Gå til indhold

Dennis Valbjørn Christensen

Ph.d.-studerende og udviklingsingeniør

Født 1986 i Hørsholm, student fra Nakskov Gymnasium og bopæl i Lolland kommune

Dennis Valbjørn Christensen

Fagområde

Fysik. Mere specifikt: nanoelektronik & oxidelektronik

Institution

Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Energikonvertering og -lagring, Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde

Kontaktoplysninger

Dennis Valbjørn Christensen. Telefon: 2096 1946, e-mail: dechr@dtu.dk

Kan du give en kort beskrivelse af dit forskningsområde?

Moderne elektronik som f.eks. computere og mobiltelefoner er baseret på halvleder-teknologi. For ca. 10 år siden blev et interessant supplement til dette opdaget: Lægges to isolerende såkaldte oxid-materialer sammen, bliver grænsefladen elektrisk ledende. Til forskel fra halvledere gør den elektroniske struktur i oxid-materialerne, at en bred vifte af egenskaber – f.eks. superledning, magnetisme og mange kvanteeffekter – eksisterer i ét system. Herved kan der udvikles helt nye eller forbedrede elektriske komponenter. Mit ph.d.-projekt adresserer nogle af de hovedudfordringer, der fortsat eksisterer inden for disse oxidmaterialer (se nedenfor).

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver?

De oxid-systemer, jeg arbejder med, kan føre til nye eller forbedrede elektriske komponenter såvel som at skabe ny viden inden for specielt nanoelektronik, kvantemekanik og superledning. Både i forhold til i grundforskning og praktiske anvendelser halter oxid-systemerne på 2 fronter: 1) Elektronerne er ikke mobile nok til mange højteknologiske anvendelser og studier af en række kvantemekaniske fænomener. 2) Den grundlæggende forståelse af, hvorfor grænsefladen mellem de to isolerende oxider bliver ledende, er endnu ikke komplet.

Hvordan opstod interessen for netop dette forskningsfelt?

Min interesse for nanoelektronik opstod gennem min uddannelse i Nanoscience på Københavns Univer sitet, hvor jeg for første gang rigtigt stiftede bekendtskab med kvantemekanikkens forunderlige fænomener. Senere opdagede jeg professor Nini Pryds’ gruppe på DTU Energikonvertering, som ud fra isolerende oxider skaber nanoelektronik med mange interessante egenskaber. Dette blev fundamentet for mit ph.d.projekt.

Hvordan vil du anvende EliteForsk-rejsestipendiet?

Jeg har planlagt 3 udlandsophold på Weizmann Institute of Science (Israel), University of Pittsburgh (USA) og enten Stanford (USA) eller Bar-Ilan University (Israel). Formålet med disse udlandsophold er a) at udnytte avancerede teknikker, som kun findes få steder i verden, og b) at få skabt et frugtbart samarbejde med forskergrupper, som er ledende inden for deres respektive felter.

Kan du fortælle lidt om mennesket bag forskeren?

Mine forældre er bosat på Lolland og min kæreste i Californien. Jeg er forholdsvist fysisk aktiv og dyrker pt. kitesurfing, kajakroning og fridykning. Jeg har tidligere fuldført et par maratons, en halv snemaraton, trekket fra Stillehavet til Det caribiske Hav i Costa Rica, cyklet fra Mozambique til Zaire og svømmet fra Alcatraz til San Francisco. Desuden har jeg rejst en del, spiller et par forskellige instrumenter og arbejdet flere steder som frivillig eksempelvis med opstart af en nanoalumne-forening i København, genplantning af koraler i Colombia og pasning af savannens dyr i Zimbabwe.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 06. december 2021