Gå til indhold

Søren Riis Paludan

Professor, ph.d., 38 år

Søren Riis Paludan

Fagområde

Virologi, immunologi.

Institution

Aarhus Universitet, Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi.

Kort beskrivelse af dit forskningsområde

Virologi er læren om virus, og immunologi er læren om immunsystemet. Infektioner med virus kan forårsage en række alvorlige akutte og kroniske sygdomme, som for eksempel influenza, AIDS, og hjernebetændelse. Mit specifikke fagområde ligger i krydsfeltet mellem virologi og immunologi, og her beskæftiger vi os med, hvorledes immunsystemet registrerer virusinfektioner, hvorledes virus forsøger at undvige dette, samt hvorledes dette bidrager til bekæmpelse af infektioner såvel som udvikling af sygdomme.

De forskningsmæssige udfordringer og perspektiver

Den del af immunologien, som kaldes den innate immunologi blev revolutioneret for godt 10 år siden med identifikationen af de første cellulære receptorer, som genkender mikroorganismer (virus, bakterier, parasitter m.m.) og aktiverer de første forsvarsreaktioner mod infektion. Feltet er derfor stadig ung, og under fortsat ekspansion. I feltets næste fase ser jeg et klart behov for, at hele dette forskningsområde rykker sig i retning af mere fysiologisk relevante systemer. Vi har nu et stort (men ikke komplet) kendskab til hvilke komponenter, der indgår i det innate immunsystem, men vi er stadig på et ret spædt stadium med hensyn til disses betydning og virkningsmekanisme under infektionssygdomme.

Arbejdet med innat immunitet har dels vist, at der er et klart overlap i de mekanismer, som er på spil i flere ellers urelaterede sygdomme, dels at defekt i denne gren af immunsystemet kan give ophav til sygdom. Et klart perspektiv med den viden, der genereres inden for mit fagområde, er således, at vi bliver i stand til bedre at forstå – og dermed potentielt også at diagnosticere og behandle – infektioner og autoimmune sygdomme. Ydermere vil dybere forståelse af dette fagområde have klare implikationer for fremtidig udvikling af nye og forbedrede vacciner mod sygdomme, vi i dag ikke har vacciner mod.

Hvordan opstod interessen for netop dette forskningsfelt?

Under studietiden var jeg et år visiting student på Oxford University, hvor jeg tog et kursus i immunologi. Der er ingen tvivl om, at det var her, min interesse for immunologi blev vakt. Det var således naturligt for mig efterfølgende at vælge et ph.d.-studium i dette emne. Under ph.d-studiet hos professor Søren Mogensen blev jeg introduceret til virologien og interaktionerne mellem virus og immunsystemet. Hele vejen igennem, fra ung student til professor, har min interesse været den virologiske/immunologiske grundforskning, dvs. at bidrage intellektuelt og eksperimentelt til at flytte den vidensmæssige frontlinje på mit fagområde.

Hvordan vil du anvende EliteForsk-prisen?

Hvad angår hædersgaven, er det stadig uafklaret, hvad den skal bruges til. Dog skal det være noget varigt. Familien står foran at skulle flytte til noget større, så der kunne pengene eventuelt bruges!? Rådighedsbeløbet skal bruges til at give mig ekstra frihedsgrader i mine disponeringer som forskningsleder. De frie midler, som enhver forsker ønsker at have - til for eksempel at kunne rekruttere en dygtig yngre forsker med meget kort varsel – er en mangelvare i mange (også stærke!) forskningsmiljøer. Rådighedsbeløbet skal bruges til dette.

Hvad var din reaktion på, at du er modtager af EliteForsk-prisen?

Jeg er utrolig glad, beæret og ydmyg over at modtage denne pris. Et kik på listen over tidligere modtagere viser, at jeg kommer i selskab med nogle videnskabelige sværvægtere. Sammen med glæde er det nok følelsen af, at jeg i fremtiden skal levere mit allerbedste for at være berettiget til en plads i det selskab, der bedst beskriver mine følelser.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Lemvig, student fra Vestfyns Gymnasium, Glamsbjerg og bopæl i Århus Kommune.

Argumentation for tildeling af prisen

Søren Riis Paludan tilhører den absolutte internationale elite inden for immunsystemets genkendelse af mikroorganismer. Han leder en internationalt anerkendt forskergruppe under Lundbeck-forskningscenteret LUNA, der har andre førende internationale laboratorier som samarbejdspartnere.

Søren Riis Paludans forskning drejer sig om karakterisering af molekylære sensorer i immunsystemet, som opdager infektion. Han har påvist, at der findes intracellulære sensorer, der ”opdager” virus, og vist, at nogle af disse sensorer også spiller en rolle ved udvikling af autoimmune sygdomme. Hans forskningsresultater er publiceret i de højst rangerede internationale tidsskrifter, og hans international gennemslagskraft er afspejlet i et stærkt stigende citationsindex.

Søren Riis Paludan er en meget dynamisk og visionær forsker, der trods sin unge alder allerede har publiceret over 60 peer-reviewed artikler. Han har på kort tid etableret sig som en førende forsker og forskningsleder i et centralt forskningsfelt.

Kontaktoplysninger

Professor Søren Riis Paludan. Telefon: 8942 1766, 2899 2066; e-mail: srp@microbiology.au.dk

Senest opdateret 02. februar 2015