Gå til indhold

Jakob Heide Jørgensen

Ph.d.-studerende, cand.polyt. i matematisk modellering og computing, 27 år

Jakob Heide Jørgensen

Fagområde

Scientific computing og medical imaging.

Forskningsprojekt

Forbedring af CT-scanning ved hjælp af matematiske metoder: Skarpere billeder og lavere strålingsdosis.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har altid været meget interesseret i matematik, og det skyldes især, at matematikken ligger til grund for så mange praktiske anvendelser, herunder medicinsk billeddannelse som f.eks. CT-scanning. Hele ideen om, at man kan bruge matematik til at få dannet et billede af noget, vi ikke kan se med det blotte øje, er dybt fascinerende. En stor motivationsfaktor, og noget der klart har vækket min interesse for dette forskningsfelt, er tanken om, at de matematiske metoder, jeg arbejder på at udvikle, på et tidspunkt måske kan være med til at redde liv.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Nutidens scannere bygger på metoder udviklet i 1970'erne og kræver en høj strålingsdosis, før tilstrækkelig billedkvalitet kan opnås. Den høje strålingsdosis medfører en risiko for udvikling af kræft, hvilket begrænser anvendelsen af CT-scanning, f.eks. i screening for bryst¬kræft, hvor man risikerer at generere flere kræfttilfælde, end man forebygger. Lavere dosis giver imidlertid en større usikkerhed i måledata, hvilket kan medføre store fejl i det beregnede billede. I mit projekt arbejder jeg på at tilpasse en speciel mate¬ma¬tisk teknik kaldet ”total variation regularisation”, så den kan bruges i CT-scanning. Håbet er, at vi med denne teknik kan opnå samme eller bedre billedkvalitet som med nuværende metoder men med langt lavere strålings¬dosis.

Hvortil ønsker du at rejse med midlerne fra stipendiet?

Midlerne skal primært anvendes til et ophold hos professor Xiaochuan Pans forskningsgruppe ved Imaging Sciences Laboratories, Department of Radiology, University of Chicago, USA. Derudover skal en del af midlerne bruges til kortere ophold ved andre internationale forskningsgrupper samt til kongresdeltagelse, så jeg kan dele mine erfaringer og få nye ideer og input fra andre forskere inden for mit felt.

Hvor længe skal du være væk, og hvad forventer du at få ud af opholdene?

Jeg planlægger at være af sted i seks måneder og har store forventninger til udbyttet af mit ophold. Jeg har tidligere været på kortere ophold hos ovennævnte gruppe, hvor jeg opnåede lovende foreløbige resultater. Kombinationen af gruppens fokus på medicinsk anvendelse og min mere teoretiske tilgang til samme matematik giver gode betingelser for en synergi-effekt, og jeg er sikker på, at opholdet vil føre til nye resultater til publikation og ph.d.-afhandling.

Lidt om mennesket bag forskeren

Selvom mit projekt optager en stor del af min tid, forsøger jeg også at finde tid til andet end matematik. Min kæreste Cathrine, der er ph.d.-studerende inden for ernæring af eksotiske dyrearter, er god til at få mig tilbage til jorden igen. Vi holder begge meget af at rejse og opleve verden og har inden for de seneste år rejst i Europa, Sydafrika, USA, Australien og New Zealand. Hjemme i Danmark går fritiden med at nyde god mad, gåture i naturen, samvær med familie og venner og en gang squash i ny og næ.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Århus, student fra Ribe Katedralskole og bopæl i Københavns Kommune.

Ph.d.-projektets titel

Tomography with Prior Information.

Kontaktoplysninger

Jakob Heide Jørgensen. Telefon: 4525 3085, 2849 5504; e-mail: jakj@imm.dtu.dk

Forskningsinstitution

Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Informatik og Matematisk Modellering, Sektionen for Scientific Computing.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 02. februar 2015