Tau Benned-Jensen

Ph.d.-studerende, cand.scient. i biokemi, 28 år

Tau Benned-Jensen

Fagområde

Biomedicin og molekylær farmakologi.

Forskningsprojekt

Konstitutiv aktivitet af G protein-koblede receptorer – en medspiller i tumorigenesis?

Populær beskrivelse af ph.d.-projekt

Mit phd-projekt beskæftiger sig primært med proteinet Epstein Barr-virus (EBV) induced receptor 2 (forkortet EBI2), der tilhører gruppen af G protein-koblede receptorer. Disse receptorer sidder på celleoverfladen og varetager kommunikationen mellem det extracellulære miljø (”udenfor” cellen) og det intracellulære (”indeni” cellen). Sådanne receptorer binder og aktiveres af en række specifikke kemiske forbindelser (såkaldte ligander) og regulerer herigennem en række livsvigtige funktioner. Som i tilfældet med EBI2 kan G protein-koblede receptorer også signalere, selv når der ikke er en ligand til stede. Dette kaldes konstitutiv aktivitet og menes både at spille en fysiologisk og patofysiologisk rolle. I sidstnævnte tilfælde er det således blevet påvist, at indsættelsen af en konstitutivt aktiv receptor i mus leder til udvikling af specifikke tumorer. Da antallet af EBI2 receptorer øges under EBV infektion, samt at der er en lineær korrelation mellem receptor antal og graden af konstitutiv aktivet, er hypotesen at denne opregulering kan bidrage til udviklingen af EBV-associerede B-celle lymfomer. Et af delmålene i mit phd-projekt er således at undersøge om der eksisterer en sådan sammenhæng, hvilket i første omgang gøres ved at kigge på antallet af EBI2 receptorer i lymfom prøver.

Hvilke perspektiver ser du for dit forskningsfelt?

Perspektiverne indenfor forskning i G protein-koblede receptorer er enorme. Dette understreges blandt andet af, at man for 1/3 af de humane receptorer stadig ikke ved hvilken ligand de aktiveres af og dermed hvilke biologiske roller, som de enkelte receptorer spiller. Da G protein-koblede receptorer ligeledes er involveret i en række sygdomme, eksisterer der således også uudnyttede muligheder for at behandle sådanne sygdomme. Dog skal virkningsmekanismerne først afdækkes og netop her bidrager mit phd-projekt med en lille brik til det store puslespil.

Hvad skal dit rejsestipendium bruges til?

Stipendiet skal bruges til et ophold ved Harvard Medical School. Her har de to førende grupper indenfor Epstein-Barr virus (EBV) forskning til huse. Målet med gruppernes forskning er at undersøge de molekylær biologiske og patologiske mekanismer associeret med EBV infektion samt EBV-inducerede B-celle tumorer i immuno-supprimerede værter. I forbindelse med sidstnævnte har de udviklet en række innovative dyre-modeller i non-humane primater, der kan belyse disse spørgsmål. 

Hvorfor har du valgt at rejse til netop det forskningsmiljø?

Jeg har valgt disse grupper, idet de ovenfor nævnte dyre-modeller giver en unik mulighed for at undersøge, hvorvidt der skulle eksistere en association mellem ekspressionen af EBI2 og udviklingen af maligne B-celle lymfomer. Dette kan netop gøres in vivo og fortløbende og dermed give et mere præcist billede end, hvis man arbejder med patientprøver, hvor materialet i sagens natur er mere heterogent i kraft af stor spredning i alder og tumor lokalisation. Desuden udbyder universitet en række kurser, der er relevante for mit ph.d.-projekt og af højeste faglige kvalitet.

Hvor længe skal du være væk?

Seks måneder.

Hvad forventer du at få ud af opholdet?

Jeg håber at få en større indsigt i den mulige sammenhæng mellem EBI2s konstitutive aktivitet og udviklingen af EBV-associerede lymphoproliferative sygdomme. Desuden vil et ophold ved et af verdens førende universiteter uden tvivl være en stor faglig inspiration.

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

Jeg har altid været specielt interesseret i virkningsmekanismer på det molekylære plan og startede derfor som specialestuderende ved laboratoriet for molekylære farmakologi. Det høje faglige niveau og gode sociale miljø gjorde, at jeg fortsatte som ph.d.-studerende. 

Lidt om mennesket bag forskeren.

Jeg er 28 år og bidt af en gal vandhund. De fleste af mine interesser har derfor altid foregået i eller på vand. I tidens løb har jeg svømmet konkurrencesvømning, sejlet jolle, fridykket og windsurfet. I de seneste 4 år er det dog kitesurfing, der har stjålet det meste af mine penge og tid. Desuden er bjergvandring og -klatring begyndt at hive i mig. Senest var jeg i Peru og bestige to bjerge på 6000+ m. Derudover har jeg spillet på klaver og andre tangentinstrumenter siden jeg var 8 år og pt. rækker tiden til at spille i et enkelt band.

Fødested, gymnasium og bopælskommune:

Født i Buffalo, NY USA, student fra Sankt Annæ Gymnasium og bopæl i Københavns Kommune.

Ph.d.-projektets titel

Strukturel-funktionel karakterisering af den orphane konstitutivt aktive G protein-koblede receptor EBI2 og dennes involvering i Epstein-Barr virus-associerede lymphoproliferative sygdomme.

Kontaktoplysninger

Tau Benned-Jensen. Telefon: 2813 9580 (mobil), e-mail: tau@sund.ku.dk

Forskningsinstitution

Københavns Universitet, Institut for Neurovidenskab og Farmakologi, Laboratoriet for Molekylær Farmakologi

Senest opdateret 09. januar 2015