Kristin Brandl

Ph.d Fellow, økonomi, 28 år

Kristin Brandl

Fagområde

Virksomhedsøkonomi

Forskningsprojekt

Hvorfor flytter virksomheder videns-intensive services, som udgør en del af deres kernekompetencer, til de nye vækstøkonomier? 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Mit forskningsfelt beskæftiger sig med en ny tendens i det globale erhvervsliv. Virksomheder flytter i stigende grad videns-intensive services, som udgør en del af deres kernekompetencer, til de nye vækstøkonomier, f.eks. til Indien. Dette er en interessant tendens i betragtning af, at sådanne services tidligere blev opfattet som værende afgørende for virksomhederne, og blev betragtet som værende en så integreret del af virksomheden, at de ikke kunne flyttes til en anden del af verden. Det paradoks udgør derfor kernen i mit forskningsprojekt. Min interesse skyldes også, at akademisk litteratur p.t. ikke kan forklare, hvordan flytning af videns-intensive services kan være effektive for virksomheder.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Jeg anvender et procesperspektiv på den geografiske flytning – offshoring – af videns-intensive services med henblik på at undersøge effektiviteten af offshoring. Største forskningsmæssige udfordring er at skaffe data, som tillader en sådan analyse. Procesperspektivet fordrer indsamling af tidsseriedata. En anden udfordring er, at videns-intensive services ofte er baseret på tavs viden og er en del af virksomhedernes kernekompetencer. Begge aspekter er svære at studere, da de er baseret på diskretionær case-by-case vurdering.

Hvortil ønsker du at rejse med midlerne fra stipendiet?

Jeg vil gerne benytte stipendiet til et projekt med forskellige universiteter. Jeg startede projektet på Temple University i USA i november 2012, men projekt involverer yderligere forskere fra London Business School i Storbritannien og University of Pennsylvania/The Wharton School.

Hvor længe skal du være væk, og hvad forventer du at få ud af opholdene?

Jeg vil gerne bo i Storbritannien og måske i USA i 4–5 måneder hver. Jeg forventer, at få mere viden indenfor mit forskningsområde og være i stand til, at bidrage til det akademiske miljø med værdifuld og meningsfuld forskning. Derudover håber jeg at udvide mit netværk og etablere et godt forskningsmiljø.

Lidt om mennesket bag forskeren

Selvom jeg er født i Tyskland, har jeg tilbragt det meste af min akademiske karriere i Skandinavien (Sverige og Danmark). Jeg kan godt lide at rejse og derigennem få indsigt i nye kulturer. Jeg dyrker motionsløb for at holde mig i form.

Fødested, gymnasium og bopælskommune 

Fødested: Stuttgart, Tyskland. Gymnasium: Gymnasium in der Glemsaue Ditzingen, Tyskland. Bopælskommune: Frederiksberg

Ph.d.-projektets titel

The Process of Offshoring Knowledge-Intensive Business Services

Kontaktoplysninger

Kristin Brandl, telefon: +45 3815 5677, +45 5046 5184. E-mail: kbr.int@cbs.dk

Forskningsinstitution

Copenhagen Business School, Institut for International Økonomi og Virksomhedsledelse, Porcelænshaven 24B, DK-2000 Frederiksberg

Senest opdateret 26. januar 2015