klassisk Arkæologi, Aarhus Universitet

Til hvilken institution/land går rejsen?

University of Cambridge, England

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 09. januar 2015