Kasper Green Larsen

Ph.d.-studerende, 24 år

Kasper Green Larsen 

Fagområde

Datalogi.

Forskningsprojekt

Projektet omhandler, hvordan data kan struktureres effektivt på en computer, så forskellige egenskaber om dataene kan udtrækkes hurtigt. Jeg har specielt beskæftiget mig med ”Orthogonal Range Searching”-problemet, som er et af de mest fundamentale datastrukturproblemer. Her handler det om at gemme en mængde punkter på computeren (i maskinens RAM eller på harddisken), sådan at man, givet et brugerdefineret rektangel, kan rapportere eller beregne en funktion over punkterne inde i rektanglet. Problemet lyder umiddelbart abstrakt, men den type forespørgsel er en af de hyppigst forekommende i databaser. Tænk på en database over ansatte i en virksomhed, som kunne gemme forskellige egenskaber om de ansatte (alder, løn osv.). Er man interesseret i en liste over alle ansatte under 30 år, og som tjener imellem 30.000 og 35.000 kr., kan dette løses ved at repræsentere hver ansat som punkter (alder, løn). De ansatte, der overholder kriteriet, vil så være præcist dem, der er repræsenteret af et punkt inde i rektanglet [0, 30] x [30.000, 35.000]. Min forskning handler om at finde metoder til at løse disse praktiske problemer med færrest mulige beregninger og et minimalt pladsforbrug i maskinen.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har altid haft flair for matematik og faldt hurtigt for algoritmik og datastrukturområdet, da det i høj grad anvender matematik til at løse praktiske problemer. Det er fascinerende at kunne lave tung matematik den ene dag, sætte sig ned og programmere ens løsning den næste dag og se, at programmet løser et praktisk problem på få millisekunder, hvor det før kunne tage flere dage.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Udfordringerne ligger i at udvikle nye måder at repræsentere data på. Da datastrukturer spiller en central rolle i næsten alle computerprogrammer, specielt databaser, er problemerne blevet studeret i årtier. Der er dog stadig mange ubesvarede spørgsmål. Nye løsninger kan være med til at gøre eksisterende databasesystemer og programmer op til flere hundrede gange hurtigere.

Hvortil ønsker du at rejse med midlerne fra stipendiet?

Princeton University.

Hvor længe skal du være væk, og hvad forventer du at få ud af opholdet?

Jeg skal være væk et halvt år og regner med at få opbygget et rigtigt stærkt netværk. To af verdens førende forskere på mit område er ansat ved Princeton. Jeg håber på et godt og varigt samarbejde med hele forskningsgruppen. Samtidig skal mit ophold føre til en række stærke publikationer.

Lidt om mennesket bag forskeren

Selvom jeg er forholdsvis ung, er jeg gift med min dejlige hustru Lise, og vi har sammen en skøn lille krudtugle, Julie, på halvandet år. Vi venter os desuden endnu en lille til juni, så al min fritid går med min familie. Vi bor i rækkehus og har en lille hund, så vi er vist en rigtig ”familien Danmark”. Jeg holder meget af at rejse og i det hele taget at komme ud i naturen og væk fra skrivebordet.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Viborg, student fra Viborg Gymnasium og HF og bopæl i Århus Kommune.

Ph.d.-projektets titel

On Data Structures and Orthogonal Range Searching in Higher Dimensions.

Kontaktoplysninger

Kasper Green Larsen. Telefon 2857 0725; e-mail: larsen@cs.au.dk

Forskningsinstitution

Aarhus Universitet, Datalogisk Institut.

Senest opdateret 02. februar 2015