Kristina Hansen

Ph.d.-studerende, cand.scient. naturgeografi, 28 år

Kristina Hansen

Fagområde

Naturgeografi

Forskningsprojekt

Klimaændringer og kvælstofniveauets betydning for fremtidens CO2 optag i danske skove 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Igennem min fritidsinteresse, svæveflyvning, har fascinationen af, hvordan sammenspillet mellem atmosfæren og jordens overflader kan generere opdrift været et primært element i interessen for forskning i landoverflade-atmosfære processer. Sidenhen blev jeg i mit studie i naturgeografi og miljøplanlægning på Roskilde Universitet introduceret til aktuelle problemstillinger, hvor især luft- og klimarelaterede problematikker fangede min opmærksomhed. Dette ph.d.-projekt giver mig mulighed for at kombinere netop disse faglige interesser samt at arbejde integreret med eksperimentelle og teoretiske metoder.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Det stadig stigende forbrug af kvælstof i landbruget har stor betydning for skoves optag af store mængder CO2 fra atmosfæren, men en begrænset forståelse af disse processer gør forudsigelser af fremtidens klima vanskelige. I mit ph.d.-projekt arbejder jeg med meteorologiske målinger af ammoniak flukse for en dansk bøgeskov for at udvikle et integreret modelsystem, der kan anvendes til at forstå og kvantificere CO2 og ammoniak udvekslingen mellem landoverflade og atmosfære i Danmark. Dette projekt skal bidrage til en forbedret forståelse af, hvordan ændringer i klima og kvælstofniveau i naturen påvirker det samlede drivhusgasbudget.

Hvortil ønsker du at rejse med midlerne fra stipendiet?

Rejsestipendiet skal primært anvendes til et længere ophold på Indiana State Climate Office ved Purdue University og Dept. of Geological Science ved Indiana University, USA, hvor jeg skal samarbejde med hhv. Associate Professor Dev S. Niyogi og Professor Sara C. Pryor.

Hvor længe skal du være væk, og hvad forventer du at få ud af opholdene?

Jeg har planlagt et otte måneder langt ophold fordelt ved Indiana University og Purdue University, hvor jeg hhv. skal arbejde eksperimentelt ved en stor skov-målestation og et unikt klimakammer og hhv. med modeludvikling. Opholdet er en enestående mulighed for mig til at udveksle erfaringer med to førende internationale forskningsmiljøer og til at udvide og forbedre det eksperimentelle datagrundlag i min forskning. Jeg forventer at blive integreret i forskningsmiljøer på højt internationalt niveau og derigennem styrke og udvide mit netværk.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg nyder at bruge min fritid ude i naturen og især i luften. Jeg bruger meget tid på svæveflyvning og bruger gerne weekender på dette sammen med klubkammerater og min kæreste. Min nysgerrighed for nye oplevelser driver mange af mine handlinger; Jeg elsker at rejse og opleve verden men slapper også gerne af hjemme med nogle af mine mange projekter på hus og have. Jeg er meget socialt anlagt og nyder at bruge tid sammen med venner, familie og kæreste.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Hillerød, student fra Køge Handelsskole, bosat i Rødovre Kommune.

Ph.d.-projektets titel

Modelling Land Surface Fluxes of CO2 in Response to Climate Variation and Nitrogen Deposition.

Kontaktoplysninger

Telefon: 20636854. E-mail: krih@ruc.dk

Forskningsinstitution

Roskilde Universitet, Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, Universitetsvej 1, PO Box 260 DK-4000 Roskilde

Senest opdateret 02. februar 2015