Trine Kvist

Ph.d.-studerende, cand.pharm., 26 år

Trine Kvist

Fagområde

Molekylær farmakologi

Forskningsprojekt

På jagt efter nye potentielle lægemiddelstoffer til behandling af Alzheimers syge.

Populær beskrivelse af ph.d.-projekt

Glutamat er et af hjernens vigtigste signalmolekyler, der formidler kommunikation mellem en lang række hjerneceller. Glutamatsystemet består af forskellige grupper af receptorer og transportører, som spiller en vigtig rolle for blandt andet indlæring og hukommelse. Én af disse grupper kaldes for NMDA receptorer og er fokus for dette ph.d.-projekt.

De seneste års forskning har vist, at en række alvorlige sygdomme som Alzheimers syge, Parkinsons syge og følgerne efter hjerneblødninger er ledsaget af tilstedeværelsen af for meget glutamat i hjernen. Dette fører til en overaktivering af nerveceller, som herved går til grunde og fører til neurodegeneration. Stoffer med effekt på glutamatsystemet har i kliniske forsøg vist effekt overfor for eksempel Alzheimers syge, men desværre med for alvorlige bivirkninger. Disse bivirkninger skyldes sandsynligvis, at stofferne har ramt for mange NMDA receptor-undertyper på samme tid. Man har altså ramt den undertype, der er involveret i sygdommen, men samtidigt også ramt andre undertyper med andre vigtige funktioner. Målet er derfor at udvikle stoffer, der ideelt set kun rammer én undertype - den der er involveret i sygdommen.

Hvilke perspektiver ser du for dit forskningsfelt?

Indenfor moderne medicinalkemisk forskning er molekylær farmakologi af stor betydning. Udvikling af potentielle lægemidler eller farmakologiske værktøjer kræver en grundig og kvalificeret molekylær farmakologisk karakterisering. Hvert år identificeres omkring 10.000 nye tilfælde af Alzheimers syge. At identificere NMDA receptorernes rolle med hensyn til neurodegeneration vil have en stor betydning for udvikling af potentielle lægemidler, der kan forhale sygdomsforløbet og/eller dæmpe symptomerne og dermed gøre tilværelsen tålelig for patienter og pårørende.

NMDA receptorernes rolle vil potentielt også kunne give anledning til indlærings- og hukommelsesfremmende midler.

Hvad skal dit rejsestipendium bruges til?

Mit rejsestipendium skal bruges til et forskningsophold hos en international forskningsgruppe på Emory University School of Medicine, Atlanta, USA.

Hvorfor har du valgt at rejse til netop det forskningsmiljø?

Den forskningsgruppe, jeg skal besøge, er en internationalt velanset gruppe, der har en stærk baggrund for forskning indenfor NMDA receptorer. Gruppen anvender avancerede elektrofysiologiske metode i dens forskning, og disse metoder vil være af stor interesse for mit forskningsprojekt.

Hvor længe skal du være væk?

Sammenlagt ca. seks måneder delt op i flere perioder.

Hvad forventer du at få ud af opholdet?

Jeg forventer, at mit ophold vil give indsigt i et internationalt forskningsmiljø og skabe et internationalt netværk, samt at jeg kan udnytte den grundlæggende viden omkring NMDA receptorer, som gruppen ligger inde med, i mit forskningsprojekt. Mere specifikt forventer jeg, at jeg lærer at anvende de elektrofysiologiske metoder, gruppen anvender.

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

Igennem hele min folkeskole- og gymnasietid har jeg været aktiv svømmer. Den daglige træning og mine trænere har været medvirkende årsag til, at jeg på et tidligt tidspunkt fattede interesse for de kemiske og biologiske processer i kroppen. Farmaceutuddannelsen var derfor et oplagt valg af uddannelse for mig. Under uddannelsen faldt min interesse på lægemiddelkemi, som omhandler, hvordan man kan designe lægemidler. Faget lægemiddelkemi blev afgørende for mit valg af afsluttende speciale, og under specialet har jeg udviklet min interesse for molekylær farmakologi.

Lidt om mennesket bag forskeren.

Jeg bor sammen med min kæreste, som er studerende. Hvis studierne tillader det, vil han gøre mig selskab i dele af mit ophold i USA.

Under farmaceutuddannelsen tilbragte jeg et semester i Kansas, USA. Jeg håber, at mit ophold i USA vil give mulighed for at besøge mine amerikanske venner.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Haderslev, student fra Haderslev Katedralskole og bopæl i Københavns Kommune.

Ph.d.-projektets titel

Novel pharmacological modulators of NMDA receptors.

Kontaktoplysninger

Trine Kvist. Telefon: 3533 6408, 6139 0690 (mobil), e-mail: tkv@farma.ku.dk

Forskningsinstitution

Københavns Universitet, Det Farmaceutiske Fakultet, Institut for Medicinalkemi

Senest opdateret 09. januar 2015