Allan Raundahl Gregersen

Ph.d.-studerende, civilingeniør i datateknologi, 28 år

Allan Randahl Gregersen

Fagområde

Software Engineering

Forskningsprojekt

Opdatering af softwaresystemer uden genstart.

Populær beskrivelse af ph.d.-projekt

Hvem har ikke oplevet, hvor irriterende det er, når man midt i en koncentreret arbejdssituation bliver nødt til at stoppe arbejdet og genstarte systemet for at få opdateringerne til at træde i kraft? Dette problem bliver nu løst...

Softwaresystemer skal konstant videreudvikles for at følge med den evigt nærværende evolution. I modsat fald vil deres anvendelighed mindskes i takt med, at nye krav til systemerne ikke opfyldes. Specielt for software som styrer og/eller monitorerer fysiske systemer er høj tilgængelighed en absolut nødvendighed. Derfor skal opdatering af softwaren foregå glat og ultimativt uden at stoppe det kørende system. Desværre kræver den dominerende opdateringsform i dag, at systemet skal stoppes helt, hvorefter ændringerne først træder i kraft efter genstart.

Formålet med dette projekt er at udvikle en alternativ metode til softwareopdatering, som vil gøre det muligt at foretage opdatering, imens systemet fortsætter afviklingen. I et tæt samarbejde med projektets partnere vil NetBeans, et særdeles velset udviklingsmiljø for softwaresystemer, blive udvidet til at understøtte dynamiske opdateringer af systemer skrevet i det verdensomspændende programmeringssprog Java.

Projektet udføres i tæt samarbejde mellem Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet og Sun Microsystems inc. Ud over at være opfindere af et af de mest benyttede programmeringssprog på verdensplan er Sun Microsystems i front, hvad angår forskning og innovation inden for sofwareteknologier.

Hvilke perspektiver ser du for dit forskningsfelt?

Det at være i stand til at kunne opdatere et computerprogram kan umiddelbart virke ret banalt, men faktisk er perspektiverne enorme. De mest åbenlyse anvendelsesområder er, at softwaresystemer, som håndterer kritiske fysiske rammer såsom et kontrolsystem til lufttrafik, kan opdateres og vedligeholdes uden et særdeles risikofyldt stop til følge.

På den lidt længere bane ser det endog endnu mere lyst ud i forhold til vigtigheden af opdateringer uden genstart. For eksempel går udviklingen i retning af, at flere og flere servicefag som for eksempel den kollektive trafik tager et stigende antal softwaresystemer i brug for at imødekomme stigende krav fra forbrugere om lynhurtig bestilling og ekspedition. Da forventningerne til sådanne systemer konstant forandres, og fejlfrie computerprogrammer desværre er umenneskeligt svære at lave, må man se i øjnene, at løbende justeringer af systemerne er en absolut nødvendighed. Derfor bliver opdateringer uden genstart et vigtigt redskab til at imødekomme dette.

Hvad skal dit rejsestipendium bruges til?

Stipendiet skal primært bruges på et eller eventuelt to ophold ved Sun Microsystem Laboratories i Californien. Stipendiet giver mig og min familie en unik mulighed for at opleve en af verdens førende forskningsenheder inden for softwareteknologi.

Hvorfor har du valgt at rejse til netop det forskningsmiljø?

Nogle af de dygtigste forskere inden for en bred vifte af softwareteknologier befinder sig på Sun Microsystem Laboratories. Det allerede etablerede samarbejde med Sun gjorde valget let, og opholdet giver mig mulighed for at komme i kontakt med nogle af de mest anerkendte personligheder inden for mit felt.

Hvor længe skal du være væk?

Planen er i første omgang tre måneder. Måske kommer et senere ophold hos Sun Microsystems på tale, hvis puslespillet med familien kan gå op.

Hvad forventer du at få ud af opholdet?

I overensstemmelse med Sun skal jeg udnytte den viden, der er i huset på bedst tænkelig måde. Mit projekt er på et relativt modent stadie, og jeg bliver tilknyttet et specifikt forskningsprojekt, som lægger grundstenen til, at min forskning kan bringes helt ind i kernen af programmeringssproget Java - og dermed udnyttes fuldt ud.

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

Jeg har nok altid undret mig lidt over, hvorfor man i mange situationer skal genstarte et computerprogram, før ændringer kan træde i kraft. Det er et meget håndgribeligt problem, som frustrerer mange - ikke mindst mig selv. Da jeg i begyndelsen af mit speciale kastede mig frygtløs ud i problemet, var jeg sikker på, at det var en udviklingsopgave, der ventede mig. I stedet fandt jeg de på daværende tidspunkt foreslåede løsninger i litteraturen utilstrækkelige i forhold til mine krav til en god løsning. Derfor ændrede specialet hurtigt karakter til et forskningsprojekt, som jeg nu har været så heldig at kunne videreføre.

Lidt om mennesket bag forskeren.

Jeg er et familiemenneske. Min kone har lige født vores tredje dreng, og det er derfor også en selvfølge, at vi skal af sted alle mand. Det bliver en kæmpe oplevelse for mine to store drenge på 3 og 5 år at komme til USA, og de ser meget frem til turen. Generelt vægter jeg i hverdagen samværet med familien meget højt. Jeg er et socialt menneske, der gerne tilbringer en stund både med venner og øvrig familie – gerne over en god øl. Derudover er jeg en vaskeægte sportsfanatiker og en ufatteligt dårlig taber i den sammenhæng. Nu da jeg grundet det i øvrigt skønne job som fuldtidsfar har valgt ikke længere at bruge så meget tid på sport, har jeg kastet mig over en selvopfunden sportsgren, som består i læse flest mulige sportsnyheder på mindst mulig tid.

Min tilgang til verden har altid været meget matematisk, men faktisk havde jeg inden starten på min uddannelse ikke stiftet bekendtskab med nogen former for udvikling af computerprogrammer i modsætning til de fleste af mine medstuderende. Jeg kløede på og befandt mig overraskende fint med tilværelsen. Jeg må dog erkende, at jeg har fejlet fælt på et punkt, da jeg finder det umådeligt svært at opnå de ellers udbredte karakteristika forbundet med softwareudviklere og andre ingeniører, som normalt går under betegnelsen ‘nørder’.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Varde, Student fra Odense Katedralskole og bopæl i Odense Kommune.

Ph.d.-projektets titel

Extending NetBeans with Dynamic Update of Active Modules.

Kontaktoplysninger

Allan Raundahl Gregersen. Telefon: 6611 8010, 2810 2082 (mobil), e-mail: allang@mmmi.sdu.dk

Forskningsinstitution

Mærsk McKinney Møller instituttet, Syddansk Universitet

Senest opdateret 09. januar 2015