Gå til indhold

Tomas Laursen

Ph.d.-studerende, cand.scient. i bioteknologi, 28 år

Tomas Laursen

Fagområde

Bioteknologi og biokemi med særligt fokus på planteforskning/syntesebiologi.

Forskningsprojekt

Nærstudie af det centrale enzym i biosyntesen af værdifulde naturstoffer i planter – afgørende forståelse for fremtidens plantefabrikker.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Allerede som biotek-bachelorstuderende fik jeg interesse for syntesebiologi, som på en helt ny måde kombinerer de klassiske biologiske og bioteknologiske discipliner med redskaberne inden for eksempelvis nanoteknologi og biofysik. Den brede vifte af discipliner, hvor samarbejde hidtil har været begrænset, åbner op for helt nye tilgange til forståelse og vidensudvikling. Både den faglige kreativitet og udfordringen i at kommunikere på tværs af discipliner har drevet min interesse for syntesebiologi og biosyntese af naturstoffer. Eksempelvis har fysikken, der ligger mit hjerte nært, introduceret mig til nanodisk-teknologien, der muliggør studier af membranproteiner i noget nær naturtro tilstand.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Planter er eminente kemifabrikker og kan vi aflure dem deres hemmeligheder, kan vi bruge det til at optimere, dirigere og udvikle produktionen af værdifulde stoffer i stor skala i en slags ’plantefabrikker’. Det vil potentielt kunne erstatte den nuværende kemiske produktionen af mange af de stoffer, vi omgiver os med i vores hverdag, eksempelvis duft- og smagsstoffer eller medicinske stoffer, med en mindre forurenende og bæredygtig produktionsmetode. I mit ph.d.-projekt er jeg specielt interesseret i at forstå de mekanismer, der regulerer og stimulerer dannelsen af specifikke stoffer. Udfordringen er, at dannelsen sker i et meget komplekst system i cellens membraner, og studiet kræver samspil mellem biokemikere, biofysikere og nanoteknologer. På den måde er syntesebiologien et foregangseksempel på, hvordan forskning kan løftes i fællesskab på tværs af discipliner og landegrænser.

Hvortil ønsker du at rejse med midlerne fra stipendiet

Jeg skal samarbejde med ophavsmanden til nanodiskteknologien, professor Stephen G. Sligar, på School of Molecular and Cellular Biology, Department of Chemistry, Illinois, USA, samt med en af pionererne inden for membranprotein-forskning, professor Jay Groves, på Howard Hughes Medical Institute, Department of Chemistry, University of California, Berkeley, California, USA.

Hvor længe skal du være væk, og hvad forventer du at få ud af opholdene?

Jeg forventer at skulle tilbringe tre måneder i hvert af de to laboratorier. Jeg forventer, at begge ophold vil bidrage med nye aspekter til forståelsen af biosyntetiseringen af naturstoffer, og samtidig ser jeg det som et større mål at etablere et samarbejde, der vil række ud over mit eget ph.d.-projekt.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er opvokset i Kartoffelrækkerne på Østerbro med mine forældre og storebror. Jeg har altid spillet fodbold og er for nyligt begyndt at interessere mig for lystfiskeri, da jeg sammen med to venner har købt en lille fiskekutter.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i København, student fra Metropolitanskolen og bopæl Københavns Kommune.

Ph.d.-projektets titel

Nanodiscs - Biochemical and Biophysical Studies of Plant Membrane Proteins Involved in Natural Product Biosynthesis.

Kontaktoplysninger

Tomas Laursen. Telefon: 5130 3999; e-mail: tola@life.ku.dk

Forskningsinstitution

Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultet, Institut for Plantebiokemi

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 29. juli 2020