Naia Morueta-Holme

Ph.d.-studerende, 25 år

Naia Morueta-Holme

Fagområde

Biologi.

Forskningsprojekt

”Hvad bestemmer artsdiversiteten, og hvad vil klimaforandringer betyde for den i tropisk Amerika?”, eller ”Hvad gror hvor og hvorfor i en verden i forandring?”

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Min store naturinteresse og nysgerrighed efter at forstå, hvorfor verden ser ud, som den gør, fik mig til at starte på biologistudiet. Jeg troede, jeg ville blive grebet af et lille dyr eller en plante, jeg kunne fordybe mig i, men det skete ikke. I stedet er jeg interesseret i de helt store mønstre i naturen, f.eks. hvorfor der er så mange arter i troperne, mens der er mange færre i tempererede egne. Ikke mindst er jeg interesseret i, hvad klimaforandringerne kommer til at betyde for naturen, og hvad vi kan gøre for at minimere de negative effekter. Den del af biologien, der kaldes biogeografi, bruger inform-ation om det nuværende klima, arters evolution, istider, pladetektonik mm. til at forklare arts-udbredelser og -rigdom på tværs af kontinenterne. Med denne information kan man bygge modeller, der kan give et bud på, hvordan verden vil se ud i fremtiden med de nuværende klima-forandringer. Da jeg opdagede biogeografien, var jeg ikke længere i tvivl om, hvad jeg skulle forske i.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Aldrig før har forandringer grundet menneskets aktiviteter været så kraftige, og med de forventede klimaforandringer risikerer vi at miste store mængder biodiversitet. Men trods mange teorier ved man stadig ikke præcist, hvad der styrer artsdiversiteten i verden. Mit projekt er en del af et større samarbejde, ”Botanical Information and Ecology Network” (BIEN), som samler den hidtil største database over botaniske data i Amerika og skal belyse nogle af biogeografiens store spørgsmål og konsekvenserne ved tab af biodiversitet. Mit håb er, at det vil kunne støtte beslutningstagere, så ressourcerne til naturbevaring bruges dér, hvor det giver mest mening under klimaforandringerne.

Hvortil ønsker du at rejse med midlerne fra stipendiet?

University of Arizona i Tucson, USA, og Smithsonian Tropical Research Institute, Panama.

Hvor længe skal du være væk, og hvad forventer du at få ud af opholdene?

Seks måneder fordelt mellem de to institutioner. Jeg har været begge steder før, så jeg kan udbygge et tæt samarbejde med forskere i BIEN-projektet, som er nogle af verdens førende i mit område.

Lidt om mennesket bag forskeren

Når jeg ikke forsker, er jeg frivillig i miljøorganisationen Nepenthes (snart Verdens Skove), hvor jeg har været bestyrelsesmedlem i ca. fire år. Så spiller jeg meget klassisk klaver og danser tango ind i mellem. Så ofte jeg kan komme til det, tager jeg ud i naturen på vandretur sammen med venner eller familie. Ferierne går tit til Spanien, hvor jeg er vokset op og en stor del af min familie bor.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Barcelona, Spanien. Student fra Sorø Akademis Skole og bopæl i Århus Kommune.

Ph.d.-projektets titel

Consequences of climate and land use change for biodiversity and ecosystem services in Tropical America.

Kontaktoplysninger

Naia Morueta-Holme. Telefon 8942 2647, 6167 6595; e-mail: morueta.holme@biology.au.dk

Forskningsinstitution

Aarhus Universitet, Biologisk Institut, Økoinformatik og Biodiversitet.

Senest opdateret 02. februar 2015