Gå til indhold

Ana Nordberg

Ph.d.-studerende, cand.jur., LL.M., 39 år

Ana Nordberg

Fagområde

Jura.

Forskningsprojekt

Kan man få patent på nanoteknologiske opfindelser til brug for behandling og diagnosticering af sygdomme?

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg er fascineret af nye teknologier og de juridiske spørgsmål, som de giver anledning til. Jeg mener, at juridiske forskere til en vis grad bør være proaktive i deres forskning i spørgsmål og fænomener, der kan (eller ikke kan) blive samfundsproblemer for at kunne afgive uafhængig og pålidelig information til samfundet og beslutningstagerne. Nanoteknologi er en lovende kandidat til at blive den næste industrielle bølge, og juridiske forskere kan derfor ikke overse dens udvikling. Immaterialretten - specielt patentretten - har en vigtig rolle at spille og skal ikke kun give en tilskyndelse til at investere i videnskabelig forskning og industriel innovation men også fremme den almindelige tilgængelighed, således at samfundet kan få gavn af disse teknologiske fremskridt.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Mit emne er tværdisciplinært og ligger i grænseområdet mellem ret og teknologi, hvilket giver nogle metodiske og forståelsesmæssige udfordringer. Hertil kommer, at reglerne er stærkt internationale, og at udviklingen i retspraksis går hurtigt. Perspektivet er, at projektet gennem en vurdering af muligheder for bedre juridiske løsninger set ud fra synspunkterne om nødvendigheden af at sikre offentlig adgang til den bedste og nyeste sundhedspleje kan styrke patentsystemets vigtige rolle som generator for videnskabelig fremgang og industriel innovation.

Hvortil ønsker du at rejse med midlerne fra stipendiet?

Jeg ønsker både at besøge Stanford Universitet i USA og Max Planck Instituttet for intellektuel ejendomsret og konkurrenceret i Tyskland.

Hvor længe skal du være væk, og hvad forventer du at få ud af opholdene?

Begge forskningsbesøg vil give adgang til juridiske retskilder og materialer, der ellers ikke er let tilgængelige. De vil give unikke muligheder for at deltage i andre kreative og dynamiske forskningsmiljøer, arbejde med fremtrædende internationale forskere, udveksle viden og forbedre den internationale gennemsigtighed af både mit arbejde og den forskning, der foretages på det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet. Disse forskningsophold vil dække en periode på seks måneder.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er født i Lissabon, Portugal, hvor jeg studerede jura og efter juridisk embedseksamen arbejdede som advokat i nogle år. Jeg er svensk gift og har færdiggjort en LL.M. på Stockholm Universitet. På Københavns Universitet fandt jeg i forskningscenteret for Informations- og Innovationsret (CIIR) det fokus og den ekspertise, der bedst passede til mine arbejdsmæssige interesser. At være mor til et lille barn gør, at det meste af min fritid i øjeblikket bliver brugt på en af de mest simple og dejlige ting i livet: at være sammen med min familie.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Lissabon, Portugal, student fra Colégio Moderno i Lissabon og bopæl i Lund i Sverige.

Ph.d.-projektets titel

Nanoteknologi og udtagelsen til patentbarhed til metoder til at behandle og diagnosticere: Hensynet til offentlig adgang i forhold til hensynet om at have incitament til at udføre videnskabelig forskning og industriel innovation.

Kontaktoplysninger

Ana Nordberg. Telefon: 3532 3586; e-mail: ana.nordberg@jur.ku.dk

Forskningsinstitution

Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet, Center for Informations- and Innovationsret.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 26. januar 2015