Niels Bjørn Hansen

Ph.d.-studerende, cand.scient.techn. i bioteknologi, 30 år

Niels Bjørn Hansen

Fagområde

Bioteknologi, metabolic engineering og cellefabrikker.

Forskningsprojekt

Udvikling af en kemikalieproducerende skimmelsvamp til anvendelse i enhedsoperationer, der kan integreres i et økonomisk og bæredygtigt anden-generations bioraffinaderi.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har altid haft en stor nysgerrighed for de naturvidenskabelige discipliner, og under mit basisår blev jeg meget optaget af molekylærbiologien; specielt det at skabe nye biologiske egenskaber. Jeg følte mig derfor tidligt tiltrukket af bioteknologien og blev her introduceret til de problemstillinger, der skal imødekommes, når oliemangel for alvor bliver en realitet - herunder mangel på olieudvundne kemikalier. Den løsning, jeg finder interessant, er konstruktionen af cellefabrikker, der er i stand til at producere store mængder kemikalier. Cellers evne til at producere kemikalier er dog utrolig kompleks. Hvor i cellernes DNA, man skal indføre ændringer, kan derfor være svært at forudsige og her benyttes metabolic engineering, der forsøger at danne et overblik.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

For at introducere nye biologiske egenskaber i organismer identificeres og ændres udvalgte elementer i cellernes DNA. Der findes dog i øjeblikket ikke en endelig metode til at finde disse elementer, eller til hvilke ændringer man bør introducere. Ved at benytte systemiske modeller samt erfaring og viden kan man dog øge chancen for at introducere specifikke biologiske egenskaber. Desværre kan det ikke forudsiges, om man, foruden introduktionen af ønskede egenskaber, også introducerer uønskede egenskaber. Derfor bliver man flere gange nødt til at prøve sig frem, hvilket kræver identificering og karakterisering af alle introducerede egenskaber. På sigt vil det resultere i en bedre forståelse af, hvordan forskellige DNA-elementer regulerer cellen som helhed. Den viden kan f.eks. benyttes til at videreudvikle eksisterende systemiske modeller til nye forudsigelser.

Hvortil ønsker du at rejse med midlerne fra stipendiet?

Hovedsageligt til et ophold ved centeret for bioprodukter og bioenergi hos Washington State University, WSU, og Pacific North-West National Laboratory, PNNL. Derudover deltagelse i en stor svampegenetisk konference i USA samt et kursus i Holland vedrørende metabolic engineering.

Hvor længe skal du være væk, og hvad forventer du at få ud af opholdet?

Opholdet varer et halvt år og vil udbygge mine erfaringer med produktion af biokemikalier ved hjælp af modificerede skimmelsvampe. WSU/PNNL har optimeret molekylær-biologiske værktøjer til effektivt at konstruere cellefabrikker med Aspergillus carbonarius som grundorganisme. Det vil styrke mine teknisk-videnskabelige kompetencer og dermed hjemtage essentiel viden til Danmark.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er gift og har en søn, der kom til verden i februar 2010. For mig har det været vigtigt at få en familie og at få det til at fungere samtidig med, at jeg har taget min uddannelse.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Odense, student fra Nyborg-Kerteminde Handelsskole samt Odense Teknikum og bopæl i Københavns Kommune.

Ph.d.-projektets titel

Production of fumaric acid by Aspergillus carbonarius, the engineering of a novel biochemical cell factory.

Kontaktoplysninger

Niels Bjørn Hansen. Telefon 9940 3572; e-mail: nbh@bio.aau.dk

Forskningsinstitution

Aalborg Universitet, Institut for Kemi, Miljø og Bioteknologi, Sektion for Bæredygtig Bioteknologi.

Senest opdateret 02. februar 2015