Gå til indhold

Andreas Birkbak

Ph.d.-studerende  i  teknoantropologi, cand.scient.soc.,  MSc  i  internetforskning

Født 1986 i Roskilde, student fra Skive Gymnasium, og bopæl i København.

Andreas Birkbak

Fagområde

Science and Technology Studies (STS), Teknoantropologi, Internetstudier.

Institution

Forskningsgruppen for Teknoantropologi, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet København.

Kontaktoplysninger

Andreas Birkbak. Mobil 2879 9316, e-mail: ab@learning.aau.dk

Kan du give en kort beskrivelse af dit forskningsområde?

Min forskning handler om det, jeg kalder offentlighedsteknologier. Udgangspunktet er, at demokratiske offentligheder ikke bare opstår naturligt i mellemmenneskelig samtale, men praktiseres gennem bestemte teknologier. Avisen er det klassiske eksempel, der nu udfordres af teknologier som Facebook. På sociale medier samles man ofte om enkeltsager. Jeg undersøger f.eks. brugen af Facebook i diskussionen om en betalingsring om København. Avisernes daglige udgivelser skaber en mere stabil offentlighed. Jeg undersøger f.eks., hvordan Politiken uddanner unge til at bidrage løbende til avisen i deres såkaldte Debattør- og Kritikerskole. Mit fokus er således at udforske og sammenligne forskellige offentlighedsteknologier og de skiftende demokratiforståelser, der kan knytte sig til dem.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver?

En stor udfordring er, at vi ikke forstår, hvorfor debatten på internettet ofte bliver så destruktiv. Det kan jeg se også frustrerer mange almindelige mennesker. Vi skuffes over, at internettets mange muligheder for debat og vidensudveksling ikke automatisk resulterer i et løft af demokratiet. Jeg tror, løsningen ligger i at udforske vore grundantagelser om, hvad et demokrati er, hvad en offentlighed er, og hvad en medieteknologi er – og her er der en masse at tage fat på. Et vigtigt perspektiv er at udvikle begreber og feltstudier, der beskriver demokratisk engagement bedre end idéen om en samlet offentlig sfære. Det er særligt akut på grund af de mange forskellige midlertidige offentligheder, der opstår på sociale medier, og det er et forskningsspørgsmål med stor international bevågenhed.

Hvordan opstod interessen for netop dette forskningsfelt?

Min interesse for krydsfeltet mellem offentlighed, demokrati og teknologi opstod ikke mindst på grund af tre spændende praktikophold. Tilbage i folkeskolen var jeg en uge på Dagbladet Information, og i løbet af min studietid har jeg været på lange praktikophold både hos Google og i Folketinget. Jeg er blevet overbevist om vigtigheden af, at vi hele tiden vedligeholder og udvikler de begreber og teknologier, vi har til rådighed til at bedrive demokrati med. Ellers risikerer vi at demokratiet bliver en stivnet institution, der blokerer frem for at facilitere meningsfuld menneskelig handling.

Hvordan vil du anvende EliteForsk-rejsestipendiet?

I første halvdel af 2014 skal jeg til Paris og tilknyttes to internationalt førende forskningsgrupper inden for STS-feltet. Den ene er Bruno Latours såkaldte médialab ved Sciences Po, der er med til at rykke grænserne for, hvordan vi kan visualisere offentlige kontroverser ved hjælp af internetdata. I sommeren 2015 planlægger jeg et ophold ved Oxford Internet Institute, som er en af de få institutioner i verden, der er dedikeret til internetforskning. Her vil jeg følge op på mine kontakter fra min tid som masterstuderende på instituttet og deltage i den årlige summer school for ph.d.-studerende. Desuden er jeg i færd med at opdyrke nye kontakter i USA.

Kan du fortælle lidt om mennesket bag forskeren?

Jeg bor på Nørrebro med min norske kone, som jeg mødte under et udvekslingsophold på McGill University i Montréal. Forudsigeligt nok kan jeg godt lide at gå til debatter og foredrag, men jeg synes også, det er sjovt at spille squash og stå på langrendsski. Derudover håber jeg at genopdage mit gamle trommesæt i det nye husorkester på AAU København.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 06. december 2021