Lasse Laustsen

Ph.d.-studerende, Cand.scient.pol., 28 år

Lasse Laustsen

Fagområde

Statskundskab, politisk psykologi og stemmeadfærd

Forskningsprojekt

Betydningen af politiske kandidaters fysiske fremtoning – et indblik i de dybtliggende psykologiske processer bag moderne stemmeafgivning. 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Min interesse for valg og stemmeadfærd stammer helt tilbage fra gymnasiet, hvor jeg oplevede særdeles inspirerende undervisning både i historie og samfundsfag. Samtidig har jeg altid været meget fascineret af naturvidenskaben. På min kandidatuddannelse i Statskundskab fulgte jeg min nuværende vejleders fag om evolutionspsykologi og biologiens betydning for vores politiske holdninger. Faget og i særdeleshed min vejleders viden, entusiasme og engagement åbnede mine øjne for de perspektiver og muligheder, der ligger i at integrere indsigter fra især biologien i studiet af politik og politisk adfærd.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Ved at studere betydningen af politiske kandidaters fysiske fremtoning kan jeg forhåbentlig afdække nogle af de dybtliggende psykologiske processer, der ligger til grund for vores politiske adfærd i dag. Teoretisk tager jeg udgangspunkt i de udfordringer, som mennesket i løbet af sin biologiske evolutionshistorie har stået overfor. Herudfra forsøger jeg at opstille forventninger til hvilken betydning biologiske faktorer, som eksempelvis ansigtstræk, har for vores vurdering af politiske kandidater. En central udfordring er at identificere netop de fysiske karakteristika, som har haft betydning for ledervalg i vores arts fortid. På den brede bane forsøger projektet at belyse de processer og årsager, der guider valget af politiske ledere, men også at forstå hvordan nonverbale kommunikationsværktøjer fungerer i politiske valgkampe.

Hvortil ønsker du at rejse med midlerne fra stipendiet?

Center for Evolutionary Psychology, University of California-Santa Barbara. Political Science Physiology Lab, University of Nebraska-Lincoln

Hvor længe skal du være væk, og hvad forventer du at få ud af opholdene?

Jeg planlægger i første omgang et kombineret ophold på University of California-Santa Barbara og University of Nebraska-Lincoln i foråret 2013. Af mit ophold i Santa Barbara forventer jeg at opnå en dybere forståelse af evolutionspsykologien som teoriretning. Mere specifikt håber jeg at blive klogere på den psykologi, som ligger bag vores politiske holdninger. I Lincoln håber jeg, at opnå en større indsigt i de nutidige, politiske implikationer af de dybtliggende psykologiske processer, som jeg studerer.

Lidt om mennesket bag forskeren

Ved siden af mit ph.d.-projekt kan jeg godt lide at komme ud og opleve naturen omkring Århus i enten robåd eller løbesko. Desuden forsøger jeg efter bedste evne at bruge så meget tid som muligt med min familie og mine venner. Heldigvis er der i høj grad mulighed for at kombinere roning og løb med tid sammen med venner og familie.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Vejle, matematisk student fra Rosborg Gymnasium og bopæl i Aarhus Kommune.

Ph.d.-projektets titel

Choosing the Right Candidate: How the Evolved Mind Informs Modern Voting.

Kontaktoplysninger

Telefon: 87165587, 21926628. Email: ll@ps.au.dk

Forskningsinstitution

Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences, Institut for Statskundskab, Bartholins Allé 7 8000 Aarhus C

Senest opdateret 26. januar 2015