Peter Marcus Kristensen

Peter Marcus Kristensen

Peter Marcus Kristensen

Fagområde

International Politik

Forskningsprojekt

Opstigende magter og ikke-vestlige perspektiver på international politik 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har gennem mine studier på statskundskab været interesseret i teorier om international politik, men undrede mig over, hvorfor vi aldrig læste andet end forskere fra vestlige lande, især USA. Der er mere og mere opmærksomhed på Kina og de såkaldte BRIK-lande, men som regel stadig set fra vestlige forskeres perspektiv. Derfor blev jeg interesseret i ikke-vestlige perspektiver på international politik – hvad tænker forskere, tænketanke, politikere og embedsmænd udenfor Vesten egentlig om international politik? I vores speciale besluttede min specialemakker og jeg os for at tage til Kina og interviewe omkring 30 kinesiske forskere om den såkaldt ’kinesiske skole’. Nu arbejder jeg videre med både Kina, Indien og Brasilien.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Vi ved stadig meget lidt om, hvad udenrigspolitiske tænkere i ikke-vestlige lande tænker og det er selvfølgelig en stor udfordring at bidrage til et forskningsfelt, der stadig er i sin begyndelse. Men mit håb er, at det vil kunne udfordre vores egne måder at tænke international politik på og åbne for alternative perspektiver uden for den lille vestlige klub af stormagter. Det er selvfølgelig også en stor sproglig og logistisk udfordring at studere både Kina, Indien og Brasilien, men det er nødvendigt at have et bredere perspektiv end kun Kinas opstigning som alles opmærksomhed er rettet mod – især hvis projektet skal kunne bidrage bredere til den gensidige forståelse mellem fortidens og fremtidens fortællere på den internationale scene.

Hvortil ønsker du at rejse med midlerne fra stipendiet?

Jeg vil især bruge stipendiet til at rejse til Columbia University i New York til efteråret 2012. Desuden tager jeg på kortere forskningsophold i Brasilien og Indien i foråret 2012. Jeg har allerede lavet interviews i Kina, men vil muligvis også bruge nogle af midlerne på endnu en tur til Kina.

Hvor længe skal du være væk, og hvad forventer du at få ud af opholdene?

Jeg skal seks måneder til USA på forskningsophold ved Columbia University, hvor jeg forventer at indgå i  et af de bedste forskningsmiljøer i international politik i verden. Derudover skal jeg på kortere forskningsophold på omkring en måned i Kina, Indien og Brasilien, hvor jeg skal interviewe folk på tænketanke og universiteter. Forskningsopholdene og interviewrejserne kommer til at være mit primære materiale i afhandlingen, så EliteForsk-rejsestipendiet vil virkelig gøre en forskel for mit projekt.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg bor på Vesterbro i København sammen med min kæreste. I min fritid spiller jeg squash og hører en masse musik.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Fødested: Odense. Gymnasium: Nordfyns Gymnasium. Bopæl: Københavns Kommune

Ph.d.-projektets titel

Other Worlds Restored: Rising Powers and the Problem of Peaceful Change

Kontaktoplysninger

Telefon: 35322922/60868377. E-mail: pmk@ifs.ku.dk

Forskningsinstitution

Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, Øster Farimagsgade 5a, 1353 København K

Senest opdateret 29. juli 2020