Line Gebauer

Ph.d.-studerende, cand. psych., 26 år

Line Gebauer

Fagområde

Psykologi og neurovidenskab.

Forskningsprojekt

Kan musik skyde genvej til folk med autismes indre følelsesliv?

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg interesserer mig meget for musik og er derfor dybt fascineret af, hvor følelsesmæssigt påvirket vi bliver af at lytte til musik i forskellige situationer. Desuden mener jeg, at vi ved at kigge på, hvad der foregår i hjernen, kan blive meget klogere på, hvad der går galt, eller hvad der går godt, når vi aflæser andres følelser eller udtrykker vores egne, både i forhold til musik og i forhold til hinanden.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Perspektivet er at finde ud af, om musik er i stand til at skyde genvej til folk med autisme og Aspergers ellers lukkede indre følelsesliv. Hvis musik kan dette, og altså adskiller sig fra følelsesmæssige ansigtsudtryk og tale, som folk med autisme ofte har vanskeligt ved at genkende følelser i, vil musik potentielt kunne benyttes terapeutisk til at lære personer med autisme og Aspergers at komme i kontakt med deres egne følelser samt kommunikere deres følelser til andre. Herunder er det også essentielt at få afklaret, om folk med autismes sproglige udvikling kan forbedres ved brug af musik, der har en mere intuitiv og følelsesmæssig effekt på dem. Den store udfordring ligger i, at vi ved så forholdsvist lidt om, hvad der går galt i hjernen, når man udvikler autisme og Aspergers syndrom.

Hvortil ønsker du at rejse med midlerne fra stipendiet?

University of Montreal & McGill University, International Laboratory for Brain, Music and Sound Research (BRAMS), Canada. Samt eventuelt et kortere ophold ved University of Oxford, Storbritannien.

Hvor længe skal du være væk, og hvad forventer du at få ud af opholdet?

Omkring seks måneder. Målet med opholdet er at blive inspireret og udfordret, men især at opbygge et solidt samarbejde med forskningsgruppen fra BRAMS og designe et studie, der undersøger sammenhængen imellem musik og sprog i personer med autisme, særligt med henblik på hvordan musik kan hjælpe personer med svær autisme, der aldrig fuldt udvikler talesprog.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Holbæk, student fra Stenhus Gymnasium og bopæl i Århus Kommune.

Ph.d.-projektets titel

Kan musik forbedre socioemotionelle vanskeligheder hos personer med autisme og Aspergers syndrom?

Kontaktoplysninger

Line Gebauer. Telefon: 2757 4736; e-mail: linegebauer@me.com

Forskningsinstitution

Aarhus Universitet, Center for Funktionel Integrativ Neurovidenskab.

Senest opdateret 02. februar 2015