Gå til indhold

Anders Grøntved

Ph.d. studerende, cand.scient., Master of Public Health, 31 år

Anders Grøntved

Fagområde

Epidemiologi.

Forskningsprojekt

Stillesiddende adfærd og risiko for sygdom og dødelighed i et livslangt perspektiv.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Min interesse for forskningsfeltet opstod på kandidatuddannelsen i Idræt og Sundhed ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet, hvor vi blev introduceret til betydningen af fysisk aktivitet for sundhed og sygdom ved bl.a. kritisk læsning af store befolkningsundersøgelser på området. Både mit bachelor- og mit specialeprojekt vedrørte problemstillinger inden for dette emne.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

En af de største udfordringer er, hvordan man validt registrerer fysisk aktivitet og stillesiddende adfærd i befolkningen. Det er vigtigt at få registreret de forskellige komponenter af fysisk aktivitet og stillesiddende adfærd i en tilpas detaljeret grad for derved at kunne adskille betydningen af f.eks. dagligdagsaktiviteter fra fysisk træning for sundhedstilstande i befolkningen. Det vigtigste perspektiv i mit projekt er, at det vil bidrage med viden om, herunder i hvilken grad, stillesiddende adfærd er en selvstændig risikofaktor for sygdom og dødelighed blandt både børn og voksne.

Hvortil ønsker du at rejse med midlerne fra stipendiet?

Jeg ønsker at anvende EliteForsk-rejsestipendiet til ophold på Harvard University, Harvard School of Public Health, Department of Nutrition, Boston, USA, samt på Lunds Universitet, Department of Clinical Sciences, Sverige.

Hvor længe skal du være væk, og hvad forventer du at få ud af opholdene?

Jeg forventer at tilbringe tre til seks måneder på Harvard University hos professor Frank B. Hu samt flere kortere ophold på Lunds Universitet hos professor Paul W. Franks. Begge professorer beskæftiger sig med betydningen af livsstil på udvikling af sygdom og for tidlig død.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg bor sammen med min kæreste og vores to børn på henholdsvis 4 måneder og 2½ år.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Dronninglund, student fra Dronninglund Gymnasium og bopæl i Odense Kommune.

Ph.d.-projektets titel

Sedentary Behaviour and Health in a life long Perspective.

Kontaktoplysninger

Anders Grøntved. Telefon: 6550 4465, 2498 4079; email: agroentved@health.sdu.dk

Forskningsinstitution

Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik, Research Unit of Exercise Epidemiology, Centre of Research in Childhood Health.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 02. februar 2015