Francesco Sannino

Professor og centerleder, ph.d., 41 år

Francesco Sannino

Fagområde

Partikelfysik.

Institution

Syddansk Universitet, CP3-Origins, IFK og IMADA.

Kort beskrivelse af dit forskningsområde

Min forskning er målrettet mod at udnytte eksperimentelle resultater, supercomputere og vores teoretiske ekspertise til at afdække massensoprindelse for alle elementærpartikler. Problemet omkring massens oprindelse er også målet for LHC-eksperimenterne på CERN.

Mere end 90% af universet består af en form for stof og energi, der kaldes mørkt stof og mørk energi. Teoretisk fysik står overfor flere grundlæggende problemstillinger: Hvad består mørkt stof og mørk energi af? Hvornår blev det dannet og hvorfor? Er der en sammenhæng mellem den mørke og lyse side af universet? Hvorfor observerer vi kun almindeligt stof og ikke antistof? Det er meget sandsynligt, at vores modeller vil være i stand til at forklare både oprindelsen og sammensætningen af mørkt stof, relatere dets eksistens til almindeligt stof og måske endda forklare grunden til fraværet af antistof.

De forskningsmæssige udfordringer og perspektiver

Udfordringen nationalt er at hæve forskningsniveauet yderligere, således at vi kan konkurrere med de bedste institutioner i verden, og vi er godt på vej med det netop indviede Grundforskningscenter CP3-Origins. Derudover er udfordringen at være de første til at forstå den korrekte udvidelse af Partikelfysikkens Standardmodel med en beskrivelse af, hvad der giver stof masse. Når vi ser på internationalt niveau er konkurrencen stor.

Hvordan opstod interessen for netop dette forskningsfelt?

Da jeg var 12-13 år gammel, så jeg tv-programmet Quark, hvor en ekspert via tegnefilm forklarede kvantemekanik og anden fysik for børn. Jeg var hooked, og tv-programmet blev startskuddet til min karriere inden for fysikken.

Hvordan vil du anvende EliteForsk-prisen?

Rådighedsbeløbet skal anvendes til forskning for yderligere at udbygge CP3-Origins’ ekspertise inden for partikelfysik. Det bliver formodentlig som tilskud til ansættelse af en postdoc/adjunkt.

Hædersgaven har jeg ikke haft tid til at tænke over, hvad jeg vil bruge til.

Hvad var din reaktion på, at du er modtager af EliteForsk-prisen?

Det er en stor ære for mig, og jeg er meget glad for anerkendelsen af mit forskningsarbejde. Jeg arbejder meget hårdt for at styrke forskningsmiljøet i Danmark inden for partikelfysik, og i den sammenhæng er det meget vigtigt for Syddansk Universitet, CP3-Origins og mig med denne anerkendelse og den synliggørelse, der følger med prisen. Og endelig så motiverer det mig naturligvis til at fortsætte mit arbejde.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er gift med Lene og sammen har vi to børn på 5 og 3 år, Maria Sofia og Matthias. Lene har været en stor hjælp for mig i forhold til at føle mig hjemme i Danmark og hun har støttet mig i de svære perioder, hvor jeg skulle etablere mig i Danmark.

Jeg er så heldig at mit arbejde også er min hobby, og derudover holder jeg af musik, film og litteratur.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Napoli, Italien, student fra Liceo Scientifico A. Nobel, Torre del Greco, Napoli og bopæl i Odense Kommune

________________

Argumentation for tildeling af prisen

Francesco Sanninos forskningsarbejde er på et meget højt internationalt niveau. Det er originalt og spænder bredt lige fra kosmologi til partikelfysik. Hans arbejde med dynamisk symmetribrud af Standardmodellen har blandt andet medført en omfattende kortlægning af det komplekse fasediagram af koblede teorier. Francesco Sannino har desuden udviklet en teori for den såkaldte mørke materie (”Dark Matter”).

Francesco Sanninos høje internationale forskningsniveau fremgår blandt andet af, at han i 2005 fik tildelt det prestigefyldte Marie Curie Excellence Grant in Physics. Francesco Sannino har publiceret cirka 100 peer reviewed videnskabelige artikler, heraf adskillige som eneforfatter. Publikationerne har opnået over 3100 citationer, hvilket er meget højt for en så ung forsker og bringer ham helt i front blandt de allerbedste højenergifysikere. Francesco Sannino er desuden en hyppig inviteret foredragsholder ved internationale konferencer og har et overordentligt stærkt videnskabeligt netværk.

I 2009 blev Francesco Sannino leder af The Centre for Particle Physics Phenomenology – CP³-Origins støttet af Danmarks Grundforskningsfond.

Kontaktoplysninger

Professor og centerleder Francesco Sannino. Telefon: 6550 4318 (arbejde), 2135 6088 (mobil); e-mail: sannino@cp3.sdu.dk

Senest opdateret 09. januar 2015