Gå til indhold

Mie Andreasen

Ph.d.-studerende, cand.scient. i naturgeografi

Født 1985 i Annisse i Nordsjælland, student fra Helsinge Gymnasium og bopæl på Nørrebro i København.

Mia Andreasen

Fagområde:

Naturgeografi og hydrologi

Institution:

Sektionen for geologi på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Kontaktoplysninger:

Mie Andreasen. Telefon: 353 22402, e-mail: mie.andreasen@geo.ku.dk

Kan du give en kort beskrivelse af dit forskningsområde?

Mit ph.d.-studium er en del af et dansk hydrologisk observatorium med feltområder ved Skjern Å i Jylland. Det overordnede formål med observatoriet er at øge viden om og forbedre metoderne til bestemmelse  af diverse komponenter  i det hydrologiske system. Denne viden er blandt andet relevant for optimeringen af klimamodeller, som ved højnet kvalitet vil styrke basis for meteorologiske- og klimatiske forudsigelser samt forvaltning og sikring af vandressourcen. Jeg beskæftiger mig med en ny målemetode, som baserer sig på sammenhængen mellem intensiteten af Cosmic Ray neutroner og vandindhold. Måleinstrumentet er udviklet til at måle jordfugtighed, men har yderligere potentiale til at kvantificere andre puljer af vand. I mit arbejde undersøger jeg den tidslige og rummelige variation af jordfugtighed på forskellig skala og ved forskellige overfladetyper, samt jeg undersøger muligheden for at udnytte potentialet for bestemmelse af interception (mængden af vand som fanges i vegetationen ved nedbør) og vand bundet i biomassen.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver?

Det tværfaglige  aspekt af mit projekt  baserer sig på kernefysik såvel som hydrologi, og er den primære udfordring i mit arbejde. At forene disse to discipliner er ny, og mange spørgsmål står stadig til at blive besvaret. Foreningen bærer dog et stort  potentiale  og vil på sigt bidrage med flere værdifulde  informationer. En øget viden om sammenhængen mellem  vandindhold og intensiteten af Cosmic Ray neutroner, især for mere komplekse områder (f.eks. skov), vil mindske usikkerheden på jordfugtighedsestimaterne samt muliggøre applikationen for bestemmelse  af biomasse og interception. Vandindhold, estimeret ved hjælp af denne nye metode, repræsenterer en mellemstor skala set i forhold til andre metoder, hvilket blandt andet er værdifuldt i forhold  til optimeringen af klimamodeller. En mellemstor skala er i bedre overensstemmelse med skalaen for især de regionale/nationale klimamodeller samt mere velegnet for valideringen/kalibreringen af satelitsignalet for estimeringen af storskala jordfugtighed relevant for globale klimamodeller.

Hvordan opstod interessen for netop dette forskningsfelt?

Hydrologi er et af flere interessante fagområder indenfor naturgeografien og interessen  for netop dette opstod i løbet af min studietid. Hydrologien rummer en masse spændende og aktuelle problemstillinger. Jo mere jeg blev bekendt med fysikken bag de hydrologiske processer, forskellige problemstillinger samt værktøjer og metoder til at løse disse, des mere blev min interesse for feltet vagt. Vigtigheden af at forbedre forståelsen af det hydrologiske system for blandt andet at forbedre rammerne for en mere bæredygtig udnyttelse af vandressourcerne, er en afgørende årsag til, at jeg beskæftiger mig med netop dette felt. Hvordan vil du anvende EliteForsk-rejsestipendiet? Stipendiet vil blive anvendt til et længere ophold på Department of Hydrology and Water Resources, University of Arizona, USA ved Prof. Marek Zreda. Derudover har jeg planer om kortere ophold på hhv. Helmholtz Center for Environmental Research og Jülish Forschungszentrum, Tyskland samt Sandia National Laboratories, New Mexico, USA.

Kan du fortælle lidt om mennesket bag forskeren?

Min fritid bruger jeg sammen med familie/venner, og på at gå til koncert/teater og dyrke sport. Jeg holder af at være udendørs og har i højere og højere grad tilvalgt sportsgrene, der dyrkes udenfor. Om sommeren spiller jeg beachvolley, og ellers kan jeg godt lide at løbe, samt at tage i skoven på hesteryg i weekenderne.

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024