Gå til indhold

Shannon O’Donnell

Ph.d.-studerende, B.A. with Honors, Cum Laude Research Associate, Harvard Business School og University of Washingon (4 år) Resident Director & Dramaturg, People’s Light & Theatre (5 år), 34 år

Shannon O'Donnell

Fagområde

Ledelse af innovation og samarbejde

Forskningsprojekt

Ekstremsamarbejde

Populær beskrivelse af ph.d.-projekt

Baseret på state of the art innovationsforskning i samarbejde med CBS professor Robert Austin undersøges, hvordan ekspertensembler lærer at tilpasse deres samarbejdsmetoder til distribuerede betingelser for samspil, idet de søger at opnå samme sublime resultater, som når de er i fysisk nærhed af hinanden. Målet er at forstå, hvordan denne type samarbejde (som vi kalder ensembling) fungerer, og hvilken relevans denne samarbejdsform har for organisationer, der ønsker at skabe innovative resultater gennem distribuerede netværk. Et unikt musikalsk eksperiment fungerer som den primære empiri. Den britiske komponist Sir John Tavener har skrevet et stykke musik, som fire strygekvartetter skal spille sammen, som udfordrer den forskansede samarbejdspraksis i denne århundredgamle, fire-personers struktur ved at øge størrelsen af ensemblet til 16. Desuden kræver Tavener, at stykket skal opføres i et rum, der kræver, at de fire kvartetter sidder fra hinanden i forskellige konfigurationer og ved forskellig afstand, hvilket yderligere invaliderer deres sædvanlige afhængighed af visuelle og auditive former for kommunikation, der opnås, når man er i umiddelbar nærhed af hinanden. Ved at undersøge hvordan disse kvartetter tackler udfordringen om at skabe et ensemble under disse betingelser (såsom at være placeret på fire forskellige niveauer i en vindeltrappe, eller være på 25 meters afstand på tværs af en katedral), har undersøgelsen til formål at beskrive de nye kollaborative praksisser, der opstår, samt den rolle, teknologien spiller i udformningen og om støtte til disse nye praksisser, og de nye former for ledelse, der testes undervejs.

Hvilke perspektiver ser du for dit forskningsfelt?

Jeg anser mit ph.d.-projekt som første fase af en progressiv, langsigtet undersøgelse af, hvordan samarbejde og ledelsespraksis udvikler sig i stærkt innovative teams, der i stigende grad skal fungere under distribuerede betingelser. Dette projekt viser trin-for-trin, hvordan innovatorers kreative arbejdspraksis fungerer. Det tilbyder adgang til sjældne, detaljerede og overbevisende data, der vil kunne bidrage til en øget forståelse af, hvordan kollaborative arbejdsprocesser virker, og giver indsigt i den ny lederskabspraksis.

I sidste ende håber vi at kunne foreslå relevante tilgange til ledelse/styring af praksis og arbejdsprocesser, der understøtter dybt kreativt samarbejde under distribuerede vilkår, som i virtuelle fællesskaber og på tværs af netværk, og komme med anbefalinger om udvikling og anvendelse af samarbejdsfremmende teknologier på måder, der støtter disse fremgangsmåder og behandlingsmetoder. Vi forventer, at resultaterne af denne undersøgelse opnår bred anvendelse i moderne globale organisationer, på tværs af områder som kunst, design, teknologi, industri, sundhedssektoren, offentlig forvaltning, kultur og uddannelse.

Hvad skal dit rejsestipendium bruges til?

Mit rejsestipendium skal bruges til et ophold i Organization Studies Group (OSG) og Leadership Center på MIT Sloan School of Management i Boston i USA. Jeg vil også bruge det til at deltage i konferencer relateret til emnet. Desuden giver bevillingen mig mulighed for også at tage til University of Washington, hvor jeg er blevet inviteret til at fremlægge min forskning for Foster School of Business.

Hvorfor har du valgt at rejse til netop det forskningsmiljø?

MIT er en af verdens førende business schools; OSG vil udgøre et optimalt forskningsmiljø inden for mit felt, da der her er en stor gruppe af højt estimerede forskere, som arbejder på forkant med forskning relateret til distribueret samarbejde og distribuerede lederskabspraksisser. Desuden er det karakteristisk for OSGs forskningsinteresse og metoder, at de fokuserer på at forstå den virkelige verdens fænomener, såsom organisatoriske mikroprocesser blandt andet gennem etnografisk feltarbejde - der også er specielt for min forskning, som tager udgangspunkt i en strygekvartets arbejdsform. Ligeledes trækker OSG også på tværfaglige teorier og metoder, hvilket vil kunne sikre mig adgang til gruppens netværk, hvilket igen vil kunne stimulere min forskningsinteresse med mulighed for at dele min erfaring inden for kunst og lederskab, den nye kreative økonomi, virksomheder, innovation og informationsteknologi med et af verdens stærkeste forskningsmiljøer.

Hvor længe skal du være væk?

Det forventes at opholdet vil vare seks måneder.

Hvad forventer du at få ud af opholdet?

Efter en periode med indsamling af en stor mængde forskningsdata befinder jeg mig nu dybt i analysefasen og sætter mig ind i relevante analyseteorier, udvikler mine etnografiske færdigheder, ligesom jeg meget gerne vil kunne opnå en unik kompetence ved OSG. Jeg ser med stor forventning frem til muligheden for at udveksle viden med en gruppe fremragende forskere som for eksempel den kendte etnograf John Van Maanen samt førende professorer indenfor distribueret, team-baseret innovation fra MIT. Jeg har desuden planer om at fortsætte opbygningen af mit netværk med kolleger fra Harvard Business School og Cutter Consortium og præsentere min forskning på seminarer i disse sammenhænge.

I betragtning af min fortsatte deltagelse på CBS' Center for Kunst og Lederskab (CAL) ser jeg en ekstra fordel ved dette miljø: der er spændende muligheder for at udveksle forskningsresultater fra mit miljø (Center for Kunst og Lederskab, CBS) med OSG og MIT's Leadership Center og potentielt forsøge at udvikle ideer om et internationalt partnerskab mellem CBS og MIT inden for mit felt.

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

Min professionelle fortid som teaterdirektør har indpodet en passion for spørgsmålet om, hvordan kreativt og innovativt arbejde organiseres og ledes optimalt. I betragtning af den stigende betydning innovative løsninger har for udviklingen af vores verden i dag samt udbredelsen i brugen af samarbejdsteknologier, ser jeg et presserende behov for at udvikle vores viden om, hvordan samspillet mellem æstetik, teknologi og samarbejde fungerer.

Lidt om mennesket bag forskeren

Med en baggrund som teaterdirektør og dramaturg har jeg en stor interesse for kunst og har planer om at genskabe kontakten til teaterkolleger, mens jeg er tilbage på østkysten.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Washington State, USA, student fra South Kitsap High School, i Port Orchard, Washington og bopæl i Københavns Kommune.

Ph.d.-projektets titel

Extreme Collaboration: working together at the (new) boundaries of human interaction.

Kontaktoplysninger

Shannon O’Donnell. Telefon: 3815 2186 (arbejde), 4087 7028 (mobil), e-mail: sod.lpf@cbs.dk

Forskningsinstitution

Copenhagen Business School, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Center for Kunst og Lederskab

Senest opdateret 02. februar 2015