Gå til indhold

Søren Dinesen Østergaard

Ph.d.-studerende, cand. med., læge, 31 år

Søren Dinesen Østergaard

Fagområde

Psykiatri og neurovidenskab.

Forskningsprojekt

Studier af depression med psykotiske symptomer (psykotisk depression).

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg er dybt betaget af hjernen og har længe vidst, at jeg ville ”arbejde” med den i mit virke som læge. Under medicinstudiet blev jeg grebet af psykiatrien, der repræsenterer et fascinerende grænseområde mellem biologi, psykologi, sociologi og filosofi. Min særinteresse for psykotisk depression (depression i kombination med vrangforestillinger og/eller hallucinationer) er opstået via mit arbejde på Aalborg Psykiatriske Sygehus, hvor jeg har mødt flere patienter med denne lidelse. Jeg husker specielt en patient med svær depression og en vrangforestilling om, at alle hendes familiemedlemmer var døde. Det gjorde stort indtryk på mig, og jeg bemærkede, at denne tilstand synes markant forskellig fra den ikke-psykotiske depression.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Psykotisk depression er en alvorlig psykisk lidelse med høj dødelighed, især pga. stor selvmordsrisiko. Mit primære forskningsspørgsmål er: ”Adskiller psykotisk depression sig fra ikke-psykotisk depression på andre områder end blot tilstedeværelsen af de psykotiske symptomer?”. Aktuelt betragter man tilstandene som to sider af samme sag, men jeg opfatter nærmere den psykotiske depression som et helt unikt sygdomsbillede. Til at undersøge, om det er tilfældet, forsøger jeg at finde forskelle mellem de to tilstande via kliniske, genetiske og registerbaserede undersøgelser. I øjeblikket arbejder jeg primært på et projekt, der vil resultere i den første specifikke skala til vurdering af sværhedsgraden af psykotisk depression. På længere sigt håber jeg, at min forskning kan medvirke til at forbedre diagnostik og behandling af sygdommen.

Hvortil ønsker du at rejse med midlerne fra stipendiet?

Jeg ønsker at rejse til Center for Psychopharmacologic Research and Treatment, University of Massachusetts, Boston, USA, samt til Zucker Hillside Hospital, Albert Einstein College of Medicine, Yeshiva University, New York, USA.

Hvor længe skal du være væk, og hvad forventer du at få ud af opholdene?

Jeg forventer at opholde mig omkring seks måneder fordelt på de to institutioner. Her forventer jeg at blive integreret i forskningsmiljøer på højt internationalt niveau og derigennem etablere relationer, der vil række langt ud i fremtiden. I Boston skal jeg arbejde med Professor Anthony J. Rothschild, som jeg personligt anser for at være ”Mr. Psychotic Depression”. Det bliver en stor oplevelse.

Lidt om mennesket bag forskeren

Forskningen er blevet lidt af en livsstil for mig. Det betyder blandt andet, at jeg er meget på farten for at besøge samarbejdspartnere i ind- og udland. Fritid og arbejde har derfor en tendens til at flyde sammen, men når jeg holder helt fri, bruger jeg primært tiden på sport, rejser, musik og samvær med mine venner og min familie. Jeg er for nylig blevet forelsket i….. København.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Kjellerup, student fra Viborg Katedralskole og bopæl i Københavns Kommune.

Ph.d.-projektets titel

Epidemiologiske og kliniske studier af psykotisk depression.

Kontaktoplysninger

Søren Dinesen Østergaard. Telefon: 6128 2753; e-mail: sdo@rn.dk

Forskningsinstitution

Aarhus Universitetshospital, Aalborg Psykiatriske Sygehus, Enheden for Psykiatrisk Forskning.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 26. januar 2015