Frank Møller Aarestrup

Forskningsprofessor, 42 år

Frank Møller Aarestrup

Fagområde

Antibiotikaresistente bakterier og global spredning af bakterielle sygdomme som kommer fra dyr

Institution

Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet

Kort beskrivelse af dit forskningsområde

Bakteriers stigende modstandsdygtighed mod den medicin, vi bruger til behandling, udgør en af tidens største medicinske udfordringer.

Min forskning har primært været rettet mod sammenhænge mellem anvendelse af antibiotika til dyr og de sundhedsmæssige konsekvenser, det har for sundhed for mennesker. Forskningen er i stigende grad rettet mod globale problemstillinger med påvisning af global spredning af resistente bakterier og resistensgener i forbindelse med rejser og international handel med fødevarer. Den udførte og igangværende forskning er med til at sætte den internationale standard for påvisning, global overvågning og studier af global spredning af antibiotikaresistente bakterier og har stor indflydelse på, hvordan man anvender antibiotika og kontrollerer antibiotikaresistente bakterier verden over. Det globale fokus viser sig også i, at den videnskabelige produktion er udført i samarbejder med over 80 forskningsinstitutioner eller universiteter i over 35 forskellige lande. Forskningen har også bevirket, at DTU-Fødevareinstituttet er referencecenter for både Verdenssundhedsorganisationen WHO og EU-kommissionen inden for antibiotikaresistens hos bakterier fra dyr og fødevarer.

De forskningsmæssige udfordringer og perspektiver

Bakterier kender ikke til vores kunstige menneskeskabte grænser. Nye sygdomsfremkaldende bakterier spredes nemt og enormt hurtigt verden over, og et problem i ét land er et problem for alle lande. Sygdomme skal derfor overvåges, forstås og kontrolleres globalt. Det kræver et globalt og effektivt samarbejde, som kombinerer åben forskning, overvågning og hurtig udveksling af viden på en standardiseret måde. Min fremtidige forskning vil tage udgangspunkt i globale problemer, som skal forstås og løses globalt og forskningen skal rettes mod at kombinere en forståelse af den globale epidemiologi af sygdomme med en grundlæggende biologisk viden omkring evolution af patogener.

Hvordan opstod interessen for netop dette forskningsfelt?

Forskning i sygdomsfremkaldende patogener og specielt antibiotikaresistente stammer giver en mulighed for at kombinere grundlæggende forskning i evolution med anvendelsesorienteret forskning, som har direkte gavn for sundhed for mennesker. Evolution har fascineret mig siden min tidligste barndom og interessen for bakterier kom allerede før universitetsstudiet. Interessen er kun blevet styrket med årene.

Hvordan vil du anvende EliteForsk-prisen?

Hædersgaven vil vi anvende til gavn og glæde for hele familien. Rådighedsbeløbet vil jeg anvende til styrkelse af forskning inden for den globale overvågning og kontrol af primært antibiotikaresistente bakterier. Et område, det underligt nok er særdeles vanskeligt at få nationale midler til. På trods af at alle er enige om, at de globale problemer skal løses globalt, gives finansiering primært til nationale problemstillinger.

Hvad var din reaktion på, at du er modtager af EliteForsk-prisen?

Vanitas vanitatum. Jeg er beæret og glad over, at ikke kun traditionel grundforskning, men også forskning med et anvendelsesmæssigt sigte på den globale sundhed for mennesker bliver bemærket og anerkendt.

Lidt om mennesket bag forskeren

Gift og har to børn. Stor interesse for især den ældre litteratur, kulturelle storbyferier, kunst og europæiske film. Udviklingen inden for litteratur og kunst har på mange områder paralleller til den biologiske evolution og udvikling.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født på Nykøbing Mors, student fra Morsø Gymnasium og bopæl i Gentofte Kommune.

________________

Argumentation for tildeling af prisen

Frank Aarestrup er banebrydende inden for forskning i sundhedsmæssige konsekvenser for mennesker af antibiotikaresistente bakterier i dyr og fødevarer. Bakteriers stigende modstandsdygtighed mod den medicin, vi bruger til behandling, udgør en af tidens største medicinske udfordringer. Frank Aarestrup er den første, som har påvist sammenhænge mellem anvendelse af antibiotika som vækstfremmere og forekomsten af resistens hos dyr. Hans enestående forskning er i høj grad rettet mod globale problemstillinger i forbindelse med spredning af resistente bakterier og resistensgener i forbindelse med blandt andet international handel med fødevarer.

Frank Aarestrup har en betydelig videnskabelig produktion med 176 artikler, reviews og bogkapitler i internationale videnskabelige tidsskrifter, og han er citeret mere end 3.900 gange. Frank Aarestrup har et omfattende internationalt samarbejde, og hans videnskabelige forfatterskab er udført i samarbejde med over 70 forskningsinstitutioner og universiteter i mere end 30 forskellige lande. Frank Aarestrup er leder af laboratoriet for antimikrobiel resistens på DTU. Laboratoriet er af WHO (World Health Organization) og EU Kommissionen udnævnt til internationalt referencelaboratorium til overvågning, kontrol og forskning i antibiotikaresistens.

Kontaktinformation

Forskningsprofessor Frank Møller Aarestrup. Telefon: 7234 6281 (arbejde), 51 15 74 81 (mobil); e-mail: fmaa@food.dtu.dk

 

Senest opdateret 09. januar 2015