Ole Nørregaard Jensen

Forskningsprofessor, ph.d., 43 år

Ole Nørregaard Jensen

Fagområde

Proteinkemi

Institution

Syddansk Universitet, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Proteinforskningsgruppen

Kort beskrivelse af dit forskningsområde

Jeg forsker i proteiner, som er basale molekylære byggesten i alle levende organismer. Proteiner er biologisk aktive molekyler, som blandt andet katalyserer vigtige stofskifteprocesser i vores celler og sørger for cellers vækst og overlevelse. Proteiner udfører også mekaniske processer, såsom muskelfunktioner, og sørger for transport af nervesignaler og næringsstoffer. Et af de helt store spørgsmål er, hvordan proteiner reguleres, og hvordan de samarbejder for at udføre meget komplekse og hurtige biokemiske processer i levende organismer. Vi studerer proteiner fra mikrober, planter, dyr og mennesker, for at få indsigt i grundlæggende biokemiske processer og sygdomsprocesser. Vi anvender massespektrometri til at følge dynamiske ændringer i proteinsammensætningen og i proteiners kemiske struktur. Derved opnår vi indsigt i de regulatoriske mekanismer, som kontrollerer de basale livsprocesser.

De forskningsmæssige udfordringer og perspektiver

Proteinforskning kræver både dyb faglig indsigt, avancerede eksperimentelle målemetoder og specialiseret computeranalyse. De forskningsmæssige udfordringer ligger i at kombinere de rette cellebiologiske, analytiske og computermæssige metoder og at få dem til at gå op i en højere enhed. Dette kræver ofte en meget tværfaglig indsats og en forskningsgruppe, som er sammensat, så den kan dække de relevante fagområder. Disse udfordringer gør proteinforskningen utrolig spændende, men også krævende. Danmark er med helt i front inden for proteinforskningen, både inden for cellebiologisk grundforskning og forskning i fødevarer, lægemidler og industrielle enzymer.

Hvordan opstod interessen for netop dette forskningsfelt?

Min interesse for cellebiologi opstod allerede i gymnasiet, da jeg sammen med nogle kammerater udførte et 3.g.-biologiprojekt på SDU. Her fik jeg for første gang indsigt i cellebiologi og bioteknologi og fandt det utroligt fascinerende at studere de molekylære mekanismer, som understøtter og opretholder alt liv. Efterfølgende valgte jeg at læse naturvidenskab på SDU og specialiserede mig i proteinkemi og massespektrometri, blandt andet ved at studere proteinet hæmoglobin, som transporterer ilt rundt i pattedyrs blodbaner. Dette førte mig siden til længerevarende forskningsophold i USA og i Tyskland, hvorefter jeg vendte tilbage til Odense og SDU for at fortsætte min forskerkarriere.

Hvordan vil du anvende EliteForsk-prisen?

Jeg vil bruge hædersgaven på en rejse med hele familien, enten til USA eller Australien, samt til vedligeholdelse af vores gård. Rådighedsbeløbet skal anvendes til at udføre nye eksperimenter indenfor proteiners struktur og funktion, specielt kortlægning af regulatoriske mekanismer, samt til at anskaffe software og hardware til dataanalyse.

Hvad var din reaktion på, at du er modtager af EliteForsk-prisen?

Jeg er utrolig glad og stolt over at modtage denne forskningspris. Det er dejligt at modtage denne store anerkendelse for den forskning, man udfører som en del af sit arbejde på universitetet. Jeg er især meget taknemlig for den store indsats, som mine kolleger og medarbejdere i proteinforskningsgruppen udfører, der gør det muligt at udføre proteinforskning på det højeste internationale niveau. Jeg skylder dem alle en stor tak.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg bor sammen med min hustru, datter og søn på en bondegård i udkanten af Odense. Min sparsomme fritid går med familieaktiviteter, vedligehold af ejendommen og pasning af hund, kat, heste, høns og kaniner. Jeg kan godt lide fodbold og er selvfølgelig OB-fan. Jeg elsker at læse og slapper gerne af ved at fordybe mig i en god bog.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Odense, student fra Vestfyns Gymnasium, Glamsbjerg og bopæl i Odense Kommune.

________________

Argumentation for tildeling af prisen

Ole Nørregaard Jensen har i betragtning af sin alder en usædvanlig profil. Ikke alene er han professor, leder af en større forskningsgruppe og prodekan, han er også blandt verdens førende forskere inden for protein-massespektrometri og proteomanalyse. Ole Nørregaard Jensen har bidraget væsentligt til udviklingen af avancerede målemetoder til proteinanalyse, herunder bestemmelse af de kemiske ændringer, som regulerer proteiners funktioner i levende celler. Hans forskning bidrager i højeste grad til at belyse væsentlige spørgsmål af interesse for cellebiologi, molekylær-biologi og bioteknologi.

Ole Nørregaard Jensen har et omfattende samarbejde med den bioteknologiske og farmaceutiske industri i Danmark og udlandet. Han har en betydelig videnskabelig produktion med mere end 150 publikationer og mere end 6.200 citationer, og samtidig yder han en ekstraordinær indsats for proteinforskning og uddannelse i Danmark. Således har han indtil videre, ud over talrige specialestuderende, vejledt 16 ph.d.-studerende og 14 postdocs. Ole Nørregaard Jensen har afholdt mere end 140 inviterede foredrag på internationale konferencer og har været gæsteforelæser på institutioner over hele verden.

Kontaktinformation

Forskningsprofessor, ph.d. Ole Nørregaard Jensen. Telefon: 6550 2368 (arbejde), 6011 2368 (mobil); e-mail: jenseno@bmb.sdu.dk

Senest opdateret 02. februar 2015