Gå til indhold

Nanna Holmgaard List

Ph.d.-studerende, cand. scient. i interdisciplinære naturvidenskabelige studier

Født 1985 i Brudager, student fra Svendborg Tekniske Gymnasium og bopæl i Svendborg

Nanna Holmgaard List

Fagområde

Teoretisk kemi

Institution

Syddansk Universitet, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci Campusvej 55, 5230 Odense M

Kontaktoplysninger

Nanna Holmgaard List. Telefon: 6550 8604, e-mail: nhl@sdu.dk

Kan du give en kort beskrivelse af dit forskningsområde?

Udvikling og anvendelse af kvantekemiske beregningsmetoder til at forstå vekselvirkningen mellem biologisk inspirerede molekyler og lys.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver?

Mit projekt handler om at opnå en dybere indsigt i de molekylære mekanismer bag lysinitierede biologiske processer, såsom fluorescens og lysinduceret energitransport (f.eks. light-harvesting). Kortlægning af de molekylære mekanismer bag disse processer er ikke kun af fundamental interesse for at kunne opnå viden om vigtige biologiske funktioner, men også af praktisk betydning, da en sådan viden muliggør rationelt design af biologisk inspirerede molekyler med specifikke optiske egenskaber. Beskrivelsen af vekselvirkningen mellem molekyler og lys kræver kvantekemi, men størrelsen og kompleksiteten af biomolekyler gør i mange tilfælde en fuld kvantekemisk beskrivelse urealistisk beregningstung. En vigtig del af projektet er derfor videreudvikling af en effektiv kvantekemisk baseret metode, der kan håndtere store molekylære systemer. Specielt fokuserer jeg på at udvide metoden til at kunne beskrive opførslen af elektronisk eksisterede tilstande, der ofte er centrale i de lysinitierede processer.

Hvordan opstod interessen for netop dette forskningsfelt?

Der er så utrolig mange spændende områder – at det lige blev kemi er lidt et tilfælde, der i høj grad må tilskrives to meget inspirerende undervisere på mit første studieår, mens den analytiske tilgang nok altid har betaget mig, da den udover at kunne besvare vigtige spørgsmål også tillader en særlig form for fordybelse, der er en vigtig komponent for mig. Min interesse blev derfor vakt, da jeg under min bacheloruddannelse blev præsenteret for muligheden for at kombinere kemi, biologi, fysik og anvendt matematik til at undersøge opførslen af biologiske systemer på det mikroskopiske niveau.

Hvordan vil du anvende EliteForsk-rejsestipendiet?

EliteForsk-rejsestipendiet åbner op for en række muligheder. Først og fremmest er der flere interessante forskningsgrupper i USA og Canada, jeg gerne vil besøge. Blandt andet ved Beckman Institute for Advanced Science and Technology og University of Toronto. Derudover skal stipendiet bruges til kortere ophold ved andre internationale forskningsgrupper samt til konferencedeltagelse.

Kan du fortælle lidt om mennesket bag forskeren?

Ved siden af mit ph.d.-projekt kan jeg godt lide at komme ud i naturen på en løbetur sammen med kæresten eller sammen med min islandske hest. Derudover forsøger jeg at tilbringe mest mulig tid i hyggeligt samvær med familie og venner, og specielt nyder jeg meget at bruge tid sammen med min lille nevø.

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024