Gå til indhold

Vincent F. Hendricks

Professor, Roskilde Universitetscenter

Vincent F. Hendricks

Fagområde

Formel filosofi, logik og erkendelsesteori.

Institution

Afdelingen for Filosofi og Videnskabsteori, Institut for Kultur og Identitet, Roskilde Universitetscenter

Kort beskrivelse af dit forskningsområde

Logik spiller en væsentlig rolle i vor hverdag og er en af de vigtigste forudsætninger for tænkning og ræsonnering. Min forskning forsøger at udvikle logikker til repræsentation af viden og andre erkendelsestilstande med særlig fokus på deres dynamik og udvikling over tid. Under betegnelsen ’modal operator theory’ har jeg udviklet et udtryksdygtigt logisk system, der inkorporerer størstedelen af de parametre, man kan forvente indgår i dynamiske vidensystemer. Derudover har jeg bevist forskellige matematiske egenskaber for disse logikker, der spiller en rolle i den form for videnrepræsentation, som bruges i datalogi og kunstig intelligens. I denne forbindelse forsøger jeg tillige at sammentænke den filosofiske erkendelsesteori med dens større intellektuelle miljøer i datalogi, logik, lingvistik, matematik, psykologi m.m.

De forskningsmæssige udfordringer og perspektiver inden for forskningsområdet

Mit forskningsområde er tværfagligt. Den formelle erkendelsesteori er befolket af alt fra filosoffer og dataloger over teoretiske økonomer til matematikere, computerlingvister og kognitionsteoretikere. Med dette utal af indfaldsvinkler er en af hovedudfordringerne at videreudvikle ydedygtige, logiske modelleringsredskaber, der kan danne en vis fælles og samlet kanon for de videre studier, resultater og implementeringer. Denne udfordring har jeg taget op sammen med kollegaer fra Roskilde Universitetscenter, University of Amsterdam, Stanford University, Carnegie Mellon University, Columbia University og the City University of New York.

Hvordan opstod interessen for netop dette forskningsfelt?

Jeg har altid været glad for logik – faktisk var det logikken (sammen med min lærermester, tætte samarbejdspartner og nu kollega, professor Stig Andur Pedersen), der fik mig til at blive i faget, for jeg skal indrømme, at jeg efter det første år på filosofi var ved at springe fra for at blive flyveleder i stedet. Der er meget snak i filosofi, og filosofien kan forekomme som en virkelighedsfjern, abstrakt og ganske ligegyldig aktivitet for hverdag og videnskab. Men parres den med et redskabsfag som logik, får filosofien pludselig tænder og kan give rigorøse og anvendelige svar på veldefinerede spørgsmål. Dette kan være problemer fra erkendelsesteorien, videnskabsteorien, moralfilosofien etc.

Efter mit speciale fra 1994, der handlede om non-monotone logikker til kunstig intelligens, tog jeg til Carnegie Mellon University i Pittsburgh for at skrive min ph.d.-afhandling om formel indlæringsteori og logik, der blev færdig i 1997. I 2004 fik jeg min dr.phil. fra Aalborg Universitet om forholdet mellem formel og mainstream erkendelsesteori. I de sidste efterhånden 15 år har jeg dermed arbejdet og været med til at udvikle det interdisciplinære forskningsfelt, der nu betegnes formel erkendelsesteori (formal epistemology).

Hvordan vil du anvende EliteForsk-prisen?

Rådighedsbeløbet fra videnskabsministeriets EliteForsk-pris skal anvendes til konferenceaktiviteter, udlandsophold, indkøb af udstyr samt frikøb, så jeg kan hellige mig forskningen i formel erkendelsesteori samt udbrede den til såvel det professionelle miljø som lægmand. Hædersgaven skal anvendes på familien. Og mon ikke også vennerne bliver inviteret på en middag i forbindelse med prisuddelingen?

Hvad var din reaktion på, at du er modtager af EliteForsk-prisen?

De første par dage sank det slet ikke ind… Nu er jeg er meget stolt og beæret over, at Videnskabsministeren og Det Frie Forskningsråd har fundet mit arbejde værdigt til at modtage denne fornemme pris.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg har min søn, Milton W. Hendricks, der nu er syv år, og som jeg bruger store dele af min tid på at diskutere Star Wars, bygge rumskibsmodeller og se science fiction-film med. Og så har jeg den store fordel at have hele fire forældre! Deres erhverv spænder fra gymnasielærerfaget til ingeniør og læge. Derudover har jeg tre brødre. Jeg ynder at rejse, især til New York, hvor jeg har min ’anden’ familie – Vang Olsen-klanen.

________________

Argumentation for tildeling af prisen

Vincent F. Hendricks’ primære og meget betydelige forskning ligger i at udvikle logikker til repræsentation af viden og erkendelse med særlig fokus på videndynamik og videnudvikling over tid. Han har formået at forene den filosofiske erkendelsesteori og kognitionslære med deres større intellektuelle miljøer i datalogi, logik, lingvistik, matematik, psykologi m.m. Vincent F. Hendricks’ imponerende forskningsmæssige resultater har givet anledning til megen opmærksomhed på verdensplan. Han har været omdrejningspunkt for en omfattende forskningsmanagementvirksomhed og har igennem de sidste ca. syv år været hovedarrangør af mere end 25 internationale konferencer i ind- og udland.

Sideløbende med hans egen omfattende videnskabelige produktion har Vincent Hendricks også en betydelig redaktionel virksomhed og erfaring. I 2003 blev han, som den yngste nogensinde, hovedredaktør af tidsskriftet Synthese – An International Journal for Epistemology, Logic and Methodology, som er det eneste filosofiske tidsskrift, der er optaget i International Science Indec., og som samtidig er verdens største tidsskrift i filosofi. Dertil bestrider Hendricks ikke mindre end otte andre internationale hovedredaktørposter. Samtidig med hans markante internationale forskningsindsats har Vincent F. Hendricks også været i stand til at kommunikere vigtigheden af logik, erkendelse og metodologi til lægmand.

Kontaktinformation

Professor Vincent F. Hendricks. Telefon: 4674 2343; e-post: vincent@ruc.dk

Senest opdateret 09. januar 2015