Søren Hesel

Ph.d.-studerende, cand.scient.oecon., 26 år

Søren Hesel

Fagområde

Økonomi, finansiering.

Forskningsprojekt

Prisen på at vide mindre end andre. Hvis en investor kan investere i et projekt, men er usikker på værdien i fremtiden og ved mindre end andre investorer om udviklingen i priser, vil investeringstidspunktet ikke være det optimale. Information er en central del i aktiehandel. Investorer med mindre information har ikke en optimal portefølje, hvilket fører til et tab.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Min interesse fik jeg som overbygningsstuderende, specielt af en forelæser i sandsynlighedsteori, der også var min specialevejleder. Derudover gav en professor fra Norge en forelæsning i matematik, der kunne bruges til at analysere insiderinformation inden for finansiering. Det førte til et speciale i insiderinformation, hvor matematikken og de økonomiske anvendelser blev analyseret.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

De forskningsmæssige udfordringer i forbindelse med mit ph.d.-projekt er at forstå de friktioner, der opstår i finansielle markeder, når folk har asymmetrisk information eller investorer ved mindre om projekter end andre, og at opstille en økonomisk model, der præcist fanger denne problemstilling. Modellen skal helst være sådan, at man får en intuitiv forståelse af de effekter, der er resultatet af de friktioner. Hvis modellen er for kompleks til, at man ikke har en helt intuitiv idé om resultaterne, skal den kunne løses, så man kan få matematiske løsninger, der er simple at forstå. Perspektivet er at forstå, hvordan økonomiske agenter handler (eller burde handle) i samfundet. Modellen kan være bygget op med en del antagelser, som ikke er opfyldt i den virkelige verden. Derfor skal modellen være så tilpas enkel, at man kan se de oprindelige effekter og dermed overføres til virkeligheden.

Hvortil ønsker du at rejse med midlerne fra stipendiet?

Jeg skal på et ophold hos Department of Finance, New York Stern School of Business, som er et topinstitut inden for finansiering og tilhører New York University i USA. Jeg forventer at få en masse inspiration til andre forskningsprojekter og til at skabe et netværk med de internationalt anerkendte forskere, der er placeret på instituttet. Jeg skal yderligere også følge nogle af instituttets kurser og dygtiggøre mig inden for andre områder af finansiering end mine kerneområder.

Hvor længe skal du være væk, og hvad forventer du at få ud af opholdet?

Opholdet varer seks måneder. Det passer med, at jeg kommer derover lidt inden semesterstart og har en måneds tid efter, semesteret er slut, til at færdiggøre igangværende projekter.

Lidt om mennesket bag forskeren

Dyrker fitness og spinning for at holde mig i form. Har en filmklub med venner, hvor vi ser film i yderkanten af mainstreamgenren. Er aktivt medlem af Rotaract, en ungdomsafdeling af Rotary, som arbejder med personlig udvikling, humanitært arbejde og kontakt til virksomheder i Odense. Er også frivillig bartender på Kansas City - et spillested som støtter amatørmusikere i Odense.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Esbjerg, student fra Esbjerg Gymnasium og HF og bopæl i Odense Kommune.

Ph.d.-projektets titel

Asymmetrisk information inden for finansiering.

Kontaktoplysninger

Søren Hesel. Telefon 4031 2226; e-mail: soren@sam.sdu.dk

Forskningsinstitution

Syddansk Universitet, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi.

Senest opdateret 02. februar 2015