Jonas Bækby Bjarnø

Ph.d.-studerende, M.Sc. Electronic Engineering, 26 år

Jonas Bækby Bjarnø

Fagområde

Rumfartsteknologi

Forskningsprojekt

Præcisionsnavigation for rumfartøjer gennem optimeret integration af multiple sensorer.

Populær beskrivelse af ph.d.-projekt

Et af de helt fundamentale problemer indenfor rumforskning består i at bestemme orienteringen (normalt betegnet attituden) af et rumfartøj. En effektiv løsning på dette problem udgør i de fleste tilfælde hovedforudsætningen for at en satellitmission kan gennemføres sikkert og med det ønskede videnskabelige udbytte.

Der findes talrige målemetoder og teknologier til at foretage attitudebestemmelser, hver især med individuelle styrker og svagheder. For at sikre at rumfartøjets attitude altid kan bestemmes, benytter stort set alle missioner derfor flere uafhængige målemetoder. De senere år har dog set en stigende tendens imod mindre og mere komplicerede rumfartøjer, hvilket stiller stadig større krav til kvaliteten og robustheden af attitudebestemmelsen. Af praktiske og økonomiske årsager udnyttes de komplementære egenskaber navigationsinstrumenterne imellem dog sjældent, og derved realiseres missionernes fulde videnskabelige potentiale ikke. I mit projekt kortlægges de teoretiske problemstillinger omkring optimal kombination af måledata fra flere attitudesensorer, samtidig med at der realiseres en ny type af præcisionsnavigationsinstrument som, baseret på optimeret integration af multiple inertielle og optiske attitudesensorer, vil demonstrere øget båndbredde og operationel robusthed i forhold til eksisterende teknologier.

Hvilke perspektiver ser du for dit forskningsfelt?

En række af de internationale satellitmissioner som planlægges for perioden 2015-2020 stiller så ekstreme krav til attitudebestemmelse og kontrol, at de eksisterende teknologier ganske enkelt ikke slår til. I de kommende år vil det vil således være af bydende nødvendighed at udvikle, demonstrere og validere teknologier, der vil muliggøre fremtidens videnskabelige ambitioner. Et naturligt skridt i denne retning vil netop være at bevæge sig mod mere kompakt og kapabel navigationsinstrumentering, der rummer et højere niveau af sensor integration, og derved opnår større nøjagtighed, båndbredde og operationel robusthed.

Hvad skal dit rejsestipendium bruges til?

Stipendiet skal anvendes til at dække udgifter i forbindelse med rejse til og ophold ved NASA Goddard Space Flight Center.

Hvorfor har du valgt at rejse til netop det forskningsmiljø?

NASA Goddard Space Flight Center udgør et af verdens fremmeste forskningsmiljøer, og samler det største antal af videnskabelige og teknologiske eksperter indenfor rumforskningen.

Hvor længe skal du være væk?

Det forventes at opholdet vil vare 6½-7 måneder.

Hvad forventer du at få ud af opholdet?

Jeg forventer først og fremmest at opnå faglig erfaring indenfor de grene af instrumentering som gruppen på NASA Goddard Space Flight Center arbejder med, samt øget forståelse for sammenspillet imellem videnskabelig og teknologisk forskning på en NASA mission i New Frontiers klassen. Derudover håber jeg på at kunne knytte personlige kontakter i en af verdens fremmeste grupper inden for rumforskning.

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

Ligeså langt tilbage jeg kan huske, har fascinationen af rumfart været den primære motiverende faktor bag min interesse for naturvidenskab og ikke mindst mine studievalg. Som civilingeniørstuderende i elektronik ved DTU mødte jeg i 2004 min nuværende vejleder professor John Leif Jørgensen, og fik derigennem lejlighed til at stifte direkte bekendtskab med de ingeniørmæssige udfordringer forbundet med at udvikle, opsende og operere instrumenter i rummet. De ekstreme forhold hvorunder udstyret skal fungere, samt den enorme alsidighed i udviklingsopgaverne, gør rumfartsteknologi til et dybt fascinerende forskningsområde.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Næstved, student fra Næstved Gymnasium og HF, bopæl i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Ph.d.-projektets titel

Attitude Fusion Techniques for Spacecraft.

Kontaktoplysninger

Jonas Bækby Bjarnø. Telefon: 7742 6363, 2747 0078 (mobil), e-mail: jbb@space.dtu.dk

Forskningsinstitution

Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Rumforskning og –teknologi, Måling og Instrumentering

Senest opdateret 09. januar 2015