Anders Blaabjerg Lange

Ph.d.-studerende, Cand. Polyt., 30 år

Anders Blaabjerg Lange

Fagområde

Elektronik og Robotteknologi

Forskningsprojekt

Automatisk integration samt generering af hardware og software til robotkontrolsystemer baseret på programmerbar logik.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Interessen for mit forskningsfelt opstod i forbindelse med mit speciale, hvor jeg udviklede et hardwarebaseret realtids-operativsystem til primær brug i FPGA baserede indlejrede systemer. Normalt er et realtids-operativsystem implementeret som ren software, der på godt og (mest) ondt optager ressourcer og afviklingstid på den CPU det kører på. I mit speciale fik jeg et stort indblik i, hvordan man med fordel kan flytte visse opgaver fra software til hardware og derved opnå fordele såsom: forbedret ydeevne, mindskede hardware krav og lavere strømforbrug samt mulighed for større robusthed, nøjagtighed og præcision.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

En kritisk ingeniørmæssig udfordring inden for robotteknologi er at sammenkoble motorer og sensorer med den abstrakte algoritme, som styrer robottens adfærd. Denne udfordring udgør i sig selv et helt forskningsfelt, og i industrien bruges der store ressourcer på løbende at løse denne opgave. Hypotesen i mit ph.d. projekt er, aat denne udfordring i det store hele kan elimineres ved en kombination af genbrugelige samt specialiserede hardware‐ og software‐elementer, og at de specialiserede elementer kan produceres automatisk ud fra en simpel specifikation. Projektet har potentialet til at gøre det markant simplere at producere nye robotter og har således konsekvenser både for den måde vi forstår robotteknologi som forskningsområde og robotteknologi som samfundsbærende element.

Hvortil ønsker du at rejse med midlerne fra stipendiet?

Der findes endnu ingen endelige aftaler, men jeg håber at kunne opholde mig enten ved Griffith University’s School of Information and Communication Technology i Brisbane, Australien, eller delvist ved Clemson University’s Institute for Intelligent Materials Systems and Environments i South Carolina, og det kommercielle firma Willow Garage Inc., som ligger i Menlo Park, Californien, begge i USA.

Hvor længe skal du være væk, og hvad forventer du at få ud af opholdene?

Mellem 3 og 6 måneder, afhængig af de endelige aftaler. Jeg forventer at opnå en større indsigt og fordybelse i mit eget samt relaterede forskningsområder, samt skabe varige relationer til såvel institutioner som forskere inden for min felt, som kan være nyttige for et fremtidigt forskningsmæssigt samarbejde.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg har været bosiddende i Odense siden 2001 og er gift på 2. år med Louise, der arbejder som Ergoterapeut og sports-massør. Jeg har to mindre brødre på 28 og 24 år og er opvokset på en gård tæt ved Verninge i Tommerup (nu Assens) kommune. I min fritid dyrker jeg styrketræning, og har graden 6. kuy (2. grønt bælte) i Shotokan Karate. Jeg har også en stor interesse for rumfart og astronomi. Min barndomsdrøm var at blive astronaut eller opfinder, så som civilingeniør og Ph.d. studerende har jeg da opnået den sidste del. I mine ferier holder jeg meget af at stå på ski eller tage på vandre-/trekking-ture i bjergrige områder.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Balslev på Fyn, student fra Odense Tekniske Gymnasium og bopæl i Odense.

Ph.d.-projektets titel

HW/SW Co‐design in FPGA based embedded control systems

Kontaktoplysninger

Anders Blaabjerg Lange. Telefon: 65 50 35 93, 29 92 50 83. E-mail: anlan@mmmi.sdu.dk

Forskningsinstitution

Syddansk Universitet,Teknisk Fakultet,Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Senest opdateret 29. juli 2020