Eske Willerslev

Professor, dr. scient. og centerleder, ph.d., 39 år

Eske Willerslev

Fagområde

Fossil DNA/evolutionsbiologi.

Institution

Københavns Universitet, Statens Naturhistoriske Museum, Grundforskningscenter for GeoGenetik

Kort beskrivelse af dit forskningsområde

Studier af fossil DNA. Arbejder med at belyse:

  • Forhistorisk indvandring af mennesker til Amerika
  • Forhistorisk indvandring af mennesker til Arktis
  • Tidlig udvandring af det moderne menneske fra Afrika
  • Istidsdyrenes uddøen
  • Langtidsoverlevelse af celler
  • Liv på andre planeter
  • Rekonstruktion af tidligere tiders naturmiljøer på Grønland, Alaska og Sibirien
  • Finde nye og ukendte sygdomsfremkaldende vira og bakterier

De forskningsmæssige udfordringer og perspektiver

Udfordring: Som så mange andre at skaffe forskningspenge nok til at kunne bedrive videnskab i verdensklasse. Det er dyrt, og vi konkurrerer med andre grupper i verden, der har langt større finansiering end os. Perspektiver: Kan totalt ændre vores opfattelser af os selv som mennesker, vores impact på vores omgivelser og medvirke til udvikling af vacciner til forebyggelse af dødelige sygdomme.

 

Hvordan opstod interessen for netop dette forskningsfelt?

Gennem min barndom og ungdom. Jeg tilbragte meget tid i ødemarkerne i Skandinavien og Sibirien og senere i Grønland og Canada/Alaska. Mit møde med jægere og samlere pirrede min interesse for at forstå, hvornår mennesker slog sig ned i et naturmiljø (Arktis), som er så fjernt fra det, vi biologisk er skabt til at leve i (troperne). At jeg fandt knogler fra uddøde dyr som mammutter i den sibiriske permafrost fik mig til at spekulere på, hvorfor de mange istidsdyr forsvandt. De teknologiske gennembrud, som min gruppe laver i forbindelse med studier af fortiden, har fået mig til at tænke på, hvordan de kan anvendes til at løse problemer i nutiden, og har ført mig ind i sygdomsforskning.

Det var først relativt sent i livet (under specialet da jeg var i slutning af 20’erne), at jeg blev klar over, at jeg ville være videnskabsmand. Før det var mit mål at blive eventyrer og forfatter.

Hvordan vil du anvende EliteForsk-prisen?

Hædersgave: En rejse med familien til fjerne himmelstrøg. Rådighedsbeløb: Går til gruppens almindelige forskningsaktivitet (44 % går jo til universitetsadministration, så dem ser jeg ikke noget til).

Hvad var din reaktion på, at du er modtager af EliteForsk-prisen?

Jeg er stolt. Det er jo ikke så tit, man bliver hædret af sine egne landsmænd – det er dejligt, når det sker.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Gentofte, student fra Ordrup Gymnasium og bopæl i Københavns Kommune.

Argumentation for tildeling af prisen

Biolog Eske Willerslev har formået at skabe og udvikle en gren af videnskaben om evolution ved at isolere og analysere DNA fra steder, ingen andre havde tænkt, sådan information lå gemt. Med sin brændende interesse for fortidens biologi og dens betingelser har Eske Willerslev udnyttet og tilpasset etablerede teknikker og molekylærbiologisk viden til at udfritte gammelt biologisk materiale om tidligere tiders beboere. Selvom hans arbejder med 'gammelt DNA' har været hans højst profilerede, undersøger Eske Willerslev og kolleger også nutidige organismers molekylære fylogeni, hvorved det afdækkes, hvorledes nuværende arters udvikling fra tidligere former kan være foregået.

Eske Willerslevs og kollegers arbejde viser, hvilke arter af organismer der har befundet sig på givne steder i givne tider i fortiden og giver os information om, hvorledes disse arters egenskaber – defineret ved deres DNA-sekvens – var på det tidspunkt, deres DNA aflejredes.

Eske Willerslevs videnskabelige arbejde har haft definerende indflydelse på vore tanker om tidligere tiders biologiske liv og udvikling; hans arbejde er højt citeret videnskabeligt og hans resultater kendt langt ud over den cirkel af forskere, han tilhører.

Kontaktoplysninger

Professor Eske Willerslev. Telefon 3532 1309, 2875 1309; e-mail: ewillerslev@snm.ku.dk

Senest opdateret 29. juli 2020