Gå til indhold

Sarah Bro Pedersen

Ph.d.-studerende, cand.mag., 28 år

Sarah Bro Pedersen

Fagområde

Sundhedsinteraktion, interaktivitet, distribueret sprog, distribueret kognition og økologisk naturalistisk videnskabsteori.

Forskningsprojekt

Kommunikation og menneskelige fejl i medicinske akut-teams.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har altid været interesseret i at forstå, hvilke fundamentale ressourcer vi trækker på, når vi taler sammen, når vi tænker sammen, og når vi arbejder sammen – og mere specifikt inden for sundhedsvæsenet. Kropsfunderede sproglige og kognitive processer er udgangspunktet for al menneskelig interaktion og meningsdannelse, og alligevel har vi svært ved videnskabeligt at forklare dem fyldestgørende. Det er vigtigt at forske i disse processer med henblik på at kunne beskrive dem, forklare dem og intervenere i praksis, så f.eks. sundhedsorganisationer organiserer sig mest hensigtsmæssigt i forhold til både behandlere, patienter og samfund. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Den største udfordring er af metodologisk karakter. Det kræver veludviklede analysemetoder at få nyere teoridannelser om sprog og kognition til at vise deres styrker i praksis. Der ligger et stort arbejde i at få videreudviklet og kvalificeret en metodologi til en interaktivitets-analyse, der med en kombination af både observations- og interviewmetoder har høj deskriptiv, eksplanatorisk og applikativ adækvans. Projektet er banebrydende både praktisk og grundvidenskabeligt. Det vil frembringe empirisk funderet evidens for, hvordan menneskelige fejl, der er relateret til interaktion, opstår, fremmes og modgås i akutte behandlingssituationer, og det vil samtidig bidrage med en videreudvikling af en adækvat metodologi til interaktivitets-analyse.

Hvortil ønsker du at rejse med midlerne fra stipendiet?

Det ene ophold er ved University of California, Department of Cognitive Science, San Diego, USA, hvor David Kirsh, der er professor i kognition, holder til. Det andet ophold er ved Göteborg Universitet, Department of Education, Communication and Learning, Göteborg, Sverige, hvor Per Linell, der er professor i sprog og kultur, holder til. Således styrkes projektets interdisciplinære teorier i deres respektive, førende fagmiljøer.

Hvor længe skal du være væk, og hvad forventer du at få ud af opholdene?

I foråret 2012 rejser jeg til Göteborg Universitet, og i efteråret 2012 rejser jeg til University of California. Udlandsopholdene vil gavne kvaliteten af hele projektet, da forskningsprocessen vil udfolde sig kontinuerligt i de bedste og mest anerkendte forskningsmiljøer inden for projektets fagområder, der ikke forefindes i Danmark. Desuden forventer jeg at få publiceret en række stærke forskningsartikler i samarbejde med førende forskere inden for de givne felter.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg bor i Odense med min kæreste og vores søn Victor på knap 4 år. Jeg er et udpræget konkurrencemenneske. Jeg dyrker sport lige så tit, der er tid til det - primært løb og cykling. Alternativt bruger jeg tid på at tegne og male portrætter.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Horsens, student fra Horsens Amtsgymnasium og bopæl i Odense Kommune.

Ph.d.-projektets titel

Kommunikation og menneskelige fejl: distribueret kognition og interaktion i medicinske teams.

Kontaktoplysninger

Sarah Bro Pedersen. Telefon: 6550 5452, 60187038; e-mail: sarbro@language.sdu.dk

Forskningsinstitution

Syddansk Universitet, Institut for Sprog og Kommunikation, International Virksomhedskommunikation.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 02. februar 2015