Gå til indhold

Mads Jochumsen

Ph.d.-studerende, cand.polyt. i sundhedsteknologi

Født 1987 i Billund, student fra Grindsted Gymnasium og bopæl i Aalborg

Mads Jochumsen

Fagområde

Sundhedsteknologi – en kombination af medicin og ingeniørvidenskab

Institution

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Center for Sanse-Motorisk Interaktion Fredrik Bajers Vej 7, D2-103 9220, Aalborg Ø

Kontaktoplysninger

Mads Jochumsen. Telefon: 9940 3789, e-mail: mj@hst.aau.dk

Kan du give en kort beskrivelse af dit forskningsområde?

Jeg arbejder med at lave en mere effektiv rehabilitering af patienter, der er blevet lamme som følge af et slagtilfælde. En vigtig del af rehabilitering er at engagere patienterne i de forskellige træningsøvelser, hvilket ikke altid opnås på nuværende tidspunkt. Det kan dog lade sig gøre ved, at patienterne selv skal aktivere et eksternt apparat, der kan replikkere en bevægelse med den lammede kropsdel. Det vigtige ved denne idé er at give sensorisk feedback (replikkere bevægelsen), mens patienterne har intentionen om at bevæge deres lammede kropsdel. Ved at forbinde tanken om en bevægelse med sensorisk feedback kan centralnervesystemet stimuleres til at genindlære bevægelser, som før var hæmmede af skaden. For at kunne afkode en intention om at bevæge sig kan et Brain-Computer Interface benyttes. Ved at optage hjerneaktivitet fra elektroder på hovedet, kan det lade sig gøre at afkode en bevægelsesintention samt afkode information omkring hastigheds- og kraftniveauet, hvilket er nødvendigt for at kunne replikkere en bevægelse ved f.eks. elektrisk stimulation, så den matcher intentionen. Ved at kunne afkode flere forskellige typer af bevægelser er det også muligt at lave varierende træning, som er med til at øge fastholdelsen af de genindlærte bevægelser.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver?

Det overordnede mål er at optimere rehabiliteringen af lammede patienter. Forudsætningen herfor er, at afkodningen af hjerneaktiviteten optimeres ved brug af forskellige signalbehandlingsmetoder. Derefter skal det undersøges, hvordan den bedste sensoriske feedback gives i forbindelse med afkodning af hjerneaktivitet. Dette skal testes på raske forsøgspersoner, inden det kan blive testet på patienter. Potentielt kan rehabiliteringen forbedres for mange patienter i Danmark og resten af verden (omkring 15 millioner personer bliver hvert år ramt af et slagtilfælde på verdensplan).

Hvordan opstod interessen for netop dette forskningsfelt?

Min interesse for sundhedsteknologi startede på gymnasiet, hvor jeg var rigtig glad for både matematik, humanbiologi og idræt. Sundhedsteknologi var et oplagt valg, da uddannelsen indeholdt disse emner. Gennem min uddannelse, og især kandidatuddannelsen, blev jeg interesseret i matematisk signalbehandling, og hvordan dette kunne bruges til rehabilitering af lammede patienter. Jeg syntes, det var fantastisk at kunne afkode lammede patienters intention om at bevæge sig udelukkende ved brug af hjerneaktivitet for derefter at kunne genskabe en bevægelse i en lam kropsdel.

Hvordan vil du anvende EliteForsk-rejsestipendiet?

Pengene skal bruges til et længerevarende ophold på Georg-August Universitet i Göttingen i Tyskland, hvor jeg skal arbejde sammen med Professor Dario Farina, der er en af de førende forskere indenfor afkodning af hjernesignaler. Derudover skal jeg til New Zealand, hvor jeg skal arbejde sammen med Dr. Heidi Haavik, der er neurofysiolog på New Zealand College of Chiropractic, omkring de neurofysiologiske aspekter i projektet.

Kan du fortælle lidt om mennesket bag forskeren?

Jeg bor sammen med min kæreste i Aalborg. Jeg er generelt glad for sport og en del af min fritid bliver brugt på fodbold på universitetsholdet AASI, hvor jeg også er træner. Jeg kan godt lide at være ude i naturen både i Danmark og resten af verden, og om vinteren er jeg altid på ski i Norge.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 07. december 2021