Gå til indhold

Andreas Bandak

Ph.d.-studerende, cand.scient.ant., 30 år

Andreas Bandak

Fagområde

Komparative kulturstudier

Forskningsprojekt

Sekularitet og religiøsitet i den moderne arabiske verden - kristne syrere i Damaskus i et antropologisk perspektiv.

Populær beskrivelse af ph.d.-projekt

Med Damaskus som prisme afsøger dette etnografiske projekt, hvordan religiøsitet udleves i en sekulær, arabisk stat. Den centrale case er den bevægelse, der har samlet sig omkring den lokale kvinde, Myrna Nazzour, der siden 1982 har modtaget profetier, haft stigmata og været vidne til olie, der flyder fra et ikon i hendes hjem. De diskussioner og den veneration Myrna Nazzour er genstand for ikke blot i bevægelsen, men i samfundet bredere betragtet, giver en privilegeret mulighed for at udforske mulighedsbetingelserne for tro, sekularitet og tvivl i en moderne arabisk stat, hvor religiøsitet ikke gives forrang. Samtidig giver det mulighed for at analysere, hvordan lokale universer må tænkes som afhængige af en større og mere global ramme. Myrna Nazzour er således ofte gæst i så forskellige lande som USA, Sverige, Østrig, Slovakiet, Jordan, Libanon og Egypten, hvorfor dette projekt forsøger at nytænke, hvordan modernitet får religiøsitet til at blomstre under nye omstændigheder - og ikke nødvendigvis som tidligere antaget at forsvinde. Projektet er lagt an på længerevarende feltarbejde i Damaskus i perioden august 2009 til januar 2010 med senere opfølgningsophold både i 2010 og 2011.

Hvilke perspektiver ser du for dit forskningsfelt?

Forskningsfeltet med nyere studier af kristendommens kulturelle og sociale virkninger i et antropologisk lys er først blevet åbnet i løbet af de seneste ti år. Forskningsfeltet er derfor i en rivende udvikling, hvor nye teoretiske og praktiske indsigter byder sig til. Forskningsfeltet giver mulighed for dialog på tværs af discipliner som antropologi, sociologi, historie, religionsvidenskab, filosofi og teologi og stimulerer såvel populære som mere teoretiske debatter.

Hvad skal dit rejsestipendium bruges til?

Rejsestipendiet skal anvendes til et ophold ved London School of Economics, Department of Anthropology.

Hvorfor har du valgt at rejse til netop det forskningsmiljø?

London School of Economics, LSE, Department of Anthropology har et af verdens stærkeste forskningsmiljøer i relation til nyere studier af kristendommens antropologi, hvor en vifte af de mest dynamiske forskere er tilknyttet. Samtidig har institutionen fredagsseminarer, hvor de mest anerkendte forskere indbydes til at diskutere perspektiver i forhold til deres og andres forskning. Institutionen lægger vægt på længerevarende feltarbejde som en integreret del af det metodiske greb, hvilket betyder kvalificeret faglig sparring i forhold til mit eget projekt.

Hvor længe skal du være væk?

Jeg påtænker at bruge et halvt år ved London School of Economics, Department of Anthropology.

Hvad forventer du at få ud af opholdet?

Opholdet vil give den mest kvalificerede sparring mit projekt kan opnå ved præsentationer ved fredagsseminarer og deltagelse i et yderst aktivt forskningsmiljø. Diskussionen af emnet for mit projekt vil derfor blive skærpet ved deltagelse i det internationale miljø, der er på LSE, og hvor perspektiverne går videre end et mere afgrænset dansk forskningsmiljø. Forventningen er derfor, at projektet og forskningen, der bidrages til vil blive til et substantielt bidrag til forskningsfeltet.

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

I en længere årrække har især Islam tiltrukket sig stor opmærksomhed ved studier af Mellemøsten, mens der samtidig har været en tilsvarende lille interesse for kristendommens sociale og kulturelle karakter i al almindelighed indenfor socialvidenskaberne - i særdeleshed i relation til Mellemøsten. Dette ledte tidligere til mit speciale om sted og tilhørsforhold blandt kristne syrere i Damaskus på baggrund af et års feltarbejde. Arbejdet ledte videre til et sæt af nye spørgsmål, der i højere grad omhandler måden, hvorpå modernitet, sekularitet og religiøsitet forhandles i en verden, der i stigende grad er globaliseret, men hvor virkningerne er højst lokale. Det har dette forskningsprojekt til hensigt at afdække.

Lidt om mennesket bag forskeren

Er gift og har en søn på to år. Begge har været med i Damaskus. Det er endnu uafklaret, hvor meget af perioden de tager med til London.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i København, student fra Nykøbing Katedralskole og bopæl i Københavns Kommune.

Ph.d.-projektets titel

Sekularitet og religiøsitet i den moderne arabiske verden - en antropologisk analyse af kristne syrere i Damaskus.

Kontaktoplysninger

Andreas Bandak. Telefon: 3532 8836, 6080 0144 (mobil), e-mail: bandak@hum.ku.dk

Forskningsinstitution

Københavns Universitet, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Center for Komparative Kulturstudier.

Senest opdateret 02. februar 2015