Gå til indhold

Oana Brindusa Albu

Ph.d.-studerende, cand.merc. i marketing, kommunikation og globalisering, 28 år

Oana Brindusa Albu

Fagområde

Kommunikation og ledelse.

Forskningsprojekt

Transparens - en kommunikativ praksis i en EU-lobbyorganisation.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Generelt set er min interesse i organisatorisk kommunikation fokuseret på en nyskabende forskningsretning kaldet kommunikativ konstitution af organisation (CCO). Dette område befinder sig i brydningsfeltet mellem sprogfilosofi og studiet af organisationer og har sit primære fokus på at undersøge organisatoriske fænomener på mikroniveau. Da jeg har en personlig interesse i kontinental filosofi, er CCO en naturlig forlængelse heraf. Jeg er specielt interesseret i at forske i transparens i praksis i organisationer, fordi det er et emne, der kalder på en dyberegående udforskning, da dets implikationer påvirker vores dagligdag – specielt igennem vores nuværende udfordrede socio-politiske omgivelser.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Da praksis i transparens er et sensitivt område, har jeg haft en del udfordringer i af få adgang til en organisation, specielt fordi min forskningsmæssige metode er inspireret af den antropologiske tradition, der er fokuseret på direkte observation og aktiv deltagelse. Jeg er glad for, at jeg overvandt dele af disse udfordringer, da jeg på nuværende tidspunkt forsker i en lobbyorganisation på EU-niveau. Der kan dog stadig opstå udfordringer, da magt og politik er et sensitivt område. Disse udfordringer gør blot forskningsprojektet endnu mere spændende, og grundet min adgang til velkvalificeret vejledning ved Copenhagen Business School, er jeg meget sikker på, at jeg vil overkomme dem og afslutte projektet med succes.  

Hvortil ønsker du at rejse med midlerne fra stipendiet?

Mit første udlandsophold vil være på University of Waikato Management School, Department of Management Communication, New Zealand. Mit andet udlandsophold bliver på University of Montréal, Department of Communication, Canada.

Hvor længe skal du være væk, og hvad forventer du at få ud af opholdene?

Mine ophold på Waikato University og University of Montréal får stor betydning for udviklingen af mit ph.d.-projekt, indsamling af data, produktion af akademiske artikler og min akademiske karriere. Begge miljøer er internationalt anerkendte som førende inden for CCO-feltet, og jeg er utroligt stolt over, at det allerede er lykkedes mig at etablere personlig kontakt med forskere fra disse institutioner.

Lidt om mennesket bag forskeren

Mine hobbyer ligger inden for ekstremsport. Fra min barndom har jeg altid fundet ’adrenalingivende’ sportsgrene attraktive, fordi de leder til reflektion over menneskets flygtige natur. Mine passioner er motorcykler, snowboarding og ”downhill cycling”. Jeg har praktiseret motorcykel ”trackracing” i fire år og deltaget i flere europæiske konkurrencer. For tiden er jeg på grund af mine forskningsaktiviteter nødt til at fokusere på snowboarding og cykling; specielt fordi Danmark er perfekt af cykle i.  

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Bukarest, Rumænien, bopæl i Københavns Kommune.

Ph.d.-projektets titel

Transparens, en kommunikativ praksis i en EU-lobbyorganisation.

Kontaktoplysninger

Oana Brindusa Albu. Telefon: 2537 6519; email: oba.ikl@cbs.dk

Forskningsinstitution

Copenhagen Business School, Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 26. januar 2015