Marie-Louise Bech Nosch

Centerleder, ph.d., 38 år

Marie-Louise Bech Nosch

Fagområde

Ægæisk epigrafik, tekstilforskning

Institution

Københavns Universitet, SAXO Instituttet, Danmarks Grundforskningsfonds Center for Tekstilforskning

Kort beskrivelse af dit forskningsområde

I vores forskning ved Danmarks Grundforskningsfonds Center for Tekstilforskning kombinerer vi viden om tekstilproduktion fra skriftlige kilder, redskaber, billeder og bevarede tekstiler. Samtidig udvikler vi nye naturvidenskabelige metoder til at forstå de bevarede tekstilers beskaffenhed og proveniens. Mit eget forskningsbidrag er udforskningen af tekstilterminologi i bronzealderen, hvor samfund og teknologi bidrager til udviklingen af nye tekstile ord.

De forskningsmæssige udfordringer og perspektiver

Tekstilforskning er et meget spredt og underprioritet forskningsfelt, så min udfordring på Center for Tekstilforskning er at samle den internationale forskning og etablere formaliserede, internationale rammer for samarbejdet på tværs af discipliner. Vores mål er at synliggøre resultaterne og potentialet for andre forskere. Forskningsfeltets store potentiale og særlige profil er, at det er udpræget internationalt, tværfagligt og bestående af kvindelige forskere.

Hvordan opstod interessen for netop dette forskningsfelt?

Da jeg startede på første år på universitetet i Frankrig, kom jeg ved et rent tilfælde med til et forskningsseminar om Linear B skriftsystemet, som er en stavelses- og piktogramskrift, der blev brugt i bronzealderens mykenske Grækenland. Jeg blev fuldstændig fascineret af især det komplekse administrative system, som skriftsystemet anvendes til. Det svarer til at finde en container fra Statsministeriet og så skulle genskabe den danske statsadministration og økonomi. Jeg skrev både speciale og ph.d. om administrationen af de mykenske paladsers håndværkere og den omfattende tekstilindustri. Dette førte mig videre til mit andet store forskningsområde, tekstilforskningen. Her kombinerer vi viden om tekstilproduktion fra skriftlige kilder, redskaber, billeder og bevarede tekstiler. Samtidig udvikler vi nye naturvidenskabelige metoder til at forstå de bevarede tekstilers beskaffenhed og proveniens.

Hvordan vil du anvende EliteForsk-prisen?

Hædersgaven vil jeg blandt andet bruge til at holde en fantastisk fødselsdagsfest for mine venner og kolleger. Rådighedsbeløbet bliver brugt til at ansætte postdoc-stipendiater på Danmarks Grundforskningsfonds Center for Tekstilforskning i de kommende år. Der findes rigtig mange gode yngre forskere på det niveau i Europa i disse år, og dem vil vi gerne tiltrække. Derudover planlægger jeg en studietur for centrets forskere til Kina i efteråret 2009.

Hvad var din reaktion på, at du er modtager af EliteForsk-prisen?

Glad, lykkelig, stolt! Jeg ser det som en anerkendelse af den enestående grundforskning, som Danmarks Grundforskningsfonds Center for Tekstilforskning yder i disse år.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg har en datter på 10 år, som er mit livs lys! Da jeg har boet udenfor Danmark i 14 år, har jeg mange af mine venner rundt omkring i Europa, og derfor rejser jeg gerne for at dele mit liv med dem.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Viborg, student fra Viborg Katedralskole og bopæl i Frederiksberg Kommune.

_____________________

Argumentation for tildeling af prisen

Marie-Louise Nosch er en særdeles fremtrædende og internationalt synlig dansk forsker inden for tekstilforskning. Hun er en af verdens få specialister i Linear B, et skriftsystem som bronzealdersamfundet i Grækenland brugte, længe før alfabetet blev opfundet. Marie-Louise Nosch er centerleder i Danmarks Grundforskningsfonds Center for Tekstilforskning, et center der allerede nu har etableret sig som det førende forskningsmiljø for tekstilforskning på verdensplan. Centrets succes er i høj grad baseret på Marie-Louise Noschs evner til at lede interdisciplinær forskning samt hendes akademiske profil, internationale erfaring og omfattende netværk. Hendes udprægede vilje til internationalt samarbejde har placeret Danmark på verdenskortet som det absolutte centrum for tekstilforskning.

Marie-Louise Nosch besidder unik specialistviden inden for sit område og har en betragtelig produktion af internationale videnskabelige arbejder. Hun har modtaget flere hæderspriser for sin forskning, og hun har formået at tiltrække ekstern finansiering fra en række kilder, som ellers ikke normalt forbindes med humanistisk forskning, blandt andet Forsvarsakademiet og NATO.

Kontaktinformation

Centerleder, ph.d. Marie-Louise Bech Nosch. Telefon: 35 32 96 91 (arbejde), 38 19 34 80 (hjemme); 29 21 28 41 (mobil); e-mail: nosch@hum.ku.dk

Senest opdateret 09. januar 2015