Gå til indhold

Morten Mattrup Smedskjær

Ph.d.-studerende, civilingeniør i kemi, 25 år

Morten Mattrup Smedskjær

Fagområde

Materialekemi.

Forskningsprojekt

Fremstilling af funktionelle glasoverflader.

Populær beskrivelse af ph.d.-projekt

Glasmaterialer anvendes i en række produkter udover almindeligt vinduesglas. I de fleste tilfælde er det overfladeegenskaberne af glasset, der afgør glassets anvendelsesområder. Formålet med dette ph.d.-projekt er at udvikle nye metoder til at ændre glasoverflader. Derved er det ikke nødvendigt at ændre hele glassets sammensætning og struktur for at opnå bedre egenskaber, men kun overfladen. Metoderne er baseret på diffusionsprocesser, dvs. en omarrangering af de delelementer glasset består af. Projektet vil ydermere kunne kaste lys over fundamentale sammenhænge i glas mellem transportprocesser, struktur og egenskaber. De foreløbige resultater har vist, at man ved at reducere for eksempel jern i glasset kan fremkalde en diffusionsproces, der skaber et SiO2-beriget overfladelag. Rent SiO2-glas har en række fremragende egenskaber, men det er samtidigt meget dyrt at producere, da det kræver en meget høj smelte- og forarbejdningstemperatur (> 2200 °C). Den udviklede metode er således et billigt alternativ til at fremstille glas med overfladeegenskaber som rent SiO2.

Hvilke perspektiver ser du for dit forskningsfelt?

Anvendelsen af diffusionsprocesser til at ændre glasoverflader er en ny tilgang i forhold til de hidtidige metoder. Yderligere forskning er derfor stadig nødvendig, før de udviklede metoder kan anvendes industrielt. De næste skridt i mit projekt sigter blandt andet mod at undersøge, om metoderne kan anvendes på andre glassystemer end dem baserede på SiO2.

Hvad skal dit rejsestipendium bruges til?

Stipendiet skal bruges til ophold ved Zhejiang University i Kina og National University of Singapore. Derudover skal stipendiet anvendes til deltagelse i to konferencer i 2010 i USA og Brasilien.

Hvorfor har du valgt at rejse til netop det forskningsmiljø?

Ved instituttet for ikke-metalliske materialer på Zhejiang University er professor Jianrong Qius gruppe specialiseret i at undersøge optiske egenskaber af glas. Formålet med dette besøg er derfor at undersøge glassets optiske egenskaber før og efter overfladebehandlingen. Desuden kan deres viden om brug af såkaldt femtosekund laser eventuelt kombineres med den anvendte metode i dette projekt til at danne nye funktionelle materialer. Under opholdet på National University of Singapore vil der blive fokuseret på at karakterisere glasoverfladernes nanostrukturer. Arbejdet udføres i samarbejde med professor John Wang, der er leder af førende gruppe inden for funktionelle materialer og overfladekarakterisering.

Hvor længe skal du være væk?

Fem måneder

Hvad forventer du at få ud af opholdet?

Fagligt forventer jeg, at jeg vil få en dybere forståelse af de processer, der ligger til grund for de udviklede metoder. Desuden har jeg mulighed for at udføre forsøg, som ikke er mulige på Aalborg Universitet. Jeg forventer også, at opholdene kan give mig indsigt i internationale forskningsmiljøer og derigennem skabe et internationalt netværk.

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

Fascinationen af at kunne forstå og udnytte fænomener i verden omkring os har været den primære årsag til min interesse for naturvidenskab og derigennem mine studievalg. Som civilingeniørstuderende i kemi mødte jeg på 7. semester min nuværende vejleder professor Yuanzheng Yue. Han introducerede mig for glaskemiens mange spændende aspekter. Derfor startede jeg som specialestuderende i hans gruppe. Det høje faglige niveau og det gode miljø i gruppen gjorde, at jeg fortsatte som ph.d.-studerende.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Munkebo, student fra Viborg Katedralskole og bopæl i Aalborg Kommune.

Ph.d.-projektets titel

Functional glass surfaces via internal diffusion processes.

Kontaktoplysninger

Morten Mattrup Smedskjær. Telefon: 9940 7240 (arbejde), 40595828 (mobil), e-mail: morten04@bio.aau.dk

Forskningsinstitution

Aalborg Universitet, Institut for Kemi, Miljø og Bioteknologi, Sektion for Kemi

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 02. februar 2015