Jonas Ross Kjærgård

Ph.d.-studerende, mag.art. i Litteraturvidenskab, 30 år

Jonas Ross Kjærgård

Fagområde

Litteraturhistorie

Forskningsprojekt

Forhandlingen af menneskerettighedernes betydning og konsekvenser under Den Franske Revolution 1787-1799.  

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg forstår 1700-tallets menneskerettighedsbegreb som en særlig forestilling om, hvad det vil sige at være menneske og indgå i et politisk fællesskab; en forestilling, som er til stadig diskussion eller forhandling også inden for ikke-juridiske vidensområder såsom økonomien, filosofien og litteraturen. Igennem min studietid var jeg optaget af, hvordan litterære værker påvirker og påvirkes af historiske og politiske forhold. Jeg arbejdede i mit speciale med forholdet mellem filosofisk antropologi og litteratur, hvilket var enormt spændende, men også svært at forklare for ikke-fagfæller. Menneskerettighedsbegrebet var en god mulighed for at arbejde videre med gamle interesser og samtidig komme i dialog med andre fagligheder.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Rent metodisk forsøger jeg at placere mig i et krydsfelt mellem litteraturhistorie og idéhistorie. Det gør jeg, fordi menneskerettighedsbegrebet formes og forhandles i vidt forskellige teksttyper – heriblandt politiske pamfletter, melodramatiske teaterstykker, økonomiske afhandlinger og juridiske deklarationsforslag. Det giver nogle udfordringer, fordi det kræver, at jeg sætter mig ind i forskellige fagtraditioner, men de udfordringer er samtidig et spændende perspektiv i mit projekt. De kalder på kreativ metodisk refleksion og minder om, at menneskerettighederne også angår os, der ikke er juridiske eksperter i international ret.

Hvortil ønsker du at rejse med midlerne fra stipendiet?

Jeg vil gerne til Californien og mere præcist Stanford University, Division of Literatures, Cultures, and Languages, USA.

Hvor længe skal du være væk, og hvad forventer du at få ud af opholdene?

Jeg regner med at være i Californien i 3–4 måneder. Jeg håber både på at komme til at diskutere mit projekt med de absolutte internationale eksperter inden for mit felt og på at komme i kontakt med andre yngre forskere med interesse for fransk 1700-tals litteratur, politik og tænkning. I Danmark er vi kun relativt få med disse interesser, mens det internationalt er et forskningsfelt, mennesker vier deres liv til – og de mennesker vil jeg meget gerne møde.

Lidt om mennesket bag forskeren

Privat er jeg vist lidt af et familiemenneske. Jeg tilbringer det meste af min tid sammen med min kone og vores to børn på henholdsvis et halvt og tre et halvt år. Udover at læse bøger kan jeg godt lide at løbe, se film og spille musik. Havearbejde og madlavning synes jeg også er sjovt.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Jeg er født og vokset op i Vejle, hvor jeg har gået på Rosborg Gymnasium. Efter at have læst Litteraturvidenskab i København bor og arbejder jeg nu i Aarhus.

Ph.d.-projektets titel

The Struggle over Human Rights: The Life and Afterlife of the Déclaration des droits de l’homme et du citoyen in French Revolutionary Culture, 1787–1799.

Kontaktoplysninger

Jonas Ross Kjærgård. Telefon: 26 83 56 81. E-mail: jonasrk@hum.au.dk

Forskningsinstitution

Aarhus Universitet, Institut for Æstetik og Kommunikation – Litteraturhistorie, Langelandsgade 139, DK-8000 Aarhus C

Senest opdateret 29. juli 2020